Ngy 6 thng 8

Lễ Cha Gisu Hiển Dung

Lễ Knh

 

Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"o Người trắng như tuyết".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Ti ngắm nhn cho đến khi đặt ngai to xong, v một vị B Lo ngự trn ngai: o Người trắng như tuyết, tc trn đầu Người như những ngọn lửa, cc bnh xe như lửa chy. Một con sng lửa chảy lan trn trước mặt Người. Hằng ngn kẻ phụng sự Người, v mun vn kẻ chầu chực Người. Người ngự to xt xử, v cc quyển sch đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đm, ti đ ngắm nhn, v đy ti thấy như Con Người đến trong đm my trn trời. Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị ny ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc: Tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi: quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất: vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðp: Cha hiển trị, Cha l Ðấng tối cao trn ton ci đất (c. 1a v 9a).

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy hn hoan; hải đảo mun ngn, hy mừng vui. My khi v sương m bao toả chung quanh; cng minh chnh trực l nền k ngai bu. - Ðp.

2) Ni non vỡ lở như mẩu sp ong trước thin nhan, trước thin nhan Cha tể ton ci tri đất. Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. - Ðp.

3) Lạy Cha, v Ngi l Ðấng tối cao trn ton ci đất, Ngi rất đỗi siu phm giữa mun cha tể. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

"Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống".

Trch thư thứ hai của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, chng ti khng theo những truyện by đặt khn kho, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng v sự hiện diện của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta; nhưng chng ti đ được chứng kiến nhn tiền sự uy nghi của Người. Người đ được Cha Cha ban cho vinh dự v vinh quang, khi c lời từ sự vinh quang cao cả xuống phn về Người rằng: "Ny l Con Ta yu dấu, Người đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống, lc chng ti ở với Người trn ni thnh. V chng ti c lời ni chắc chắn hơn nữa l lời ni tin tri: anh em nn nghe theo lời đ, n như ngọn đn sng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đng v sao mai mọc ln trong lng anh em.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! - Ny l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 17, 1-9

"Mặt Người chiếu sng như mặt trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu gọi Phr, Giacb v Gioan l em ng ny, v Người đưa cc ng tới chỗ ring biệt trn ni cao. Người biến hnh trước mặt cc ng: mặt Người chiếu sng như mặt trời, o Người trở nn trắng như tuyết. V đy ng Ms v lia hiện ra v đm đạo với Người.

Bấy giờ ng Phr ln tiếng thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm; nếu Thầy ưng, chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Ms, v một cho lia". Lc ng cn đang ni, th c một đm my sng bao phủ cc Ngi, v c tiếng từ trong đm my phn rằng: "Ðy l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, cc mn đệ ng sấp xuống v hết sức sợ hi. Bấy giờ Cha Gisu đến gần, động đến cc ng v bảo: "Cc con hy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt ln, cc ng thấy chẳng cn ai, trừ ra một mnh Cha Gisu.

V trong lc từ trn ni đi xuống, Cha Gisu đ ra lệnh cho cc ng rằng: "Cc con khng được ni với ai về việc đ thấy, cho tới khi Con Người từ ci chết sống lại".

Ð l lời Cha.

 

 

Năm B

 

Bi Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"o Người trắng như tuyết".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Ti ngắm nhn cho đến khi đặt ngai to xong, v một vị B Lo ngự trn ngai: o Người trắng như tuyết, tc trn đầu Người như những ngọn lửa, cc bnh xe như lửa chy. Một con sng lửa chảy lan trn trước mặt Người. Hằng ngn kẻ phụng sự Người, v mun vn kẻ chầu chực Người. Người ngự to xt xử, v cc quyển sch đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đm, ti đ ngắm nhn, v đy ti thấy như Con Người đến trong đm my trn trời. Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị ny ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc: Tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi: quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất: vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðp: Cha hiển trị, Cha l Ðấng tối cao trn ton ci đất (c. 1a v 9a).

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy hn hoan; hải đảo mun ngn, hy mừng vui. My khi v sương m bao toả chung quanh; cng minh chnh trực l nền k ngai bu. - Ðp.

2) Ni non vỡ lở như mẩu sp ong trước thin nhan, trước thin nhan Cha tể ton ci tri đất. Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. - Ðp.

3) Lạy Cha, v Ngi l Ðấng tối cao trn ton ci đất, Ngi rất đỗi siu phm giữa mun cha tể. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

"Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống".

Trch thư thứ hai của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, chng ti khng theo những truyện by đặt khn kho, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng v sự hiện diện của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta; nhưng chng ti đ được chứng kiến nhn tiền sự uy nghi của Người. Người đ được Cha Cha ban cho vinh dự v vinh quang, khi c lời từ sự vinh quang cao cả xuống phn về Người rằng: "Ny l Con Ta yu dấu, Người đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống, lc chng ti ở với Người trn ni thnh. V chng ti c lời ni chắc chắn hơn nữa l lời ni tin tri: anh em nn nghe theo lời đ, n như ngọn đn sng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đng v sao mai mọc ln trong lng anh em.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! - Ny l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 9, 1-9

"Ðy l Con Ta yu dấu".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu đưa Phr, Giacb, v Gioan đi ring với Người ln ni cao, v Người biến hnh trước mặt cc ng, v o Người trở nn chi lọi trắng tinh như tuyết, khng thợ giặt no trn trần gian c thể giặt trắng đến thế. Rồi lia cng Ms hiện ra v đm đạo với Cha Gisu.

Bấy giờ Phr ln tiếng thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm, chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Ms, v một cho lia". Phr khng r mnh ni g, v cc ng đều hoảng sợ. Lc đ một đm my bao phủ cc Ngi, v từ đm my c tiếng phn rằng: "Ðy l con Ta yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người". Bỗng nhn chung quanh, cc ng khng cn thấy ai khc, chỉ cn một mnh Cha Gisu với cc ng.

V trong lc từ trn ni đi xuống, Cha Gisu đ ra lệnh cho cc ng đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ ci chết sống lại. Cc ng tun lời căn dặn đ, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong ci chết sống lại nghĩa l g?"

Ð l lời Cha.

 

 

Năm C

Bi Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"o Người trắng như tuyết".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Ti ngắm nhn cho đến khi đặt ngai to xong, v một vị B Lo ngự trn ngai: o Người trắng như tuyết, tc trn đầu Người như những ngọn lửa, cc bnh xe như lửa chy. Một con sng lửa chảy lan trn trước mặt Người. Hằng ngn kẻ phụng sự Người, v mun vn kẻ chầu chực Người. Người ngự to xt xử, v cc quyển sch đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đm, ti đ ngắm nhn, v đy ti thấy như Con Người đến trong đm my trn trời. Ngi tiến đến vị B Lo, v người ta dẫn Ngi đến trước mặt vị B Lo. Vị ny ban cho Ngi quyền năng, vinh dự v vương quốc: Tất cả cc dn tộc, chi họ, v tiếng ni đều phụng sự Ngi: quyền năng của Ngi l quyền năng vĩnh cửu, khng khi no bị cất mất: vương quốc của Ngi khng khi no bị ph huỷ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðp: Cha hiển trị, Cha l Ðấng tối cao trn ton ci đất (c. 1a v 9a).

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy hn hoan; hải đảo mun ngn, hy mừng vui. My khi v sương m bao toả chung quanh; cng minh chnh trực l nền k ngai bu. - Ðp.

2) Ni non vỡ lở như mẩu sp ong trước thin nhan, trước thin nhan Cha tể ton ci tri đất. Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. - Ðp.

3) Lạy Cha, v Ngi l Ðấng tối cao trn ton ci đất, Ngi rất đỗi siu phm giữa mun cha tể. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

"Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống".

Trch thư thứ hai của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, chng ti khng theo những truyện by đặt khn kho, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng v sự hiện diện của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta; nhưng chng ti đ được chứng kiến nhn tiền sự uy nghi của Người. Người đ được Cha Cha ban cho vinh dự v vinh quang, khi c lời từ sự vinh quang cao cả xuống phn về Người rằng: "Ny l Con Ta yu dấu, Người đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người". Chng ti đ nghe tiếng ấy từ trời phn xuống, lc chng ti ở với Người trn ni thnh. V chng ti c lời ni chắc chắn hơn nữa l lời ni tin tri: anh em nn nghe theo lời đ, n như ngọn đn sng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đng v sao mai mọc ln trong lng anh em.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! - Ny l Con Ta yu dấu rất đẹp lng Ta, cc ngươi hy nghe lời Người. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 9, 28b-36

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khc thường".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu đưa Phr, Giacb v Gioan ln ni cầu nguyện. V đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khc thường v o Người trở nn trắng tinh sng lng. Bỗng c hai vị đm đạo với Người, đ l Ms v lia, hiện đến uy nghi, v ni về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Girusalem. Phr v hai bạn ng đang ngủ m, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Cha v hai vị đang đứng với Người. Lc hai vị từ biệt Cha, Phr thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con được ở đy th tốt lắm; chng con xin lm ba lều, một cho Thầy, một cho Ms, v một cho lia". Khi ni thế, Phr khng r mnh ni g. Lc ng cn đang ni, th một đm my bao phủ cc Ngi v thấy cc ngi biến vo trong đm my, cc mn đệ đều kinh hong. Bấy giờ từ đm my c tiếng phn rằng: "Ðy l Con Ta yu dấu, cc ngươi hy nghe lời Người". V khi tiếng đang phn ra, th chỉ thấy cn mnh Cha Gisu. Suốt thời gian đ, cc mn đệ giữ kn khng ni với ai những điều mnh đ chứng kiến.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch