Ngy 26 thng 7

Lễ Hai Thnh Gioakim v Anna

Lễ Nhớ

 

Bi Ðọc I: Hc 44, 1. 10-15

"Miu duệ họ tồn tại đến mun đời".

Trch sch Huấn Ca.

Chng ta hy ca tụng những vĩ nhn v cc tổ phụ chng ta qua cc thời đại. C những người nhn hậu, m việc thiện của họ khng bao giờ bị lng qun. Dng di họ được hưởng hạnh phc, v họ sẽ c con chu nối dng, miu duệ họ trung thnh với lời giao ước v con ci họ nhờ họ cũng được trung thnh. Miu duệ họ sẽ tồn tại đến mun đời, v vinh quang của họ khng bao giờ bị lu mờ. Thn xc họ được chn cất bnh an, tn tuổi họ sẽ sống đời ny qua đời nọ. Sự khn ngoan của họ cộng đon truyền tụng, v cng hội thuật lại lời ngợi khen họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 131, 11. 13-14. 17-18

Ðp: Cha l Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt tổ phụ Người (Lc 1, 32a).

Xướng: 1) Cha đ thề hứa cng Ðavt một lời hứa quả quyết m Người sẽ chẳng rt lời, rằng: "Ta sẽ đặt ln ngai bu của ngươi một người con chu thuộc dng giống ngươi". - Ðp.

2) Bởi chưng Cha đ kn chọn Sion, đ thch lựa Sion lm nơi cư ngụ cho mnh. Ngi phn: "Ðy l nơi nghỉ ngơi của Ta tới mun đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đy, v Ta ưa thch". - Ðp.

3) Tại đ, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavt, sẽ chuẩn bị ngọn đn sng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ th ght người tủi hổ, nhưng triều thin của Ta chiếu sng rực rỡ trn mnh người. - Ðp.

 

Alleluia: x. Lc 2, 25c

Alleluia, alleluia! - Cc ngi mong đợi niềm an ủi của Israel, v Thnh Thần ngự trong cc ngi. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 13, 16-17

"Nhiều vị tin tri v nhiều đấng cng chnh đ ao ước trng thấy điều cc con thấy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Phc cho mắt cc con v được thấy; v phc cho tai cc con v được nghe. Quả thật, Thầy bảo cc con: Nhiều vị tin tri v nhiều đấng cng chnh đ ao ước trng thấy điều cc con thấy, m khng được thấy; mong ước nghe điều cc con nghe, m khng được nghe".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch