Ngy 22 thng 7

Lễ Thnh nữ Maria Mađalna

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: Dc 3, 1-4a

"Ti đ gặp người ti yu".

Trch sch Diễm Ca.

Suốt đm trn giường ngủ, ti đ tm kiếm người ti yu: Ti đ tm kiếm chng, nhưng ti khng gặp được chng. Ti chỗi dậy, v đi quanh thnh phố, đi qua cc phố x v cng trường, ti tm kiếm người ti yu. Ti đ tm kiếm chng, nhưng ti khng gặp được chng. Cc người lnh canh gc thnh phố gặp ti v ti hỏi họ: "Cc anh c thấy người ti yu khng?" Ti vừa đi qua khỏi họ, th gặp ngay người ti yu.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc: 2 Cr 5, 14-17

"Từ nay chng ta khng biết Ðức Kit theo xc thịt nữa".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, lng mến của Ðức Kit thc bch chng ta; chng ta xc tn điều ny l một người đ chết v mọi người, vậy mọi người đều đ chết. V Ðức Kit đ chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, th khng cn sống cho chnh mnh nữa, m l sống cho Ðấng đ chết v sống lại v họ. V thế, từ nay chng ta khng cn biết ai theo xc thịt nữa. Mặc d nếu chng ta đ biết Ðức Kit theo xc thịt, th giờ đy chng ta khng cn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đ trở nn một tạo vật mới trong Ðức Kit, th những g cũ đ qua rồi, v đy mọi sự đều được trở nn mới.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðp: Lạy Cha l Thin Cha con, linh hồn con khao kht Cha (c. 2b).

Xướng: 1) i lạy Cha, Cha l Thin Cha của con, con thao thức chạy kiếm Ngi. Linh hồn con kht khao, thể xc con mong đợi Cha như đất ho kh, kht mong m khng gặp nước! - Ðp.

2) Con cũng mong được chim ngưỡng thin nhan ở thnh đi, để nhn thấy quyền năng v vinh quang của Cha. V n tnh của Ngi đng chuộng hơn mạng sống; miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngi. - Ðp.

3) Con sẽ chc tụng Ngi như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay ku cầu danh Cha. Hồn con được no thoả dường như mỹ vị cao lương, v miệng con ca ngợi Cha với cặp mi hoan hỉ. - Ðp.

4) V Cha đ ra tay trợ ph con, để con được hoan hỉ np trong bng cnh của Ngi. Linh hồn con bm thn vo Cha, v tay hữu Cha nng đỡ người con. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Hỡi Maria, hy ni cho chng ti biết b đ thấy g trn đường? -Ti đ thấy mộ của Ðức Kit hằng sống v vinh quang của Ðấng sống lại. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 20, 1. 11-18

"B kia, sao m khc? B tm ai?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Ngy đầu tuần, Maria Mađalna đi ra mồ từ sng sớm khi trời cn tối, v b thấy tảng đ đ được lăn ra khỏi mồ.

(B liền chạy về tm Simon Phr v người mn đệ khc được Cha Gisu yu mến, b ni với cc ng rằng: "Người ta đ lấy xc Thầy khỏi mồ, v chng ti khng biết người ta để Thầy ở đu".)

B Maria đang cn đứng gần mồ Cha m than khc, nhn vo trong mồ, b thấy hai thin thần mặc o trắng đang ngồi nơi đ đặt xc Cha Gisu, một vị ngồi pha đng đầu, một vị ngồi pha đng chn. Hai vị hỏi: "Tại sao b khc?" B trả lời: "Người ta đ lấy mất xc Cha ti, v ti khng biết người ta đ để Người ở đu?" Vừa ni xong, b quay mặt lại, th thấy Cha Gisu đ đứng đ. Nhưng b chưa biết l Cha Gisu.

Cha Gisu hỏi: "B kia, sao m khc? B tm ai?" Tưởng l người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ng, nếu ng đ mang xc Người đi, th xin cho ti biết ng đ đặt Người ở đu, để ti đến lấy xc Người". Cha Gisu gọi: "Maria". Quay mặt lại, b thưa Người: "Rabboni", nghĩa l "Lạy Thầy". Cha Gisu bảo b: "Ðừng động đến Ta, v Ta chưa về cng Cha Ta. Nhưng hy bo tin cho cc anh em Ta hay v bảo họ rằng: "Ta về cng Cha Ta, cũng l Cha cc con; về cng Thin Cha Ta, cũng l Thin Cha cc con".

Maria Mađalna đi bo tin cho cc mn đệ rằng: "Ti đ trng thấy Cha, v Cha đ phn với ti những điều ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch