Ngy 8 thng 12

Ðức Trinh Nữ Maria V Nhiễm Nguyn Tội

Lễ Trọng

 

Bi Ðọc I: St 3, 9-15. 20

"Ta sẽ đặt mối th nghịch giữa miu duệ mi v miu duệ người phụ nữ".

Trch sch Sng Thế.

Thin Cha đ gọi Ađam v phn bảo ng rằng: "Ngươi đang ở đu?" ng đ thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngi trong vườn địa đng, nhưng con sợ hi, v con trần truồng v con đang ẩn np".

Cha phn bảo ng rằng: "Ai đ chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, h chẳng phải tại ngươi đ ăn tri cy m Ta cấm ngươi khng được ăn ư?" Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Cha đ cho lm bạn với con, chnh nng đ cho con tri cy v con đ ăn".

V Thin Cha phn bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đ lm điều đ?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đ lừa dối con v con đ ăn".

Thin Cha phn bảo con rắn: "Bởi mi đ lm điều đ, mi sẽ v phc ở giữa mọi sinh vật v mọi mung th địa cầu; mi sẽ b đi bằng bụng, v mi sẽ ăn bn đất mọi ngy trong đời mi. Ta sẽ đặt mối th nghịch giữa mi v người phụ nữ, giữa miu duệ mi v miu duệ người đ, người miu duệ đ sẽ đạp nt đầu mi, cn mi th sẽ rnh cắn gt chn người".

V Ađam đ gọi tn vợ mnh l Ev: v lẽ b l mẹ của chng sinh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðp: Hy ca tụng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu. Tay hữu Người đ tạo cho Người cuộc chiến thắng, cng với cnh tay thnh thiện của Người. - Ðp.

2) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dn Người tỏ r đức cng minh. Người đ nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh để sủng i nh Israel. - Ðp.

3) Khắp cng bờ ci tri đất, đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta. Ton thể địa cầu, hy reo mừng Cha, hy hoan hỉ mừng vui, v đn ca. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 1, 3-6. 11-12

"Từ trước khi tạo thnh vũ trụ, Thin Cha đ kn chọn chng ta trong Ðức Kit".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, chc tụng Thin Cha v l Cha của Cha Gisu Kit, Cha chng ta: Người đ chc phc cho chng ta bằng mọi phc lộc thing ling ở trn trời trong Ðức Kit. Bởi Người đ kn chọn chng ta trong Ðức Kit từ trước khi tạo thnh vũ trụ, hầu cho chng ta được thnh thiện v tinh tuyền trước mặt Người. Trong tnh thương, Người đ tiền định cho chng ta được lm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Gisu Kit, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang n sủng của Người, n sủng m Người ban tặng chng ta trong Con yu quý của Người.

Cũng trong Ðức Kit, chng ta đ được chọn trước lm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trnh tiền định của Ðấng tc thnh mọi sự theo như ý Mnh sở định, hầu cho chng ta ca tụng vinh quang Người, chng ta l những người đ đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kit.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Knh cho Trinh Nữ Maria đầy ơn phc, Thin Cha ở cng Trinh Nữ, Trinh Nữ c phc hơn cc người nữ. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 26-38

"Cho Trinh Nữ đầy n sủng, Cha ở cng Trinh Nữ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, thin thần Gabriel được Cha sai đến một thnh xứ Galila, tn l Nagiart, đến với một trinh nữ đ đnh hn với một người tn l Giuse, thuộc chi họ Ðavt, trinh nữ ấy tn l Maria. Thin thần vo nh trinh nữ v cho rằng: "Knh cho trinh nữ đầy ơn phc, Thin Cha ở cng trinh nữ, trinh nữ c phc hơn cc người nữ". Nghe lời đ, trinh nữ bối rối v tự hỏi lời cho đ c ý nghĩa g. Thin thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v đ được ơn nghĩa với Cha. Ny trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai v đặt tn l Gisu. Người sẽ nn cao trọng v được gọi l Con Ðấng Tối Cao. Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nh Giacp v triều đại Người sẽ v tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thin Thần: "Việc đ xảy đến thế no được, v ti khng biết đến người nam?" Thin thần thưa: "Cha Thnh Thần sẽ đến với trinh nữ v uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trm trinh nữ. V thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ l Ðấng Thnh v được gọi l Con Thin Cha. V ny, Isave chị họ trinh nữ cũng đ thụ thai con trai trong lc tuổi gi v nay đ mang thai được su thng, người m thin hạ gọi l son sẻ; v khng c việc g m Cha khng lm được". Maria liền thưa: "Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin thần truyền". V Thin Thần co biệt trinh nữ.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch