Ngy 25 thng 7

Lễ Thnh Giacb, Tng đồ

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15

"Chng ta lun mang trn thn xc mnh sự chết của Ðức Gisu".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, Chng ta chứa đựng kho tng ấy trong những bnh snh để biết rằng quyền lực v song đ l của Thin Cha, chớ khng phải pht xuất tự chng ta. Chng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng khng bị đ bẹp; chng ta phải long đong, nhưng khng tuyệt vọng; chng ta bị bắt bớ, nhưng khng bị bỏ rơi; bị quật ng, nhưng khng bị tiu diệt. Bởi v chng ta lun mang trn thn xc mnh sự chết của Ðức Gisu, để sự sống của Ðức Gisu được tỏ hiện nơi thn xc chng ta. V chưng, mặc dầu chng ta đang sống, nhưng v Ðức Gisu, chng ta lun lun nộp mnh chịu chết, để sự sống của Ðức Gisu được tỏ hiện trong thn xc hay chết của chng ta. Vậy sự chết honh hnh nơi chng ti, cn sự sống hoạt động nơi anh em.

Nhưng anh em hy c một tinh thần đức tin như đ chp rằng: "Ti đ tin, nn ti đ ni", v chng ti tin, nn chng ti cũng ni, bởi chng ti biết rằng Ðấng đ lm cho Ðức Gisu sống lại, cũng sẽ lm cho chng ti được sống lại với Ðức Gisu v sẽ đặt chng ti bn Người lm một với anh em. Mọi sự đều v anh em, để n sủng cng trn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, th cng gia tăng vinh quang Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hn hoan (c. 5).

Xướng: 1) Khi Cha đem những người Sion bị bắt trở về, chng ti dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chng ti vui cười, lưỡi chng ti thốt ln những tiếng hn hoan. - Ðp.

2) Bấy giờ dn thin hạ ni với nhau rằng: "Cha đ đối xử với họ cch đại lượng". Cha đ đối xử đại lượng với chng ti, nn chng ti mừng rỡ hn hoan. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin hy đổi số phận chng con, như những dng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hn hoan. - Ðp.

4) Thin hạ vừa đi vừa khc, tay mang thc đi gieo; họ trở về trong hn hoan, vai mang những b la. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy đ chọn cc con ra khỏi thế gian, để cc con đi v mang lại hoa tri, v để hoa tri cc con tồn tại". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 20, 20-28

"Cc con sẽ uống chn của Ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, b mẹ cc con ng Gibđ cng với hai con đến gặp Cha Gisu. B sấp mnh xuống lạy Người, c ý xin Người điều chi đ. Người hỏi: "B muốn g?" B ta thưa lại: "Xin Ngi hy truyền cho hai con ti đy được ngồi một đứa bn hữu, một đứa bn tả Ngi, trong Nước Ngi".

Cha Gisu đp lại: "Cc ngươi khng biết điều cc ngươi xin. Cc ngươi c thể uống chn m t nữa đy ta sắp uống chăng?" Họ ni với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy cc ngươi sẽ uống chn của Ta, cn việc ngồi bn hữu hay bn tả, th khng thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đ chuẩn bị cho ai th người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bnh với hai anh em.

Cha Gisu gọi họ lại m bảo: "Cc con biết thủ lnh của cc dn tộc th thống trị họ v những người lm lớn th hnh quyền trn họ. Giữa cc con th khng được thế. Trong cc con, ai muốn lm lớn, th hy phục vụ cc con, v ai muốn cầm đầu cc con, th hy lm ti tớ cc con. Cũng như Con Người đến khng phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ v ph mạng sống lm gi chuộc cho nhiều người".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch