Ngy 14 thng 9

Lễ Suy Tn Thnh Gi

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: Ds 21, 4-9

"Kẻ no bị rắn cắn m nhn ln con rắn đồng, th được sống".

Trch sch Dn số.

Trong những ngy ấy, dn chng đi đường v mệt nhọc, nn nản ch, họ ku trch Cha v Ms rằng: "Tại sao cc người dẫn chng ti ra khỏi Ai-cập, cho chng ti chết trong hoang địa. Khng bnh ăn, khng nước uống, chng ti đ ngn thức ăn nhm chn ny". Bởi đ Cha cho rắn lửa b ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cng Ms v thưa rằng: "Chng ti đ phạm tội, v chng ti ni những lời phản nghịch Cha v phản nghịch ng. Xin ng cầu nguyện để Cha cho chng ti khỏi rắn cắn".

Ms cầu nguyện cho dn. V Cha phn cng Ms rằng: "Ngươi hy đc một con rắn đồng v treo n ln lm dấu; kẻ no bị rắn cắn m nhn ln rắn đồng, th được sống". Ms đc một con rắn đồng, treo n ln lm dấu, v kẻ no bị rắn cắn m nhn ln rắn đồng, th được chữa lnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Ðp: Chng ta đừng qun lng những kỳ cng của Cha (c. 7c).

Xướng: 1) Hỡi dn ti, hy nghe lời huấn dụ, hy lắng tai nhận lấy những lời miệng ti. Ti sẽ xuất khẩu ni ra lời ngạn ngữ, sẽ trnh by những điều b nhiệm của thời xưa. - Ðp.

2) Khi Người st phạt họ, bấy giờ họ kiếm tm Người, v họ trở lại kiếm tm Thin Cha. Họ nhớ lại rằng Thin Cha l Ð Tảng của họ, v Thin Cha Tối Cao l Ðấng cứu chuộc họ. - Ðp.

3) Nhưng rồi miệng họ đ phỉnh phờ, v lưỡi họ ăn ni sai ngoa với Người. Ðối với Người, lng họ khng ngay thẳng; họ cũng khng trung thnh giữ lời minh ước của Người. - Ðp.

4) Phần Người từ bi, tha lỗi v khng huỷ diệt họ; nhiều khi Người đ tự kiềm chế căm hờn, v khng để cho thịnh nộ hon ton tun đổ. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Pl 2, 6-11

"Người đ tự hạ mnh; v thế Thin Cha đ tn vinh Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Philpph.

Anh em thn mến, Cha Gisu Kit, tuy l [thn phận] Thin Cha, đ khng nghĩ phải ginh cho được ngang hng với Thin Cha; tri lại, Người huỷ bỏ chnh mnh m nhận lấy thn phận ti đi, đ trở nn giống như loi người, với cch thức bề ngoi như một người phm. Người đ tự hạ mnh m vng lời cho đến chết, v chết trn thập gi. V thế, Thin Cha đ tn vinh Người, v ban cho Người một danh hiệu vượt trn mọi danh hiệu, để khi nghe tn Gisu, mọi loi trn trời dưới đất v trong địa ngục phải quỳ gối xuống, v mọi miệng lưỡi phải tuyn xưng Ðức Gisu Kit l Cha, để Thin Cha Cha được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha Kit, chng con thờ lạy Cha; chng con chc tụng Cha, v Cha đ dng cy Thập gi m cứu chuộc thế gian. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 3, 13-17

"Con Người phải bị treo ln".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng Nicđm rằng: "Khng ai ln trời được, ngoi người đ từ trời xuống, tức l Con Người vốn ở trn trời. Cũng như Ms treo con rắn nơi hoang địa thế no, th Con Người cũng phải bị treo ln như vậy, để những ai tin vo Người, th khng bị tiu diệt mun đời.

"Quả thật, Thin Cha đ yu thế gian đến nỗi đ ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vo Con của Người, th khng phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v Thin Cha khng sai Con của Người ging trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người m được cứu độ".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch