Ngy 18 thng 10

Lễ Thnh Luca, Thnh Sử

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: 2 Tm 4, 9-17a

"Chỉ cn một mnh Luca ở với cha".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi Timthu.

Con thn mến, Ðma đ la bỏ cha, bởi n yu chuộng sự đời ny, v đ trẩy sang Thxalnica, cn Crescens th đi Galata, Tit đi Ðalmatia. Chỉ cn một mnh Luca ở với cha. Con hy đem Marc đi v dẫn tới đy với con, v anh ấy c thể gip ch để cha chu ton sứ vụ. Cn Tykic, th cha đ sai đi phx rồi. Ci o khoc cha để qun tại nh ng Carp ở Troa, khi con tới, hy mang đến cho cha, cả những cuốn sch v nhất l những mảnh da thuộc để viết.

Anh thợ đồng Alexanđr lm cho cha phải chịu nhiều điều khốn khổ. Cha sẽ trả bo cho n tuỳ theo cng việc n đ lm. Cả con nữa, con cũng phải xa lnh n, v n kịch liệt phản đối lời giảng dạy của chng ta.

Lần đầu tin cha đứng ra biện hộ cho cha, th chẳng ai bnh đỡ cha, tri lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Cha đ ph hộ cha v ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha m lời rao giảng được hon tất, v tất cả cc Dn Ngoại được nghe.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Ðp: Lạy Cha, con ci Cha lm cho loi người nhận biết vinh quang cao cả nước Cha (c. 12).

Xướng: 1) Lạy Cha, mọi cng việc của Cha hy chc tụng Cha, v cc thnh nhn của Ngi hy chc tụng Ngi. Thin hạ hy ni ln vinh quang nước Cha, v hy đề cao quyền năng. - Ðp.

2) Ðể con ci loi người nhận biết quyền năng, v vinh quang cao cả nước Cha. Nước Cha l nước vĩnh cửu mun đời, chủ quyền Cha tồn tại qua mun thế hệ. - Ðp.

3) Cha cng minh trong mọi đường lối của Người, v yu thương trong mọi kỳ cng Người tc tạo. Cha ở gần những kẻ ku cầu Người, những kẻ ku cầu Người với lng thnh thật. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Chnh Thầy đ chọn cc con, để cc con đi v mang lại hoa tri, v để hoa tri cc con tồn tại". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 10, 1-9

"La chn đầy đồng m thợ gặt th t".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha chọn thm bảy mươi hai người nữa v sai cc ng cứ từng hai người đi trước Người đến cc thnh v cc nơi m chnh Người sẽ tới. Người bảo cc ng rằng: "La chn đầy đồng m thợ gặt th t; vậy cc con hy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt la của Người. Cc con hy đi. Ny Ta sai cc con như con chin ở giữa si rừng. Cc con đừng mang theo ti tiền, bao bị, giy dp, v đừng cho hỏi ai dọc đường.

"Vo nh no, trước tin cc con hy ni: "Bnh an cho nh ny". Nếu ở đấy c con ci sự bnh an, th sự bnh an của cc con sẽ đến trn người ấy. Bằng khng, sự bnh an lại trở về với cc con. Cc con ở lại trong nh đ, ăn uống những thứ họ c, v thợ đng được trả cng. Cc con đừng đi nh ny sang nh nọ. Khi vo thnh no m người ta tiếp cc con, cc con hy ăn những thức người ta dọn cho. Hy chữa cc bệnh nhn trong thnh v ni với họ rằng: Nước Thin Cha đ đến gần cc ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch