Lễ Cha Gisu Chịu Php Rửa Năm A

 

Bi Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

"Ny l ti tớ Ta, Ta hi lng về người".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy l lời Cha phn: "Ny l ti tớ Ta m Ta nng đỡ, l người Ta chọn, Ta hi lng về người. Ta ban Thần tr Ta trn người. Người sẽ xt xử chư dn. Người sẽ khng lớn tiếng, khng thin vị ai; khng ai nghe tiếng người ở cng trường. Người khng bẻ gẫy cy lau bị giập, khng dập tắt tim đn cn khi. Người trung thnh đem lại lẽ cng bnh. Người sẽ khng buồn phiền, khng nao nng, chỉ lo đặt cng lý trn địa cầu, v trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta l Cha, Ta đ gọi con trong cng lý, đ cầm lấy tay con, đ gn giữ con, đ đặt con thnh giao ước của dn, v nn nh sng của chư dn, để con mở mắt cho người m, đưa ra khỏi t những người bị xiềng xch, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 28, 1a v 2. 3ac-4. 3b v 9b-10

Ðp: Cha sẽ chc phc cho dn Người trong cảnh thi bnh (c. 11b).

Xướng: 1) Cc con ci Thin Cha hy dng knh Cha, hy dng knh Cha vinh quang xứng với danh Người; hy mang lễ phục thnh để thờ lạy Cha. - Ðp.

2) Tiếng Cha vang dội trn mặt nước, Cha ngự trn mun ngn sng nước. Tiếng Cha phn ra trong uy quyền, tiếng Cha phn ra trong oai vệ. - Ðp.

3) Thin Cha oai nghim lm cho sấm st nổ ran, v trong thnh đi của Cha, mọi người ku ln: Vinh quang! Cha ngự trị trong cơn hồng thuỷ, v Cha lm vua ngự trị tới mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Cv 10, 34-38

"Cha dng Thnh Thần m xức dầu tấn phong cho Người".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Phr mở miệng ni rằng: "Quả thật, ti nghiệm biết rằng Thin Cha khng thin tư ty vị, nhưng ở bất cứ xứ no, ai knh sợ Người v thực hnh sự cng chnh, đều được Người đn nhận. Thin Cha đ sai Lời Người đến cng con ci Israel, loan tin bnh an, nhờ Cha Gisu Kit l Cha mun loi. Như anh em biết, điều đ xảy ra trong ton ci Giuđa, khởi đầu từ Galila, sau khi Gioan đ rao giảng php rửa: ấy l Cha Gisu thnh Nadart. Thin Cha đ dng Thnh Thần v quyền năng m xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lnh v chữa mọi người bị quỷ m, bởi v Thin Cha ở với Người".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Cc tầng trời mở ra, tiếng Cha Cha tuyn phn: "Ny l Con Ta yu dấu, hy nghe lời Người". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 3, 13-17

"Khi chịu php rửa, Cha Gisu thấy Thnh Thần Cha ngự xuống trn mnh Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu bỏ xứ Galila m đến với Gioan ở sng Giođan, để ng lm php rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chnh ti phải được Ngi rửa, thế m Ngi lại đến với ti sao?" Cha Gisu liền đp lại: "Khng sao, v chng ta cần chu ton bổn phận như thế". V bấy giờ ng Gioan chiều ý Người. Cha Gisu chịu php rửa, rồi bước ln khỏi nước. Ny đy cc tầng trời mở ra, v Người thấy Thnh Thần Cha ngự xuống như một bồ cu v đậu trn Người. V ngay lc ấy, c tiếng từ trời phn: "Ny l Con yu dấu của Ta, Con đẹp lng Ta".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch