Ma Ging Sinh

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 3, 22 - 4, 6

"Hy nghiệm xt cc th̀n tr, coi c phải bởi Thin Cha hay khng".

Trch thư thứ nh́t của Thnh Gioan Tng đ̀.

Cc con thn ḿn, b́t cứ đìu g chng ta xin, th chng ta cũng lnh nhận được nơi Cha, v chng ta giữ cc giới răn Người v lm đìu đẹp lng Người. V đy l giới răn của Người: chng ta phải tin vo thnh danh Con của Người, l Cha Gisu Kit, v phải thương yu nhau, như Người đ ban giới răn cho chng ta. Ai giữ cc giới răn của Người, th ở trong Người v Người ở trong họ. Do đìu ny m chng ta bít Người ở trong chng ta, đ l Thnh Th̀n m Người đ ban cho chng ta.

Cc con thn ḿn, chớ tin b́t cứ th̀n tr no, nhưng hy nghiệm xt cc th̀n tr, coi c phải bởi Thin Cha hay khng, v c nhìu tin tri giả đ xút hiện trong th́ gian. Do đìu ny m cc con bít l th̀n tr của Thin Cha: Th̀n tr no tuyn xưng Cha Gisu Kit đ đ́n trong xc phm th l bởi Thin Cha; cn th̀n tr no phủ nhận Cha Gisu, th khng bởi Thin Cha m ra, đ l th̀n tr của Phản-Kit; cc con nghe ni rằng n đ́n, v hiện giờ n đ ở trong th́ gian r̀i.

Cc con thn ḿn, cc con bởi Thin Cha m ra v đ thắng n, v Ð́ng ở trong cc con th cao trọng hơn kẻ ở trong th́ gian. Chng thuộc v̀ th́ gian, nn ni chuyện th́ gian, v th́ gian nghe theo chng. Chng ta bởi Thin Cha m ra. Ai bít Thin Cha, th nghe chng ta; cn ai khng bởi Thin Cha, th khng nghe chng ta. Do đ m chng ta bít được th̀n tr chn thật v th̀n tr d́i tr.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 2, 7-8. 10-11

Ðp: Cha sẽ cho Con được chư dn lm ph̀n sản nghiệp (c. 8a).

Xướng: 1) Ta sẽ tuyn rao thnh chỉ của Cha: Cha đ phn bảo cng Ta: "Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ sinh thnh ra Con. Hy xin Cha v Cha sẽ cho Con được chư dn lm ph̀n sản nghiệp, v cng kiệt ci đ́t lm gia ti". - Ðp.

2) Giờ đy, hỡi cc vua, hy nn hỉu bít; qun vương mặt đ́t nn gic ngộ. Hy knh sợ lm ti Cha v hn hoan mừng Ngi; hy khíp run tỏ by sự vng phục Cha. - Ðp.

 

Alleluia: Mt 4,17

Alleluia, alleluia! - Dn ng̀i trong t́i tăm đ th́y nh sng huy hong; nh sng đ xút hiện cho người ng̀i trong bng sự ch́t. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 4, 12-17. 23-25

"Nước trời đ đ́n g̀n".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ́y, nghe tin Gioan bị nộp, Cha Gisu lui v̀ Galila. Người rời bỏ Nadart, đ́n ở mìn duyn hải thnh Capharnaum, gip ranh đ́t Giabulon v Nephtali, đ̉ ứng nghiệm lời đ phn bởi miệng tin tri Isaia rằng:

"Hỡi đ́t Giabulon v đ́t Nephtali, đường dọc theo bỉn, bn kia sng Giođan, Galila của ngoại bang! Dn ng̀i trong t́i tăm, đ th́y nh sng huy hong, nh sng đ xút hiện cho người ng̀i trong bng sự ch́t". Từ b́y giờ, Cha Gisu bắt đ̀u rao giảng v ni: "Hy h́i cải, v nước trời đ g̀n đ́n".

V Cha Gisu đi rảo quanh khắp xứ Galila, dạy d̃ trong cc hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lnh mọi bệnh hoạn tật nguỳn trong dn. Tíng tăm Người đ̀n ra khắp xứ Syria. Người ta đ đem đ́n cho Người đủ thứ bệnh nhn, những người mắc phải tật nguỳn đau đớn, quỷ m, kinh phong, b́t toại. Người đ chữa họ lnh. Dn chng đng đảo theo Người, họ đ́n từ xứ Galila, mìn Thập Tỉnh, Gisrusalem, Giuđa v vng bn kia sng Giođan.


Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch