Ngy 2 thng 11

Lễ Cầu Cho Cc Tn Hữu Ð Qua Ðời

Lễ Nhớ

 

Lễ Nhất

Bi Ðọc I: Rm 6, 3-9

"Chng ta phải sống đời sống mới".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, tất cả chng ta đ chịu php rửa trong Ðức Gisu Kit, tức l đ chịu php rửa trong sự chết của Người. V chng ta đ cng chịu mai tng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kit nhờ vinh hiển của Cha Cha m sống lại từ ci chết thế no, th cả chng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. V nếu chng ta được lin kết với Người trong cng một ci chết, giống như ci chết của Người, th chng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.

Nn biết điều ny: con người cũ của chng ta đ cng chịu đng đinh khổ gi, để xc thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chng ta khng cn lm n lệ tội lỗi nữa, v con người đ chết, tức l được giải thot khỏi tội lỗi. M nếu chng ta đ chết với Ðức Kit, chng ta tin rằng chng ta cũng sẽ cng sống với Người, v biết rằng Ðức Kit một khi từ ci chết sống lại, Người khng chết nữa, sự chết khng cn lm chủ được Người nữa.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðp: Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi (c. 5).

Hoặc đọc: D bước đi trong thung lũng tối, con khng lo mắc nạn, v Cha ở cng con (c. 4a).

Xướng: 1) Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi; trn đồng cỏ xanh r, Người thả ti nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn ti; tm hồn ti, Người lo bồi dưỡng. - Ðp.

2) Người dẫn ti qua những con đường đoan chnh, sở dĩ v uy danh Người. - D bước đi trong thung lũng tối, con khng lo mắc nạn, v Cha ở cng con. Cy roi v ci gậy của Ngi, đ l điều an ủi lng con. - Ðp.

3) Cha dọn ra cho con mm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con th Cha xức dầu thơm, chn rượu con đầy trn chan chứa. - Ðp.

4) Lng nhn từ v n sủng Cha theo ti, hết mọi ngy trong đời sống; v trong nh Cha, ti sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lu di. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 11, 25-26

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Hỡi những kẻ Cha Ta chc phc, hy đến, hy lnh lấy phần gia nghiệp l Nước Trời đ chuẩn bị cho cc ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 51-59

"Thịt Ta thật l của ăn, v mu Ta thật l của uống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn Do-thi rằng: "Ta l bnh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bnh ny, th sẽ sống đời đời. V bnh Ta sẽ ban, chnh l thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thi tranh luận với nhau rằng: "Lm sao ng ny c thể lấy thịt mnh cho chng ta ăn được?"

Bấy giờ Cha Gisu ni với họ: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Nếu cc ngươi khng ăn thịt Con Người v uống mu Ngi, cc ngươi sẽ khng c sự sống trong cc ngươi. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta th c sự sống đời đời, v Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngy sau hết. V thịt Ta thật l của ăn, v mu Ta thật l của uống. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta, th ở trong Ta, v Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha l Ðấng hằng sống đ sai Ta, nn Ta sống nhờ Cha, th kẻ ăn Ta, chnh người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðy l bnh bởi trời xuống, khng phải như cha ng cc ngươi đ ăn manna v đ chết. Ai ăn bnh ny th sẽ sống đời đời".

Ð l lời Cha.

 

Lễ Nh

Bi Ðọc I: Kn 3, 1-9

"Cha chấp nhận cc ngi như của lễ ton thiu".

Trch sch Khn Ngoan.

Linh hồn những người cng chnh ở trong tay Cha, v đau khổ sự chết khng lm g được cc ngi. Ðối với con mắt người khng hiểu biết, th hnh như cc ngi đ chết v việc cc ngi từ biệt chng ta, l như đi vo ci tiu diệt. Nhưng thật ra cc ngi sống trong bnh an. V trước mặt người đời, dầu cc ngi đ chịu khổ hnh, lng cậy trng của cc ngi cũng khng chết. Sau một giy lt chịu khổ nhục, cc ngi sẽ được vinh dự lớn lao: v Cha đ thử thch cc ngi như thử vng trong lửa, v chấp nhận cc ngi như của lễ ton thiu.

Khi đến giờ Cha gh mắt nhn cc ngi, cc người cng chnh sẽ sng chi v chiếu tỏ ra như nh lửa chiếu qua bụi lau. Cc ngi sẽ xt xử cc dn tộc, sẽ thống trị cc quốc gia, v Thin Cha sẽ ngự trị trong cc ngi mun đời. Cc ngi đ tin tưởng ở Cha, th sẽ hiểu biết chn lý, v trung thnh với Cha trong tnh yu, v ơn Cha v bnh an sẽ dnh cho những người Cha chọn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 24, 6-7bc. 17-18. 20-21

Ðp: Lạy Cha, con vươn linh hồn con ln tới Cha (c. 1b).

Hoặc đọc: Lạy Cha, phm ai trng cậy Cha, ắt chẳng hổ ngươi (c. 3b).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin nhớ lng thương xt của Ngi, lng thương xt tự mun đời vẫn c. Xin hy nhớ con theo lng thương xt của Ngi, v lng nhn hậu của Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

2) Xin cho lng con được nhẹ bớt lo u, v giải thot con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn. Xin Cha coi cảnh lầm than khốn khổ của con, v tha thứ hết mọi điều tội lỗi. - Ðp.

3) Xin gn giữ mạng sống con v giải thot con, đừng để con bẽ bng v đ tm nương tựa Cha. Nguyện cho lng con v tội v trung thứ bảo vệ con, v con trng cậy vo Ngi, thn lạy Cha. - Ðp.

 

Alleluia: 2 Tm 2, 11-12a

Alleluia, alleluia! - Nếu chng ta cng chết với Cha Kit, th chng ta cng sống với Người; nếu chng ta kin tm chịu đựng, chng ta sẽ cng thống trị với Người. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 23, 33. 39-43

"Hm nay ngươi sẽ ở trn thin đng với Ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi đ đến nơi gọi l Ni Sọ, chng đng đinh Người vo thập gi cng với hai tn trộm cướp, một đứa bn hữu một đứa bn tả Người. Bấy giờ Cha Gisu than thở rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chng, v chng khng biết việc chng lm". Rồi chng rt thăm m chia nhau o Người. Một trong hai kẻ trộm bị đng đinh trn thập gi cũng sỉ nhục người rằng: "Nếu ng l Ðấng Kit, ng hy tự cứu ng v cứu chng ti nữa".

Ðối lại, tn kia mắng n rằng: "Mi cũng chịu đồng một n m mi chẳng sợ Thin Cha sao? Phần chng ta, như thế ny l đch đng, v chng ta chịu xứng với việc chng ta lm, cn ng ny, ng c lm g xấu đu?" V anh ta thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Ngi, khi no về nước Ngi, xin nhớ đến ti". Cha Gisu đp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hm nay, ngươi sẽ ở trn thin đng với Ta".

Ð l lời Cha.

 

Lễ Ba

Bi Ðọc I: Rm 5, 5-11

"Chng ta đ nn cng chnh trong Mu của Người, v nhờ Người chng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, tnh yu của Thin Cha tun đổ trong tm hồn chng ta nhờ Thnh Thần đ ban cho chng ta. Cha Kit theo kỳ hẹn m chịu chết v chng ta l kẻ tội lỗi. t c ai chết thay cho người cng chnh, họa chăng mới c người dm chết v kẻ lnh. Nhưng Thin Cha chứng tỏ tnh yu của Người đối với chng ta, nghĩa l trong lc chng ta cn l tội nhn, th theo kỳ hẹn, Cha Kit đ chết v chng ta.

Vậy phương chi by giờ, chng ta đ nn cng chnh trong mu của Người, v nhờ Người chng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chng ta cn l th nghịch, m chng ta đ được giao ho cng Thin Cha nhờ ci chết của Con Ngi, th huống chi khi đ được giao ho, ắt chng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chnh Cha Kit. V khng những thế, chng ta cn được vinh hiển trong Thin Cha nhờ Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, nhờ Người m by giờ chng ta được lnh ơn giao ho.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 26, 1. 4. 7 v 8b v 9a. 13-14

Ðp: Cha l sự sng v l Ðấng cứu độ ti (c. 1a).

Hoặc đọc: Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh (c. 13).

Xướng: 1) Cha l sự sng, l Ðấng cứu độ, ti sợ chi ai? Cha l Ðấng ph trợ đời ti, ti sợ g ai? - Ðp.

2) C một điều ti xin Cha, một điều ti kiếm tm, đ l ti được cư ngụ trong nh Cha suốt đời ti, hầu vui hưởng sự m đềm của Cha, v chim ngưỡng thnh điện của Người. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin nghe con ku cầu, xin thương xt v nhậm lời con. V lạy Cha, con tm ra mắt Cha. Xin Cha đừng ẩn mặt xa con. - Ðp.

4) Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh. Hy trng đợi Cha, hy sống can trường, hy phấn khởi tm hồn v trng đợi Cha. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 6, 39

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ý của Cha l hễ sự g Người đ ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngy sau hết Ta sẽ cho n sống lại". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 17, 24-26

"Con muốn rằng Con ở đu, chng cũng ở đấy với Con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, (Cha Gisu ngước mắt ln trời cầu nguyện rằng:) "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con th Con muốn rằng Con ở đu chng cũng ở đấy với Con, để chng chim ngưỡng vinh quang m Cha đ ban cho Con, v Cha đ yu mến Con trước khi tạo thnh thế gian. Lạy Cha cng chnh, thế gian đ khng biết Cha, nhưng Con biết Cha, v những người ny cũng biết rằng Cha đ sai Con. Con đ tỏ cho chng biết danh Cha, v Con sẽ cn tỏ cho chng nữa, để tnh Cha yu Con ở trong chng, v Con cũng ở trong chng nữa".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch