Cha Nhật I Ma Chay Năm B

 

Bi Ðọc I: St 9, 8-15

"Giao ước giữa Thin Cha v ng Ne sau khi ng ny được cứu khỏi nướt lụt".

Trch sch Sng Thế.

Ðy Thin Cha phn cng ng Ne v con ci ng rằng: "Ðy Ta ký kết giao ước của Ta với cc ngươi v con chu cc ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với cc ngươi, như chim chc, gia sc, tất cả những th vật đang sống trn mặt đất với cc ngươi, những g ra khỏi tu v ton thể th vật trn mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với cc ngươi: nước lụt khng cn tiu diệt mọi loi nữa, cũng khng khi no cn lụt tn ph tri đất nữa". V Thin Cha phn: "Ðy l dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với cc ngươi, v tất cả sinh vật đang ở với cc ngươi v sau ny mi mi. Ta sẽ đặt trn trời một ci mống, v n sẽ l dấu chỉ giao ước giữa Ta với tri đất. Khi Ta quy tụ my lại trn trời, mống sẽ xuất hiện trn my, v Ta sẽ nhớ lại giao ước đ ký kết giữa Ta với cc ngươi v mọi sinh vật, v khng khi no nước lụt tiu diệt mọi loi như thế nữa!"

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðp: Tất cả đường nẻo Cha l n sủng v trung thnh dnh cho những ai giữ minh ước v điều răn Cha (x. c. 10).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin chỉ cho con đường đi của Cha; xin dạy bảo con về lối bước của Ngi. Xin hướng dẫn con trong chn lý v dạy bảo con, v Cha l Thin Cha cứu độ con. - Ðp.

2) Lạy Cha, xin hy nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

3) Cha nhn hậu v cng minh, v thế Ngi sẽ dạy cho tội nhn hay đường lối. Ngi hướng dẫn kẻ khim cung trong đức cng minh, dạy bảo người khim cung đường lối của Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Pr 3, 18-22

"Hiện giờ php thnh tẩy cũng cứu thot anh em giống như thể thức ấy".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, Cha Kit đ chết một lần cho tội lỗi chng ta, Người l Ðấng cng chnh thay cho kẻ bất cng, để hiến dng chng ta cho Thin Cha; thật ra Người đ chết theo thể xc, nhưng đ nhờ Thần Linh m sống lại. Với Thần Linh, Người đ đến rao giảng cho những tm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia c lc khng tin, đang khi lng nhn từ Cha cn khoan gin lc ng Ne đng tầu, nhờ đ một số t người, gồm tất cả tm người, được cứu khỏi nước lụt. V hiện giờ, php thnh tẩy cũng cứu thot anh em cũng giống như thể thức ấy, v php ấy khng phải chỉ rửa sạch thn xc, m đ l lời cầu xin Thin Cha ban cho một lương tm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Cha Gisu Kit, Ðấng ngự bn hữu Thin Cha, sau khi về trời, đ bắt cc thin thần, cc quyền thần v cc đạo binh suy phục Người.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Mt 4,4b

Người ta sống khng nguyn bởi bnh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thin Cha phn ra.

 

Phc m: Mc 1, 12-15

"Cha chịu Satan cm dỗ v cc Thin Thần hầu hạ Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Thnh Thần thc đẩy Cha Gisu vo hoang địa v Người ở đ suốt bốn mươi đm ngy, chịu Satan cm dỗ, sống chung với d th v cc Thin Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Cha Gisu sang xứ Galila, rao giảng Tin Mừng của nước Thin Cha, Người ni: "Thời giờ đ mn, v nước Thin Cha đ gần đến; anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch