Thứ Năm sau Lễ Tro

 

Bi Ðọc I: Ðnl 30, 15-20

"Hm nay ti đề nghị với anh em về sự chc lnh v sự chc dữ".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Ms ni với dn rằng: Ny hm nay ti gii by cho anh em về sự sống v hạnh phc, về sự chết v bất hạnh. Hy yu mến Cha l Thin Cha anh em, hy đi trong đường lối Người v tun giữ cc giới răn, những lề luật v cc huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống v tăng số, v Cha chc lnh cho anh em trn phần đất m anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lng anh em khng quay về, khng muốn nghe, v chạy theo lầm lạc, thờ lạy v phụng sự cc thần khc, th hm nay ti tuyn bố với anh em rằng anh em sẽ chết, khng được sống trn phần đất bn kia sng Giođan m anh em sẽ chiếm hữu. Hm nay, ti xin trời đất lm chứng rằng: ti đ đề nghị với anh em về sự sống v sự chết, sự chc lnh v sự chc dữ. Vậy hy chọn lựa sự sống để anh em v dng di anh em được sống. Hy yu mến Cha l Thin Cha anh em, hy tun phục lệnh Người v lin kết với Người, v Người l sự sống v l sự sống lu di của anh em, để anh em được ở trong đất nước m Cha đ hứa ban cho tổ phụ anh em l Abraham, Isaac v Giacp".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 v 6

Ðp: Phc thay người đặt niềm tin cậy vo Cha (Tv 39, 5a).

Xướng: 1) Phc cho ai khng theo mưu toan kẻ gian c, khng đứng trong đường lối những tội nhn, khng ngồi chung với những qun nhạo bng, nhưng vui thoả trong lề luật Cha, v suy ngắm luật Cha đm ngy. - Ðp.

2) Họ như cy trồng bn suối nước, trổ sinh hoa tri đng ma; l cy khng bao giờ tn a. Tất cả cng việc họ lm đều thịnh đạt. - Ðp.

3) Kẻ gian c khng được như vậy, họ như vỏ trấu bị gi cuốn đi; v Cha canh giữ đường người cng chnh, v đường kẻ gian c dẫn tới diệt vong. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: 2 Cr 6,2b

Ðy l lc thuận tiện, đy l ngy cứu độ.

 

Phc m: Lc 9, 22-25

"Ai bỏ mạng sống mnh v Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị cc vị Kỳ lo, cc Thượng tế, v cc Luật sĩ khai trừ v giết chết, nhưng ngy thứ ba Người sẽ sống lại".

Cha ni với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hy bỏ mnh, vc thập gi mnh hằng ngy m theo Ta. V chưng, ai muốn giữ mạng sống mnh, th sẽ mất; cn ai mất mạng sống v Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời li cả thế gian, m phải thiệt mất mạng sống, th được ch g?"

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch