Ma Ging Sinh

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 5, 14-21

"Cha nhậm lời chng ta ku c̀u".

Trch thư thứ nh́t của Thnh Gioan Tng đ̀.

Cc con thn ḿn, ny l sự chng ta tin tưởng nơi Cha: l h̃ chng ta xin sự g hợp ý Người, th Người nhậm lời chng ta. V chng ta bít Người nghe nhận mọi đìu chng ta xin, v chng ta bít rằng chng ta c ku c̀u Người. Ai bít anh em mnh phạm thứ tội khng đưa tới sự ch́t, th hy c̀u xin v Người sẽ ban sự śng cho kẻ phạm thứ tội đ. C thứ tội đưa đ́n sự ch́t, ti khng bảo ai c̀u xin cho người phạm tội ́y đu. Mọi sự gian t đ̀u l tội, v c thứ tội đưa đ́n sự ch́t.

Chng ta bít rằng ai sinh ra bởi Thin Cha, th khng phạm tội, chnh sự sinh ra bởi Thin Cha gn giữ họ, v ma quỷ khng lm g được họ. Chng ta bít rằng chng ta bởi Thin Cha m ra, v ton th̉ th́ gian đ̀u phục luỵ ma quỷ. V chng ta bít rằng Con Thin Cha đ đ́n v đ ban cho chng ta ơn thng hỉu, đ̉ chng ta nhận bít Cha chn thật, v được ở trong Con chn thật của Người. Chnh Ngi l Thin Cha chn thật v l sự śng đời đời. Cc con thn ḿn, hy giữ mnh xa cc t th̀n.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5 v 6a v 9b

Ðp: Cha yu thương dn Người (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, hy vang ln lời khen ngợi trong cng hội cc tn đ̀. Israel hy vui mừng v Ð́ng tạo tc bản thn, con ci Sion hy hn hoan v vua của họ. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc đ̉ ngợi khen Người, hy ht mừng Người với cy đn c̀m, với tŕng con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chín thắng vẻ vang. - Ðp.

3) Cc tn đ̀ hy mừng rỡ trong vinh quang, hy hoan hỉ trong những nơi khu ph́. Miệng họ hy reo ln lời hoan h Thin Cha. Ð l vinh quang cho mọi tn đ̀ của Cha. - Ðp.

 

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia. - Thuở xưa, nhìu l̀n nhìu cch, Thin Cha đ dng cc tin tri m phn dạy cha ng, nhưng đ́n thời sau h́t, tức l trong những ngy ny, Người đ phn dạy chng ta nơi người Con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 3, 22-30

"Bạn hữu của tn lang vui mừng v tíng ni của tn lang".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ́y, Cha Gisu cng cc mn đệ Người đ́n đ́t Giuđa. Người ở lại đ với họ v lm php rửa. Cũng c Gioan lm php rửa tại Ainon, g̀n Salim, v ở đ c nhìu nước, v người ta đ́n đ̉ chịu rửa. V chưng, khi ́y Gioan chưa bị t́ng ngục. Xảy ra c cuộc tranh luận giữa cc mn đệ của Gioan v người Do-thi v̀ việc thanh t̉y. Họ đ́n cng Gioan v ni với ng: "Thưa Th̀y, người đ ở với Th̀y bn kia sng Giođan, m Th̀y đ lm chứng cho, nay cũng lm php rửa v ai ńy đ̀u đ́n cng người!" Gioan trả lời rằng: "Người ta khng típ nhận g m khng phải bởi trời ban cho. Chnh cc ngươi đ lm chứng cho ti l ti đ ni: Ti khng phải l Ð́ng Kit, nhưng ti được sai đ́n trước Người. Ai cưới vợ, th l người ch̀ng, cn bạn hữu của tn lang đứng m nghe tn lang ni th vui mừng v tíng ni của tn lang. Vậy nìm vui của ti như th́ l đ̀y đủ. Người phải lớn ln, cn ti phải nhỏ lại".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch