Ngy 26 thng 12

(Trong Tuần Bt Nhật Lễ Cha Ging Sinh)

Thnh Tphan Tử Ðạo Tin Khởi

 

Bi Ðọc I:

"Ka ti xem thấy trời mở ra"

Bi trch sch Tng Ðồ Cng Vụ.

Trong những ngy đ, Tphan đầy n sủng v sức mạnh, lm nn những điều kỳ diệu v những php lạ cả thể trong dn.

Bấy giờ, c nhm người kia, thuộc Hội đường, mệnh danh l "của những người Tự Do, người Xirn v Alexandria", v những người khc từ xứ Cilicia v đng, đ nổi dậy.

Họ tranh luận với Tphan, nhưng họ khng thể đương đầu với sự khn ngoan v Thnh Thần vẫn gip cho ng ni.

Nghe ng ni, họ pht đin ln trong lng, v họ nghiền răng phản đối ng.

Nhưng Tphan, đầy Thnh Thần, nhn ln trời, đ xem thấy vinh quang của Thin Cha, v Ðức Gisu đứng bn hữu Thin Cha.

ng đ ni rằng:

"Ka, ti xem thấy trời mở ra, v Con Người đứng bn hữu Thin Cha".

Bấy giờ họ lớn tiếng ku la v bịt tai lại, v họ nhất tề xng vo ng.

Khi li ng ra ngoi thnh, họ nm đ ng.

V cc nhn chứng để o của họ dưới chn một người thanh nin tn l Saol.

Rồi họ nm đ Tphan, đang lc ng cầu nguyện rằng:

"Lạy Cha Gisu, xin đn nhận tm hồn ti".

Thế rồi ng qu gối xuống, lớn tiếng ku ln rằng:

"Lạy Cha, xin đừng trch cứ họ về tội lỗi nầy".

Ni xong cu đ, ng đ an giấc trong Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 30,3cd 4, 6ab v 8a, 17 v 21ab

Ðp: Lạy Cha, ti xin ph mạng sống ti trong tay Cha.

Xướng 1) Xin Cha nn ni đ ti nương nu, v nn thnh tr cứu thot ti, bởi Cha l ni đ v l thnh tr của ti, v danh Cha, xin dẫn đng chỉ lối cho ti. - Ðp.

2) Ti ph mạng sống ti trong tay Cha, Lạy Cha l Thin Cha trung tn, xin cứu thot ti.

3) Cn ti, ti trng cậy nơi Cha, ti hn hoan vui mừng v lng từ bi Cha. - Ðp.

4) Xin Cha tỏ mặt nhn lnh với ti tớ Cha, v lấy lng thương xt Cha cứu thot ti. Cha che chở những ai nấp dưới nhan thnh Cha khỏi mưu chước của loi người. Cha giấu họ trong nh Cha khỏi miệng lưỡi gian ngoa. - Ðp.

 

Alleluia: Tv. 117, 26a v 27a

Alleluia, alleluia - Chc tụng Ðấng nhn danh Cha m đến; Cha l Thin Cha đ soi sng chng ta. Alleluia.

 

Phc m: Mt 10,17-22

"Khng phải chng con ni, nhưng l Thnh Thần của Cha Cha"

Bi trch Phc m theo Thnh Matth.

Ngy ấy, Cha Gisu phn cng cc Tng đồ rằng:

"Chng con hy coi chừng người đời.

Họ sẽ nộp chng con cho cng nghị, họ sẽ đnh đn chng con nơi hội đường.

V Ta, chng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để lm chứng trước mặt họ v cc dn.

Nhưng khi người ta nộp chng con, chng con chớ lo lắng phải ni sao v ni g, v khng phải chng con ni, nhưng l Thnh Thần của Cha Cha chng con sẽ ni thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con ci chống đối cha mẹ v lm cha mẹ phải chết.

V Ta, chng con sẽ bị mọi người ght bỏ, nhưng kẻ no bền ch đến cng, sẽ được cứu rỗi.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch