Ngy 29 thng 7

Lễ Thnh nữ Martha

Lễ Nhớ

 

Bi Ðọc I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

"Cc ngươi phải kể những ngy của Cha l những ngy rất trọng thể v l ngy thnh".

Trch sch Lvi.

Cha phn cng Ms rằng: "Ðy l những ngy lễ của Cha m cc ngươi phải mừng lễ trong thời gian của n. Chiều ngy mười bốn thng Ging l Lễ Vượt Qua của Cha; v ngy mười lăm thng Ging, l lễ trọng khng men của Cha: Cc ngươi sẽ ăn bnh khng men trong bảy ngy. Ngy thứ nhất, cc ngươi phải kể l ngy rất trọng thể, v l ngy thnh, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy". Trong bảy ngy, cc người phải thiu hy lễ dng ln Cha. Ngy thứ bảy l ngy trọng thể v l ngy thnh hơn, cc ngươi khng lm việc xc no trong ngy ấy".

Cha lại phn cng Ms rằng: "Ngươi hy ni cng con ci Israel v bảo họ rằng: Khi cc ngươi đ tiến vo đất Ta sẽ ban cho cc ngươi, v khi cc ngươi gặt la, th phải mang b la đầu ma đến cho tư tế, người sẽ giơ b la ln trước mặt Cha để hm sau ngy sabbat, người xin Cha chấp nhận cho cc ngươi, v thnh ho n. Vậy cc ngươi hy tnh từ hm sau ngy sabbat, l ngy cc ngươi đ dng b la đầu ma, cc ngươi tnh đủ bảy tuần, cho đến ngy hm sau cuối tuần thứ bảy, tức l năm mươi ngy, th cc ngươi phải dng của lễ mới cho Cha. Ngy mng mười thng Bảy, l ngy đền tội rất trọng thể, gọi l ngy thnh: trong ngy đ, cc ngươi phải hm dẹp tm hồn, v dng của lễ ton thiu cho Cha. Từ ngy mười lăm thng Bảy sẽ mừng lễ Nh Xếp knh Cha trong bảy ngy. Ngy thứ nhất sẽ gọi l ngy rất trọng thể v rất thnh, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy. V trong bảy ngy, cc ngươi phải dng của lễ ton thiu cho Cha, ngy thứ tm cũng rất trọng thể v rất thnh, cc ngươi phải dng của lễ ton thiu cho Cha, v l ngy cộng đon tập họp, cc ngươi khng nn lm mọi việc xc trong ngy ấy.

"Ð l những ngy lễ của Cha m cc ngươi phải kể l những ngy rất trọng thể v rất thnh, trong những ngy ấy, cc ngươi phải dng ln Cha lễ vật, của lễ ton thiu v lễ qun theo nghi lễ của mỗi ngy".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab

Ðp: Hy reo mừng Thin Cha l Ðấng ph trợ chng ta (c. 2a).

Xướng: 1) Hy ho nhạc v đnh trống rm ran; dạo đn cầm m i cng với thất huyền. Hy rc t v ln mừng ngy trăng mới, trong buổi trăng rằm, ngy đại lễ của chng ta. - Ðp.

2) V đ l điều đ thiết lập cho Israel; đ l huấn lệnh của Thin Cha nh Giacp. Người đ đặt ra luật ny cho nh Giuse, khi họ cất gt ln đường la xa Ai-cập. - Ðp.

3) Ở nơi ngươi đừng c một cha tể no khc; ngươi cũng đừng thờ tự một cha tể ngoại lai: v Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, Ta đ đưa ngươi ra ngoi Ai-cập. - Ðp.

 

Alleluia: x. Lc 2, 25c

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ta l nh sng thế gian; ai theo Ta, sẽ c nh sng ban sự sống. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 11, 19-27

"Con đ tin Thầy l Ðấng Kit, Con Thin Cha hằng sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, nhiều người Do-thi đến nh Martha v Maria để an ủi hai b v người em đ chết. Khi hay tin Cha Gisu đến, Martha đi đn Người, cn Maria vẫn ngồi nh. Martha thưa Cha Gisu: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt ở đy th em con khng chết. Tuy nhin, ngay cả by giờ, con biết Thầy xin g cng Thin Cha, Thin Cha cũng sẽ ban cho Thầy". Cha Gisu ni: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngy tận thế, khi kẻ chết sống lại, th em con sẽ sống lại". Cha Gisu ni: "Ta l sự sống lại v l sự sống, ai tin Ta, dầu c chết cũng sẽ được sống. V kẻ no sống m tin Ta, sẽ khng chết bao giờ. Con c tin điều đ khng?" B thưa: "Thưa Thầy: vng, con đ tin Thầy l Ðấng Kit, Con Thin Cha hằng sống đ đến trong thế gian".

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Lc 10, 38-42

"Martha đ đn Cha vo nh mnh, Maria đ chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu vo một lng kia, v c một phụ nữ tn l Martha rước Người vo nh mnh. B c người em gi tn l Maria ngồi bn chn Cha m nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đi khch. B đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mnh m Thầy khng quan tm sao? Xin Thầy bảo em con gip con với". Nhưng Cha đp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ c một sự cần m thi: Maria đ chọn phần tốt nhất, v sẽ khng bị ai lấy mất".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch