Ngy 29 thng 9

Lễ Thin Thần Micae, Gabriel, Raphael

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"Mun mun vn kẻ chầu chực Người".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Ti chăm ch nhn mi cho đến khi đặt xong cc to, v vị B Lo ln ngự trn to; o Người trắng như tuyết, tc trn đầu Người tinh tuyền như lng chin, to của Người như ngọn lửa, cc bnh xe như lửa chy. Trước mặt Người c con sng lửa cuồn cuộn chảy như thc. C hằng ngn kẻ phụng sự Người v mun mun vn kẻ chầu chực Người: Người ngự to xt xử v cc quyển sch đ được mở ra.

Trong một thị kiến ban đm, ti đ ngắm nhn, v đy ti nhn thấy như Con Người đến trong đm my trn trời, Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị ny ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc. Tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi: Quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất; vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Kh 12, 7-12

"Michael v cc thin thần của ngi giao chiến với con Rồng".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ð xảy ra c đại chiến trn trời: Michael v cc thin thần của Ngi giao chiến với con Rồng. Con Rồng v cc thin thần phe n nghinh chiến. Nhưng n khng c sức cự lại; chỗ của chng khng cn gặp thấy trn trời. V n bị x nho xuống, con Rồng lớn, con Rắn thi sơ, gọi l quỷ hay Satan, kẻ m hoặc ton thể thin hạ. N đ bị x nho xuống đất, v cc thin thần phe n cũng bị x nho xuống lm một với n.

V ti đ nghe c tiếng lớn trn trời rằng: "Nay đ thnh sự: ton thắng, quyền năng, vương quyền của Thin Cha chng ta, v quyền bnh của Ðức Kit của Người, v n đ bị x nho xuống, kẻ co tội anh em ta, kẻ tố co họ ngy đm trước nhan Thin Cha. V họ đ thắng được n nhờ mu Chin Con, v nhờ lời đoan chứng của họ, họ đ khng ham sống sợ chết. V lẽ ấy, hy hn hoan, hỡi cc tầng trời, v cc người ở nơi ấy!"

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Ðp: Lạy Cha, trước mặt cc thin thần, con đn ca mừng Cha (c. 1c).

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, v Cha đ nghe lời miệng con xin; trước mặt cc thin thần, con đn ca mừng Cha, con sấp mnh thờ lạy bn thnh điện Ngi. - Ðp.

2) V con sẽ ca tụng uy danh Cha, v lng nhn hậu v trung thnh của Cha. Khi con ku cầu, Cha nhậm lời con; Cha đ ban cho tm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðp.

3) Lạy Cha, cc vua địa cầu sẽ ca ngợi Cha, khi họ nghe những lời miệng Cha phn ra; v họ sẽ ca ngợi đường lối Cha: "Thực vinh quang của Cha lớn lao!" - Ðp.

 

Alleluia: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! - Hy chc tụng Cha đi, chư binh ton thể, chư vị thần hạ thừa hnh ý muốn của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 1, 47-51

"Cc ngươi sẽ thấy cc thin thần Cha ln xuống trn Con Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu thấy Nathanael đi tới Mnh, th ni về ng rằng: "Ðy thật l người Israel, nơi ng khng c g gian dối". Nathanaen đp: "Sao Ngi biết ti?" Cha Gisu trả lời rằng: "Trước khi Philipph gọi ngươi, lc ngươi cn ở dưới cy vả, th Ta đ thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy l Con Thin Cha, l Vua Israel". Cha Gisu trả lời: "V Ta đ ni với ngươi rằng: Ta đ thấy ngươi dưới cy vả, nn ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". V Người ni với ng: "Thật, Ta ni thật với cc ngươi, cc ngươi sẽ thấy trời mở ra, v cc thin thần Cha ln xuống trn Con Người".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch