Ngy 7 thng 10

Lễ Ðức Mẹ Mn Ci

Lễ nhớ

 

Bi Ðọc I: Cv 1,12-14

Họ chuyn cần cầu nguyện cng với b Ma-ri-a, thn mẫu Đức Gi-su.

Trch sch Cng Vụ Tng Đồ.

Bấy giờ cc Tng Đồ từ ni gọi l ni -liu trở về Gi-ru-sa-lem. Ni ny ở gần Gi-ru-sa-lem, cch đoạn đường được php đi trong ngy sa-bt. Vo tới trong thnh, cc ng ln lầu trn, l nơi cc ng tr ngụ. Cc ng ấy l: Ph-r, Gio-an, Gia-c-b, An-r, Phi-lp-ph, T-ma, Ba-t-l-m-, Mt-thu, Gia-c-b con ng An-ph, Si-mon thuộc nhm Qu Khch, v Giu-đa con ng Gia-c-b. Tất cả cc ng đều đồng tm nhất tr, chuyn cần cầu nguyện cng với mấy người phụ nữ, với b Ma-ri-a thn mẫu Đức Gi-su, v với anh em của Đức Gi-su.

Đ l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Gl 4,4-7

Thin Cha đ sai Con mnh tới, sinh lm con một người đn b.

Trch thư của thnh Phao-l tng đồ gửi tn hữu Ga-lt.

Thưa anh em, khi thời gian tới hồi vin mn, Thin Cha đ sai Con mnh tới, sinh lm con một người đn b, v sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chng ta nhận được ơn lm nghĩa tử. Để chứng thực anh em l con ci, Thin Cha đ sai Thần Kh của Con mnh đến ngự trong lng anh em m ku ln: p-ba, Cha ơi! Vậy anh em khng cn phải l n lệ nữa, nhưng l con, m đ l con th cũng l người thừa kế, nhờ Thin Cha.

Đ l lời Cha.

 

Ðp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Ðp: Tm hồn ti nhảy mừng trong Cha, Ðấng Cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Tm hồn ti nhảy mừng trong Cha, v sức mạnh ti được gia tăng trong Thin Cha ti; miệng ti mở rộng ra trước qun th, v ti reo mừng việc Cha cứu độ ti. - Ðp.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đ bị bẻ gy, v người yếu đuối được mạnh khoẻ thm. Những kẻ no n phải lm thu độ nhật, v những người đi kht khỏi phải lm thu; người son sẻ th sinh năm đẻ bảy, cn kẻ đng con nay phải ho tn. - Ðp.

3) Cha lm cho chết v Cha lm cho sống, Cha đy xuống m phủ v Cha dẫn ra. Cha lm cho ngho v lm cho giu c, Cha hạ xuống thấp v Cha nng ln cao. - Ðp.

4) Từ nơi ct bụi, Cha nng người yếu đuối; từ chỗ phn nhơ, Cha nhắc kẻ kh ngho, để cho họ ngồi chung với cc vương giả, v cho họ dự phần ngi bu vinh quang. - Ðp.

 

Alleluia: Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! - Knh cho Maria đầy ơn phc, Thin Cha ở cng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chc phc giữa cc người phụ nữ. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 26-38

"Ny Trinh nữ sẽ thụ thai v sinh một Con trai".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Thin Thần Gabriel được Cha sai đến một thnh xứ Galila, tn l Nadart, đến với một trinh nữ đ đnh hn với một người tn l Giuse, thuộc chi họ Ðavt, trinh nữ ấy tn l Maria. Thin thần vo nh trinh nữ v cho rằng: "Knh cho Trinh Nữ đầy ơn phước, Thin Cha ở cng Trinh Nữ". Nghe lời đ, Trinh Nữ bối rối v tự hỏi lời cho đ c ý nghĩa g. Thin thần liền thưa: "Maria đừng sợ, v đ được ơn nghĩa với Cha. Ny Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai v đặt tn l Gisu. Người sẽ nn cao trọng v được gọi l Con Ðấng Tối Cao. Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nh Giacp, v triều đại Người sẽ v tận.

Nhưng Maria thưa với thin thần: "Việc đ xảy đến thế no được, v ti khng biết đến người nam?"

Thin thần thưa: "Cha Thnh Thần sẽ đến với trinh nữ v uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trm trinh nữ. V thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ l Ðấng Thnh v được gọi l Con Thin Cha. V ny, Isave chị họ trinh nữ cũng đ thụ thai con trai trong lc tuổi gi v nay đ mang thai được su thng, người m thin hạ gọi l son sẻ; v khng c việc g m Cha khng lm được".

Maria liền thưa: "Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin thần truyền". V thin thần co biệt trinh nữ.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch