Ngy 25 thng 12

Lễ Cha Ging Sinh

 

Lễ Vọng

 

Bi Ðọc I: Is 62, 1-5

"Ngươi đẹp lng Cha".

Trch sch Tin tri Isaia.

V Sion, ti sẽ khng im tiếng, v v Girusalem, ti sẽ khng nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng cng chnh xuất hiện như nh sng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sng ngời.

Mọi dn tộc sẽ thấy Người l Ðấng cng chnh của ngươi, v mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chnh Cha sẽ đặt cho ngươi một tn mới. Ngươi sẽ l triều thin vinh hiển trong tay Cha, v vương miện quyền bnh trong tay Thin Cha ngươi. ngươi sẽ khng cn gọi l kẻ bị ruồng bỏ, v đất ngươi sẽ khng cn gọi l chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi l "kẻ Ta ưa thch", v đất ngươi sẽ được gọi l đất c dn cư, v ngươi đẹp lng Thin Cha v đất ngươi sẽ c dn cư.

(Như) thanh nin sẽ ở cng trinh nữ, con ci ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng v vợ, Thin Cha ngươi cũng sẽ vui mừng v ngươi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 4-5. 16-17. 27 v 29

Ðp: Lạy Cha, con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời (x. c. 2a).

Xướng: 1) Ta đ ký minh ước cng người Ta tuyển lựa, Ta đ thề cng Ðavt l ti tớ của Ta rằng: "Cho tới mun đời Ta bảo tồn miu duệ của ngươi, v Ta thiết lập ngai bu ngươi qua mun thế hệ". - Ðp.

2) Phc thay dn tộc biết hn hoan, lạy Cha, họ tiến thn trong nh sng nhan Ngi. Họ lun lun mừng rỡ v danh Cha, v tự ho v đức cng minh Ngi. - Ðp.

3) Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha con, l Thin Cha v Ð Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i, v lời ước Ta ký với người sẽ được mi mi duy tr. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Cv 13, 16-17. 22-25

"Thnh Phaol lm chứng về Cha Kit, con vua Ðavt".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Phaol đến Antikia thuộc Pisiđia, vo hội đường, đứng ln, giơ tay ra hiệu cho mọi người yn lặng rồi ni: "Hỡi người Israel v những kẻ knh sợ Thin Cha, hy nghe đy. Thin Cha Israel đ chọn Tổ phụ chng ta, Người đ thăng tiến dn Người khi họ cn cư ngụ trong nước Ai-cập, v Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ng chng ta ra khỏi nước ấy.

"Sau khi loại bỏ Saol, Cha đ đặt Ðavt ln lm vua dn Người, để chứng nhận điều đ, chnh Người đ phn: "Ta đ gặp được Ðavt, con của Gis, người vừa ý Ta, người sẽ thi hnh mọi ý muốn của Ta".

"Bởi dng di Ðavt, theo lời hứa, Thin Cha ban cho Israel Ðức Gisu lm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng m Gioan đ bo trước, khi ng đến rao giảng php rửa thống hối cho ton dn Israel. Khi Gioan hon tất hnh trnh, ng tuyn bố: "Ti khng phải l người m anh em lầm tưởng; nhưng đy, Người sẽ đến sau ti m ti khng đng cởi dy giy dưới chn Người".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngy mai tội lỗi trần gian sẽ được xo bỏ, v Ðấng Cứu Thế sẽ ngự trị trn chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 1, 1-25 (bi di)

"Dng di Cha Gisu Kit, con vua Ðavt".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Sch gia phả của Cha Gisu Kit, con vua Ðavt, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacp; Giacp sinh Giuđa ; Phares sinh (bởi b Thamar) v cc anh em người. Giuđa sinh Phares v Zara Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do b Rahab; Booz sinh Giobed do b Rt. Giobed sinh Gis; Gis sinh vua Ðavt.

Ðavt sinh Salomon do b vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosapht; Giosapht sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giconia v cc em trong thời lưu đy ở Babylon.

Sau thời lưu đy ở Babylon, Giconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacp; Giacp sinh Giuse, l bạn của Maria, mẹ của Cha Gisu gọi l Ðức Kit.

Vậy, từ Abraham đến Ðavt c tất cả mười bốn đời, từ Ðavt đến cuộc lưu đy ở Babylon c mười bốn đời, v từ cuộc lưu đy ở Babylon cho đến Cha Kit c mười bốn đời.

Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy: Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, b đ thụ thai bởi php Cha Thnh Thần. Giuse, bạn của b l người cng chnh, khng muốn tố co b, nn định tm la bỏ b cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy, th thin thần hiện đến cng ng trong giấc mơ v bảo:

"Hỡi Giuse con vua Ðavt, đừng ngại nhận Maria về nh lm bạn mnh, v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Thần; b sẽ hạ sinh một con trai m ng đặt tn l Gisu, v chnh Người sẽ cứu dn mnh khỏi tội". Tất cả sự kiện ny đ được thực hiện để lm trọn lời Cha dng miệng tin tri phn xưa rằng: "Ny đy một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha-ở-cng-chng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đ thực hiện như lời thin thần Cha truyền. ng tiếp nhận bạn mnh, nhưng khng ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lng, th Giuse đặt tn con trẻ l Gisu.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Mt 1, 18-25

"Maria sẽ hạ sinh một con trai m ng đặt tn l Gisu".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy:

Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, b đ thụ thai bởi php Cha Thnh Thần. Giuse bạn của b l người cng chnh, khng muốn tố co b, nn định tm la bỏ b cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy, th thin thần hiện đến cng ng trong giấc mơ v bảo:

"Hỡi Giuse con vua Ðavt, đừng ngại nhận Maria về nh lm bạn mnh: v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Thần; b sẽ hạ sinh một con trai m ng đặt tn l Gisu: v chnh Người sẽ cứu dn mnh khỏi tội". Tất cả sự kiện ny đ được thực hiện để lm trọn lời Cha dng miệng tin tri phn xưa rằng:

"Ny đy một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuel, nghĩa l Thin-Cha-ở-cng-chng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đ thực hiện như lời thin thần Cha truyền. ng tiếp nhận bạn mnh, nhưng khng ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lng, th Giuse đặt tn con trẻ l Gisu.

Ð l lời Cha.

 

Lễ Nửa Ðm

 

Bi Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6)

"Cha ban Con của Người cho chng ta".

Trch sch Tin tri Isaia.

Dn tộc bước đi trong u tối, đ nhn thấy sự sng chứa chan. Sự sng đ bừng ln trn những người cư ngụ miền thm u sự chết. Cha đ lm cho dn tộc nn vĩ đại, h chẳng lm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Cha, như thin hạ mừng vui trong ma gặt la, như những người thắng trận hn hoan v chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phn chia. V ci ch nặng nề trn người n, ci gng nằm trn vai n, ci vương trượng quyền của kẻ p bức. Cha sẽ nghiền nt ra, như trong ngy chiến thắng Mađian. [Bởi lẽ mọi chiếc giy đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc o nhuộm thắm mu đo sẽ bị đốt đi v trở nn mồi nui lửa.]

Bởi lẽ một hi nhi đ sinh ra cho chng ta, v một người con đ được ban tặng chng ta. Người đ gnh nhận vương quyền trn vai, v thin hạ sẽ gọi tn Người l "Cố Vấn Kỳ Diệu, Thin Cha Huy Hong, Người Cha Mun Thuở, ng Vua Thi Bnh". Người sẽ mở rộng vương quyền, v cảnh thi bnh sẽ v tận; Người sẽ ngự trn ngai vng của Ðavt, v trong vương quốc Người, để củng cố v tăng cường, trong sự cng minh chnh trực, ngay tự by giờ v cho đến mun đời. Lng ghen yu của Cha thin binh sẽ thực thi điều đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13

Ðp: Hm nay Ðấng Cứu Thế đ ging sinh cho chng ta, Người l Ðức Kit, Cha chng ta (Lc 2, 11).

Xướng: 1) Hy ca mừng Thin Cha bi ca mới, hy ca mừng Thin Cha đi, ton thể địa cầu. Hy ca mừng Thin Cha, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

2) Ngy ngy hy loan truyền ơn Người cứu độ. Hy tường thuật vinh quang Cha giữa chư dn, v php lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðp.

3) Trời xanh hy vui mừng v địa cầu hy hn hoan. Biển khơi v mun vật trong đ hy reo ln. Ðồng nội v mun loi trong đ hy mừng vui. Cc rừng cy hy vui tươi hớn hở. - Ðp.

4) Trước nhan Thin Cha: v Người ngự tới, v Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cch cng minh v chư dn cch chn thnh. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Tt 2, 11-14

"n sủng của Cha đ đến với mọi người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tit.

n sủng của Thin Cha, Ðấng Cứu Ðộ chng ta, đ xuất hiện cho mọi người, dạy chng ta từ bỏ gian t v những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, cng minh v đạo đức ở đời ny, khi trng đợi niềm hy vọng hạnh phc v cuộc xuất hiện sự vinh quang của Ðức Gisu Kit l Thin Cha cao cả v l Ðấng Cứu Ðộ chng ta. Người đ hiến thn cho chng ta để cứu chuộc chng ta khỏi mọi điều gian c, luyện sạch chng ta thnh một dn tộc xứng đng của Người, một dn tộc nhiệt tm lm việc thiện.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 2, 10-11

Alleluia, alleluia! - Ta bo cho anh em một tin mừng: Hm nay Ðấng Cứu Thế, l Cha Kit, đ ging sinh cho chng ta. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 2, 1-14

"Hm nay Ðấng Cứu Thế đ ging sinh cho chng ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Ngy ấy, c lệnh của hong đế Csar August ban ra, truyền cho khắp nơi phải lm sổ kiểm tra. Ðy l cuộc kiểm tra đầu tin, thực hiện thời Quirin lm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều ln đường trở về qu qun mnh. Giuse cũng rời thị trấn Nadart, trong xứ Galila, trở về qu qun của Ðavt, gọi l Blem, v Giuse thuộc hong gia v l tn thất dng Ðavt, để khai kiểm tra cng với Maria, bạn người, đang c thai.

Sự việc xảy ra trong lc ng b đang ở đ, l Maria đ tới ngy mn nguyệt khai hoa, v b đ hạ sinh con trai đầu lng. B bọc con trẻ trong khăn vải v đặt nằm trong mng cỏ, v hai ng b khng tm được chỗ trong hng qun.

Bấy giờ trong miền đ c những mục tử đang ở ngoi đồng v thức đm để canh giữ đon vật mnh. Bỗng c thin thần Cha hiện ra đứng gần bn họ, v nh quang của Thin Cha bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thin thần Cha đ bảo họ rằng: "Cc ngươi đừng sợ, đy ta mang đến cho cc ngươi một tin mừng đặc biệt, đ cũng l tin mừng cho cả ton dn: Hm nay Cha Kit, Ðấng Cứu Thế, đ ging sinh cho cc ngươi trong thnh của Ðavt. V đy l dấu hiệu để cc ngươi nhận biết Người: Cc ngươi sẽ thấy một hi nhi mới sinh, bọc trong khăn vải v đặt nằm trong mng cỏ".

V bỗng chốc, cng với cc thin thần, c một số đng thuộc đạo binh thin quốc đồng thanh ht khen Cha rằng: "Vinh danh Thin Cha trn cc tầng trời, v bnh an dưới thế cho người thiện tm".

Ð l lời Cha.

 

Lễ Rạng Ðng

 

Bi Ðọc I: Is 62, 11-12

"Ny đy Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðy Cha lm cho nghe thấy tận cng ci tri đất rằng: Hy ni với thiếu nữ Sion: Ny đy Ðấng Cứu Ðộ ngươi đến. Người đem theo phần thưởng với Người v sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Cha cứu chuộc, người ta sẽ gọi họ l dn thnh. Cn ngươi, ngươi sẽ được gọi l thnh quý chuộng, thnh khng bị bỏ rơi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 96, 1 v 6. 11-12

Ðp: Hm nay sự sng chiếu gii trn chng ta, v Cha đ ging sinh cho chng ta.

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy nhảy mừng, hải đảo mun ngn, hy mừng vui! Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. - Ðp.

2) Sng sủa bừng ln cho người hiền đức, v niềm hoan hỉ cho kẻ lng ngay. Người hiền đức, hy mừng vui trong Cha, v hy ca tụng thnh danh Người! - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Tt 3, 4-7

"Cha đ cứu độ chng ta theo lượng từ bi Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tit.

Khi Ðấng Cứu Thế, Cha chng ta, đ tỏ lng từ tm v nhn i của Người, th khng phải do những việc cng chnh chng ta thực hiện, nhưng do lng từ bi của Người, m Người đ cứu độ chng ta, bằng php rửa ti sinh v sự canh tn của Thnh Thần, Ðấng m Người đ đổ xuống trn đầy trn chng ta qua Ðức Gisu Kit, Ðấng Cứu Ðộ chng ta, để một khi được cng chnh ho bởi n sủng của Ngi, trong hy vọng, chng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 2, 14

Alleluia, alleluia! - Vinh danh Thin Cha trn cc tầng trời, v bnh an dưới thế cho người thiện tm. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 2, 15-20

"Cc mục tử đ gặp thấy Maria, Giuse v Hi Nhi".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi cc thin thần biến đi, th cc mục tử ni với nhau rằng: "Chng ta sang Blem v coi xem sự việc đ xảy ra m Cha đ cho chng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi v gặp thấy Maria, Giuse v Hi Nhi mới sinh nằm trong mng cỏ. Khi thấy thế, họ đ hiểu ngay lời đ bo về Hi Nhi ny. V tất cả những người nghe, đều ngạc nhin về điều cc mục tử thuật lại cho họ.

Cn Maria th ghi nhớ tất cả những sự việc đ, v suy niệm trong lng. Những mục tử trở về, họ tung h ca ngợi Cha về tất cả mọi điều họ đ nghe v xem thấy, đng như lời đ bo cho họ.

Ð l lời Cha.

 

Lễ Ban Ngy

 

Bi Ðọc I: Is 52, 7-10

"Khắp cng bờ ci tri đất sẽ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta".

Trch sch Tin tri Isaia.

Ðẹp thay chn người rao tin trn ni, người rao tin thi bnh, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, ni với Sion rằng: Thin Cha ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gc của ngươi đ cất ln. Họ sẽ cng nhau ca ngợi rằng: Chnh mắt họ sẽ nhn xem, khi Cha đem Sion trở về. Hỡi Girusalem hoang tn, hy vui mừng, hy cng nhau ca ngợi! V Cha đ an ủi dn Người, đ cứu chuộc Giru-salem. Cha đ chuẩn bị ra tay thnh thiện Người trước mặt chư dn; v khắp cng bờ ci tri đất sẽ nhn xem ơn cứu độ của Thin Cha chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Ðp: Khắp nơi bờ ci địa cầu đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta (c. 3c).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu. Tay hữu Người đ tạo cho Người cuộc chiến thắng, cng với cnh tay thnh thiện của Người. - Ðp.

2) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dn, Người tỏ r đức cng minh. Người đ nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh để sủng i nh Israel. - Ðp.

3) Khắp nơi bờ ci địa cầu đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. Ton thể địa cầu hy reo mừng Cha, hy hoan hỉ, mừng vui v đn ca! - Ðp.

4) Hy ca mừng Cha với cy đn cầm, với cy đn cầm với điệu nhạc du dương, cng với tiếng kn rm ran, tiếng t v rc, hy hoan h trước thin nhan Cha l Vua. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 1, 1-6

"Cha đ phn dạy chng ta qua người Con".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Thuở xưa, nhiều lần v dưới nhiều hnh thức, Thin Cha đ phn dạy cha ng chng ta qua cc tin tri. Trong những ngy sau hết đy, Ngi đ phn dạy chng ta qua Người Con m Ngi đ đặt lm vị thừa kế vạn vật, v cũng do bởi Người Con m Ngi đ tc thnh vũ trụ. Nguyn vốn l phản ảnh sự vinh quang v l hnh tượng bản thể Ngi, Người Con đ nng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mnh, qut sạch tội lỗi chng ta, v ngự bn hữu Ðấng Oai Nghim trn ci trời cao thẳm. Tn Người cao trọng hơn cc thin thần bao nhiu, th Người cũng vượt trn cc thin thần bấy nhiu.

Phải, v c bao giờ Thin Cha đ phn bảo với một vị no trong cc thin thần rằng: "Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ hạ sinh Con"? Rồi Cha lại phn: "Ta sẽ l Cha Người, v Người sẽ l Con Ta". V khi ban Con Một mnh cho thế gian, Cha lại phn rằng: "Tất cả cc thin thần Cha hy thờ lạy Người!"

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ngy thnh đ dọi nh sng trn chng ta. Hỡi cc dn, hy tới thờ lạy Cha, v hm nay nh sng chan ho đ toả xuống trn địa cầu. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}

"Ngi Lời đ ho thnh nhục thể, v Người đ cư ngụ giữa chng ta".

Bắt đầu Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Từ nguyn thuỷ đ c Ngi Lời, v Ngi Lời vẫn ở với Thin Cha, v Ngi Lời vẫn l Thin Cha. Người vẫn ở với Thin Cha ngay từ nguyn thủy.

Mọi vật đều do Người lm nn, v khng c Người, th chẳng vật chi đ được tc thnh trong mọi ci đ được tc thnh. Ở nơi Người vẫn c sự sống, v sự sống l sự sng của nhn loại; sự sng chiếu soi trong u tối, v u tối đ khng tiếp nhận sự sng.

C một người được Thin Cha sai đến, tn l Gioan. ng đ đến nhằm việc chứng minh, để ng chứng minh về sự sng, hầu cho mọi người nhờ ng m tin. Chnh ng khng phải l sự sng, nhưng đến để chứng minh về sự sng.

Vẫn c sự sng thực, sự sng soi tỏ cho hết mọi người sinh vo thế gian ny. Người vẫn ở trong thế gian, v thế gian đ do Người tc tạo, v thế gian đ khng nhận biết Người. Người đ đến nh cc gia nhn Người, v cc gia nhn Người đ khng tiếp nhận Người. Nhưng phm bao nhiu kẻ đ tiếp nhận Người, th Người cho họ được quyền trở nn con Thin Cha, tức l cho những ai tin vo danh Người. Những người ny khng do kh huyết, khng do ý muốn xc thịt, cũng khng do ý muốn của đn ng, nhưng do Thin Cha m sinh ra.

V Ngi Lời đ ho thnh nhục thể, v Người đ cư ngụ giữa chng ti, v chng ti đ nhn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Cha Cha, như của người Con Một đầy n sủng v chn lý.

Gioan lm chứng về Người khi tuyn xưng rằng: "Ðy l Ðấng ti tin bo. Người đến sau ti, nhưng xuất hiện trước ti, v Người c trước ti".

Chnh do sự sung mn Người m chng ta hết thảy tiếp nhận ơn ny tới ơn khc. Bởi v Cha ban Lề luật qua Ms, nhưng ơn thnh v chn lý th ban qua Ðức Gisu Kit. Khng ai nhn thấy Thin Cha, nhưng chnh Con Một Cha, Ðấng ngự trong Cha Cha, sẽ mạc khải cho chng ta.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Ga 1, 1-5. 9-14

"Ngi Lời đ lm Người v ở cng chng ta"

Bắt đầu Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Từ nguyn thuỷ đ c Ngi Lời, v Ngi Lời vẫn ở với Thin Cha, v Ngi Lời vẫn l Thin Cha. Người vẫn ở với Thin Cha ngay từ nguyn thủy.

Mọi vật đều do Người lm nn, v khng c Người, th chẳng vật chi đ được tc thnh trong mọi ci đ được tc thnh. Ở nơi Người vẫn c sự sống, v sự sống l sự sng của nhn loại; sự sng chiếu soi trong u tối, v u tối đ khng tiếp nhận sự sng.

Vẫn c sự sng thực, sự sng soi tỏ cho hết mọi người sinh vo thế gian ny. Người vẫn ở trong thế gian, v thế gian đ do Người tc tạo, v thế gian đ khng nhận biết Người. Người đ đến nh cc gia nhn Người, v cc gia nhn Người đ khng tiếp nhận Người. Nhưng phm bao nhiu kẻ đ tiếp nhận Người, th Người cho họ được quyền trở nn con Thin Cha, tức l cho những ai tin vo danh Người. Những người ny khng do kh huyết, khng do ý muốn xc thịt, cũng khng do ý muốn của đn ng, nhưng do Thin Cha m sinh ra.

V Ngi Lời đ ho thnh nhục thể, v Người đ cư ngụ giữa chng ti, v chng ti đ nhn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Cha Cha, như của người Con Một đầy n sủng v chn lý.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch