Ngy 22 thng 10

Thnh Gioan Phaol II, gio hong

Theo lễ chung cc Thnh mục tử: Thnh gio hong

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thin Cha giu lng thương xt,
Cha đ đặt
Thnh Gioan Phaol
lm gio hong lnh đạo ton thể Hội Thnh,
xin cho chng con được thấm nhuần gio huấn của thnh nhn,
lun tin tưởng mở rộng tm hồn
đn nhận n sủng cứu độ của Đức Kit,
Đấng Cứu Chuộc duy nhất của nhn loại,
Người l Thin Cha hằng sống v hiển trị cng Cha,
trong sự hợp nhất của Cha Thnh Thần đến mun đời.

Bi đọc
Is 52, 7-10

Khắp cng bờ ci tri đất đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta.

Bi trch sch tin tri Isaia

7         Đẹp thay trn ni, chn của sứ giả loan bo ha bnh,

của sứ giả loan bo tin vui cứu độ,

của người ni với Sion rằng:

Thin Cha ngươi hiển trị!

8         Tiếng những người canh gc của ngươi.

Họ ln tiếng, cng nhau reo vui hoan hỉ.

Họ sẽ thấy tận mắt khi Cha trở về với Sion.

9         Hỡi Girusalem hoang tn, hy vui mừng v hn hoan,

v Cha đ an ủi dn Ngi, đ cứu chuộc Girusalem.

10       Cha đ by tỏ cnh tay thnh thiện của Ngi

trước mặt mun dn, v khắp bờ ci tri đất

đ nhn thấy ơn cứu độ của Thin Cha chng ta.

Đ l Lời Cha.

Đp ca
Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (Đ. 3)

Đ.    Giữa mun dn, hy loan bo những kỳ cng của Cha.

 

1 Ht ln mừng Cha một bi ca mới,
ht ln mừng Cha, hỡi khắp địa cầu.

2a Ht ln mừng Cha, chc tụng Thnh Danh.           Đ.

 

2b Ngy qua ngy, loan bo ơn Ngi cứu độ.

3 Giữa mun dn, hy loan bo vinh quang Cha,
nơi mun nước, hy kể lại kỳ cng của Ngi.            Đ.

 

7 Hy dng Cha, no mun dn trăm họ,
hy dng Cha uy quyền với vinh quang,

8a hy dng Cha vinh quang danh Ngi.                   Đ.

Alleluia
Ga 10, 14

Alleluia, alleluia. Ti l mục tử tốt lnh, Ti biết cc chin của Ti, v cc chin của Ti biết Ti, Alleluia.

 

Tin Mừng 
Ga 21, 15-17

Hy chăn dắt cc chin con của Thầy, hy chăn dắt cc chin của Thầy.

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo thnh Gioan

15       Khi ấy, Cha Gisu tỏ mnh ra cho cc mn đệ
v dng bữa với cc ng xong, Cha Gisu hỏi ng Simon Phr:
Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy hơn những người ny khng?
ng đp: Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy.
Người bảo ng: Hy chăn dắt cc chin con của Thầy.

16       Người lại hỏi lần thứ hai:
Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?
ng đp: Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy.
Người bảo ng: Hy chăn dắt cc chin của Thầy.

17       Người hỏi ng lần thứ ba:
Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?
ng Phr buồn v Người hỏi đến lần thứ ba:
Con c yu mến Thầy khng?
ng đp: Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yu mến Thầy.
Người bảo ng: Hy chăn dắt cc chin của Thầy
.

Đ l Lời Cha.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha, chng con dng hy lễ ny để tn vinh Cha
trong ngy knh nhớ Thnh Gioan Phaol
,
xin Cha đoi thương chấp nhận
v ban
cho chng con ơn cứu độ mun đời.
Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

 

Ca hiệp lễ                                    x. Ga 10, 11

Vị mục tử tốt lnh th mạng sống mnh v đn chin. (MPS. alleluia)

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha l Thin Cha chng con,
xin cho b tch chng con vừa lnh nhận
khơi ln trong chng con ngọn lửa tnh yu
đ bừng chy mạnh mẽ nơi Thnh Gioan Phaol
,
thc đẩy ngi lun dấn thn phục vụ Hội Thnh Cha.
Chng con cầu xin nhờ Đức Kit Cha chng con.

 

Nguồn:  Bộ Phụng Tự v Kỷ Luật cc B tch
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20110402_colletta_lt.html

 

 

Trang ch