Ngy 1 thng 11

Lễ Cc Thnh Nam Nữ

Lễ Trọng

 

Bi Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14

"Ti đ nhn thấy đon người đng đảo khng thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dn tộc v mọi thứ tiếng".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Ti l Gioan đ nhn thấy một thin thần khc từ pha mặt trời mọc đi ln, tay cầm ấn Thin Cha hằng sống, v lớn tiếng ku gọi bốn thin thần được lệnh tn ph đất v biển m rằng: "Chớ c tn ph đất, biển v cy cối trước khi ta đng ấn trn trn những ti tớ của Thin Cha chng ta". V ti đ nghe biết số người được đng ấn l một trăm bốn mươi bốn ngn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đ, ti đ nhn thấy đon người đng đảo khng thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dn tộc v mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vng v trước mặt Con Chin, mnh mặc o trắng tinh, tay cầm nhnh l thin tuế. Họ lớn tiếng tung h rằng: "Knh lạy Thin Cha chng ti, Ðấng ngự trn ngai vng, v Con Chin".

Rồi tất cả cc thin thần đến đứng chung quanh ngai vng, v cc trưởng lo cng bốn con vật sấp mnh xuống trước ngai m thờ lạy Thin Cha rằng: "Amen! Chc tụng, vinh hiển, khn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền v dũng lực cho Thin Cha chng ti mun đời. Amen". Rồi một trong cc trưởng lo ln tiếng hỏi rằng: "Những người mặc o trắng ny l ai vậy? V họ từ đu m đến?" Ti đp lại rằng: "Thưa ngi, hẳn ngi đ r". V người bảo ti rằng: "Họ l những người từ đau khổ lớn lao m đến, họ giặt o v tẩy o trắng trong mu Con Chin".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðp: Lạy Cha, ny l dng di của những kẻ tm Cha (c. 6a).

Xướng: 1) Tri đất v mun loi trn mặt đất l của Cha, hon cầu v mun vật trn địa cầu. V chưng Cha đ xy dựng nền mng tri đất trn biển cả, v Người đ tạo dựng n trn cc sng ngi. - Ðp.

2) Ai sẽ được tro ln ni Cha? Ai sẽ được dừng bước trong thnh điện? Ð l người c bn tay v tội v tm hồn trong sạch, khng để lng xui theo sự giả tr. - Ðp.

3) Người đ sẽ hưởng phc lnh của Cha v lượng từ bi của Cha, Ðấng giải thot họ. Ðấy l dng di của những kẻ tm Người, những kẻ tm tn nhan Thin Cha của Giacp. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3

"Người thế no, chng ta sẽ thấy Người như vậy".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, cc con hy coi: Tnh yu của Thin Cha Cha đối với chng ta thế no, khiến chng ta được gọi l con Thin Cha v thực sự l thế. V đ m thế gian khng nhận biết chng ta, v thế gian khng biết Người. Cc con thn mến, hiện nay, chng ta l con Thin Cha, cn chng ta sẽ ra sao th vẫn chưa được tỏ ra. Chng ta biết rằng: khi được tỏ ra, th chng ta sẽ giống như Người, v Người thế no, chng ta sẽ thấy như vậy. V bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, th tự thnh ho mnh cũng như Người l Ðấng Thnh.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mc 11, 28

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Tất cả hy đến với Ta, hỡi những ai kh nhọc v gnh nặng, Ta sẽ nng đỡ bổ sức cho cc con". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 5, 1-12a

"Phc cho những ai c tinh thần ngho kh".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu thấy đon lũ đng đảo, Người đi ln ni, v lc Người ngồi xuống, cc mn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phc cho những ai c tinh thần ngho kh, v Nước Trời l của họ. - Phc cho những ai hiền lnh, v họ sẽ được Ðất Nước lm cơ nghiệp. - Phc cho những ai đau buồn, v họ sẽ được ủi an. - Phc cho những ai đi kht điều cng chnh, v họ sẽ được no thoả. - Phc cho những ai hay thương xt người, v họ sẽ được xt thương. - Phc cho những ai c lng trong sạch, v họ sẽ được nhn xem Thin Cha. - Phc cho những ai ăn ở thuận ho, v họ sẽ được gọi l con Thin Cha. - Phc cho những ai bị bch hại v lẽ cng chnh, v Nước Trời l của họ.

"Phc cho cc con khi người ta ghen ght, bch hại cc con, v bởi ght Thầy, họ vu khống cho cc con mọi điều gian c. Cc con hy vui mừng hn hoan, v phần thưởng của cc con sẽ trọng đại ở trn trời".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch