Ma Ging Sinh

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 4, 7-10

"Thin Cha l Tnh Yu".

Trch thư thứ nh́t của Thnh Gioan Tng đ̀.

Cc con thn ḿn, chng ta phải thương yu nhau, v tnh yu bởi Thin Cha m ra. V h̃ ai thương yu, th đ sinh ra bởi Thin Cha, v nhận bít Thin Cha. Cn ai khng thương yu, th khng bít Thin Cha, v Thin Cha l Tnh Yu. Ðìu ny bỉu lộ tnh yu của Thin Cha đ́i với chng ta l Thin Cha chng ta đ sai Con Một Người đ́n trong th́ gian, đ̉ nhờ Ngi m chng ta được śng. Tnh yu l th́ ny: khng phải chng ta đ yu ḿn Thin Cha, nhưng chnh Người đ thương yu chng ta trước, v đ sai Con Một Người đ́n hy sinh, đ̀n thay v tội l̃i chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8

Ðp: Lạy Cha, mun dn khắp mặt đ́t sẽ thờ lạy Cha (x. c. 11).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin ban quỳn xt đon khn ngoan cho đức vua, v ban sự cng chnh cho hong tử, đ̉ người đon xt dn Cha cch cng minh, v phn xử người ngho kh cch chnh trực. - Ðp.

2) Ước g ni non đem ha bnh cho dn, v đ̀i n̉ng đem lại sự cng chnh. Người sẽ bnh vực kẻ khim t́n trong dn, sẽ cứu thot con ci người ngho kh. - Ðp.

3) Sự cng chnh v ǹn ha bnh vin mn sẽ trỉn nở trong trìu đại người, cho đ́n khi mặt trăng khng cn chíu sng. V người sẽ th́ng trị từ bỉn nọ đ́n bỉn kia, từ sng ci đ́n tận cng tri đ́t. - Ðp.

 

Alleluia: Mt 4,22

Alleluia, alleluia! - Cha Gisu rao giảng Tin Mừng nước trời, v chữa lnh mọi bệnh hoạn tật nguỳn trong dn. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 6, 34-44

"Ho bnh ra nhìu, Cha Gisu tỏ ra Mnh l Ð́ng Tin tri".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ́y, Cha Gisu xem th́y dn chng đng đảo th động lng thương xt họ, v họ như chin khng người chăn giữ, v Người bắt đ̀u giảng dạy họ nhìu đìu. V khi giờ đ muộn, cc mn đệ đ́n thưa Người rằng: "Ch̃ ny hoang vắng, m giờ đ muộn, xin Th̀y giải tn họ, đ̉ họ đi tới cc lng cc xm g̀n đy m mua g ăn". Cha Gisu trả lời họ rằng: "Cc con hy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chng con phải đi mua đ́n hai trăm đ̀ng bạc bnh đ̉ pht cho họ ăn". Người ni với họ: "Cc con c ḿy ci bnh? Hy đi xem". Khi bít được r̀i, họ thưa: "C năm ci bnh v hai con c". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ng̀i xúng lm thnh từng nhm trn cỏ xanh. Họ ng̀i xúng từng nhm, ch̃ một trăm, ch̃ năm mươi. Người c̀m năm ci bnh v hai con c, ngước mắt ln trời m chc tụng, r̀i bẻ bnh ra v trao cho cc mn đệ, đ̉ họ phn pht cho người ta; cn hai con c, Người cũng chia cho mọi người. V t́t cả đ̀u ăn no. Mụn bnh v c cn dư lại, người ta lượm được mười hai thng đ̀y. M ś người ăn l năm ngn người.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch