Cha Nhật sau Lễ Hiện Xuống

Lễ Cha Ba Ngi Năm B

 

Bi Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40

"Chnh Cha l Thin Cha, chớ khng c Cha no khc".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

ng Ms ni cng dn chng rằng: "Cc ngươi hy tm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thin Cha tc thnh con người trn mặt đất, từ chn trời ny đến chn trời nọ, c bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế ny chăng? C bao giờ người ta đ nghe thấy những việc lạ lng như vậy chăng? C bao giờ một dn tộc đ nghe lời Thin Cha từ trong lửa phn ra như cc ngươi đ nghe m cn sống chăng? C bao giờ Cha đ dng sự thử thch, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cnh tay quyền năng mạnh mẽ v những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mnh một dn tộc giữa cc dn tộc khc, như Cha l Thin Cha cc ngươi đ lm tất cả cc điều đ trước mặt cc ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hm nay cc ngươi hy nhận biết v suy niệm trong lng rằng: Trn trời dưới đất, chnh Cha l Thin Cha, chớ khng c Cha no khc. Hy tun giữ cc lề luật v giới răn m hm nay chnh ta truyền dạy cho cc ngươi, hầu cho cc ngươi v con chu mai sau được hạnh phc v tồn tại trn phần đất m Cha l Thin Cha sẽ ban cho cc ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 4-5. 6 v 9. 18-19. 20 v 22

Ðp: Phc thay dn tộc m Cha chọn lm cơ nghiệp ring mnh (c. 12b).

Xướng: 1) V lời Cha l lời chn chnh, bao việc Ngi lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha. - Ðp.

2) Do lời Cha m trời xanh được tạo thnh, v mọi cơ binh chng đều do hơi thở miệng Ngi. V chnh Ngi phn dạy m chng được tạo thnh, chnh Ngi ra lệnh m chng trở nn thực hữu. - Ðp.

3) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Ðp.

4) Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Ðấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 8, 14-17

"Anh em đ nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chng ta ku ln rằng: Abba, lạy Cha!".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, ai sống theo Thnh Thần Thin Cha, th l con ci Thin Cha. V khng phải anh em đ nhận tinh thần n lệ trong sợ hi nữa, nhưng đ nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chng ta ku ln rằng: "Abba - lạy Cha!" V chnh Thnh Thần đ lm chứng cho tm tr chng ta rằng: Chng ta l con ci Thin Cha. Vậy nếu l con ci, th cũng l những người thừa tự, nghĩa l thừa tự của Thin Cha, v đồng thừa tự với Ðức Kit: v chng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chng ta sẽ cng hưởng vinh quang với Người.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sng danh Ðức Cha Cha, v Ðức Cha Con, v Ðức Cha Thnh Thần; sng danh Thin Cha, Ðấng đang c, đ c v sẽ đến. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 28, 16-20

"Lm php rửa cho họ, nhn danh Cha v Con v Thnh Thần".

Bi kết thc Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, mười một mn đệ đi về Galila, đến ni Cha Gisu chỉ trước. Khi thấy Người, cc ng thờ lạy Người, nhưng c t kẻ cn hoi nghi. Cha Gisu tiến lại ni với cc ng rằng: "Mọi quyền năng trn trời dưới đất đ được ban cho Thầy. Vậy cc con hy đi giảng dạy mun dn, lm php rửa cho họ nhn danh Cha, v Con, v Thnh Thần; giảng dạy họ tun giữ mọi điều Thầy đ truyền cho cc con. V đy Thầy ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch