Ngy 22 thng 12

Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28

"B Anna tạ ơn Cha v được sinh Samuel".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Ngy ấy, sau khi đ cho Samuel dứt sữa, b Anna liền bắt một con b ba tuổi, lấy ba cn bột, một v rượu, v dẫn con đến nh Cha ở Sil. Con trẻ lc đ cn nhỏ b. Họ tế lễ con b v dng con trẻ cho ng Hli. Anna thưa: "Knh lạy ngi, chc ngi khang an! Ti l người đn b nọ đ đứng cầu xin Cha nơi đy trước mặt ngi. Ti đ cầu xin v trẻ ny, v Cha đ cho ti được như ti xin. Vậy ti xin dng lại cho Cha, trt mọi ngy n thuộc về Cha". V họ thờ lạy Cha ngay ở đ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Ðp: Lng ti nhảy mừng trong Cha cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Lng ti nhảy mừng trong Cha, kh phch ti hướng ln Thin Cha của ti, miệng ti rộng mở chống qun th, ti vui mừng v Cha cứu độ ti. - Ðp.

2) Cung nỏ người hng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng kh; kẻ no đầy nay lm thu v miếng bnh, người đi lả nay lại được no n. Người son sẻ lại con đn chu đống, kẻ nhiều con lại trở nn ho tn. - Ðp.

3) Cha cho chết v Cha lm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem ln, lm cho ngho rồi cho nn giu c, hạ xuống thấp rồi lại nhắc ln cao. - Ðp.

4) Cho kẻ bần cng đứng dậy khỏi bụi tro, nng cao kẻ ngho khỏi phn nhơ rc rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lnh, đặt cho họ một ngai bu vinh quang. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Vua mun dn v Ð Gc to nh Hội thnh, xin hy đến cứu độ con người m Cha đ tạo dựng bằng bn đất! - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 46-56

"Ðấng Ton Năng đ lm cho ti những sự trọng đại".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Maria ni rằng: "Linh hồn ti ngợi khen Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Ðấng Cứu Ðộ ti, v Cha đ đoi nhn đến phận hn tớ nữ của Cha. Từ nay mun thế hệ sẽ khen ti c phước, v Ðấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại, v danh Ngi l thnh. Lng thương xt Cha trải qua đời nọ đến đời kia dnh cho những ai knh sợ Cha. Cha đ vung cnh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lng tr kiu căng. Cha lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vng, v nng cao những người phận nhỏ. Cha đ cho người đi kht no đầy ơn phước, v để người giu c trở về tay khng. Cha săn sc Israel ti tớ Cha, bởi nhớ lại lng thương xt của Ngi. Như Cha đ phn cng cc tổ phụ chng ti, cho Abraham v dng di Người đến mun đời!"

Maria ở lại với b Isave độ ba thng, đoạn Người trở về nh mnh.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch