Ma Ging Sinh

Thứ Su sau Lễ Hiển Linh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

"Thnh Th̀n, nước v mu".

Trch thư thứ nh́t của Thnh Gioan Tng đ̀.

Cc con thn ḿn, ai l người chín thắng th́ gian, ńu khng phải l người tin rằng Cha Gisu l Con Thin Cha? Ð́ng đ đ́n nhờ nước v mu, chnh l Ðức Gisu Kit, khng phải trong nước m thi, nhưng trong nước v mu nữa. C Thnh Th̀n lm chứng rằng Cha Kit l chn lý. V trn mặt đ́t c ba nhn chứng: Thnh Th̀n, nước v mu, cả ba chỉ l một. Ńu chứng của người đời m chng ta cn nhận ĺy, th chứng của Thin Cha cn mạnh hơn. V đ l chứng của Thin Cha, chứng mạnh hơn l Người đ lm chứng v̀ Con Mnh.

Ai tin knh Con Thin Cha, th c chứng của Thin Cha nơi mnh. Cn ai khng tin Thin Cha, th cho Người l gian d́i, v kẻ ́y khng tin nơi chứng m Thin Cha đ lm chứng v̀ Con Mnh. V chứng đ l th́ ny: Thin Cha đ ban cho chng ta sự śng đời đời, v sự śng đ ở trong Con của Người. Ai c Cha Con, th c sự śng; cn ai khng c Cha Con, th cũng khng c sự śng. Ta vít cc đìu ny cho cc con, đ̉ cc con bít rằng cc con l những người tin vo danh Con Thin Cha,

cc con c sự śng đời đời. Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Ðp: Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha (c. 12a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha! Hy ngợi khen Thin Cha của ngươi, hỡi Sion! V Người đ giữ chặt cc then cửa thnh ngươi; Người đ chc phc cho con ci ngươi trong thnh nội. - Ðp.

2) Người sắp đặt bờ ci ngươi trong thanh bnh, cho ngươi hưởng no n những tinh hoa la mín. Người đ sai Lời Người xúng ci tr̀n ai, v Lời Người lanh chai chạy rảo. - Ðp.

3) Người đ loan truỳn Lời Người cho Giacp, những thnh chỉ v hún lệnh Người cho Israel. Người đ khng lm cho dn tộc no như th́; Người đ khng cng b́ cho họ cc hún lệnh của Người. - Ðp.

 

Alleluia: 1 Tm 3,36

Alleluia, alleluia. - Lạy Cha Kit, Ð́ng được rao giảng cho lương dn, vinh danh Cha! Lạy Cha Kit, Ð́ng được tin knh ở th́ gian, vinh danh Cha! - Alleluia.

 

Phc m: Lc 5, 12-16

"Lập tức người ́y khỏi phong hủi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Xảy ra khi Cha Gisu đang ở trong một thnh kia, th c một người mnh đ̀y phong hủi, th́y Cha Gisu, lìn śp mặt xúng đ́t, van xin Ngi rằng: "Lạy Th̀y, ńu Th̀y mún, Th̀y c th̉ cho ti được sạch". Người giơ tay chạm đ́n người ́y v ni: "Ta mún, hy nn trơn sạch". Lập tức, người ́y khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ́y khng được ni với ai, nhưng: "Hy đi trnh diện với tư t́, v hy dng l̃ vật như luật Ms đ dạy, đ̉ lm chứng cho người ta bít ngươi được sạch". Nhưng tíng đ̀n v̀ Người cứ lan rộng, v dn chng đng đảo ko nhau đ́n đ̉ nghe Người v được chữa lnh bệnh tật. Cn Người, th lnh vo nơi hoang vắng v c̀u nguyện.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch