Ngy 29 thng 6

Lễ Thnh Phr v Thnh Phaol, Tng đồ

Lễ Trọng

 

 

Lễ Vọng

 

BI ĐỌC I: Cv 3, 1-10

"Ti c ci ny ti cho anh l: nhn danh Đức Gisu, anh hy đứng dậy m đi".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, vo giờ thứ chn, l giờ cầu nguyện, Phr v Gioan ln đền thờ. Lc bấy giờ c một anh qu từ lc mới sinh, hằng ngy được người ta khing đến cửa đền thờ, gọi l cửa Đẹp, để xin những người vo đền thờ bố th cho. Khi thấy Phr v Gioan tiến vo đền thờ, anh liền xin bố th. Phr v Gioan nhn anh v ni: "Anh hy nhn chng ti". Anh ngước mắt chăm ch nhn hai ngi, mong sẽ được hai ngi cho ci g. Nhưng Phr ni: "Vng bạc th ti khng c, nhưng c ci ny ti cho anh l: nhn danh Đức Gisu Kit Nadart, anh hy đứng dậy m đi!"

Rồi Phr nắm tay mặt anh m ko dậy, tức th mắt c v bn chn anh trở nn cứng ct; anh nhảy ngay ln m đứng v đi được; anh cng hai ngi tiến vo đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nht v ngợi khen Thin Cha, v dn chng đều thấy anh đi v ngợi khen Cha. Họ nhận ra anh chnh l kẻ ngồi ăn xin ở cửa Đẹp đền thờ, nn họ bỡ ngỡ v sửng sốt về việc xảy đến cho anh.

Đ l lời Cha.

 

ĐP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Đp: Tiếng chng đ vang cng tri đất (c. 5a).

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thin Cha; thanh khng kể ra sự nghiệp của Người. Ngy ny nhắc nhủ cho ngy khc; đm ny truyền tụng cho đm kia. - Đp.

2) Đy khng phải lời cũng khng phải tiếng, m m thanh chng khng thể lọt tai. Nhưng tiếng chng đ vang cng tri đất, v lời chng truyền ra khắp ci địa cầu. - Đp.

 

BI ĐỌC II: Gl 1, 11-20

"Thin Cha đ tch ring ti từ lng mẹ".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Galata.

Anh em thn mến, ti cho anh em biết rằng: Tin Mừng do ti rao giảng khng phải thuộc về loi người, v ti khng nhận, cũng khng học với loi người, nhưng l do Đức Gisu Kit mạc khải. Anh em nghe ni về đời sống của ti trước kia khi theo đạo Do-thi: ti đ bắt bớ v ph hoại Hội Thnh của Thin Cha thi qu: trong đạo Do-thi, ti đ vượt hẳn nhiều bạn đồng giống ni, đồng tuổi với ti, v ti nhiệt thnh hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ng ti. Nhưng khi Đấng tch ring ti ra từ lng mẹ, v dng ơn Người m ku gọi ti, để ti rao giảng Người trong cc dn ngoại, th khng lc no ti bn hỏi người xc thịt mu huyết, v ti khng ln Girusalem, để gặp cc vị lm tng đồ trước ti, nhưng ti đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Đamas. Đoạn ba năm sau, ti mới ln Girusalem để gặp Phr, v lưu lại với ng mười lăm ngy. Ti khng gặp một tng đồ no khc, ngoi Giacb, anh em của Cha. Đy trước mặt Thin Cha, ti viết cho anh em những điều ny, ti cam kết rằng ti khng ni dối đu.

Đ l lời Cha.

 

ALLELUIA: Ga 21, 17d

Alleluia, alleluia! - Thưa Thầy, Thầy thng biết mọi sự: Thầy biết con yu mến Thầy. - Alleluia.

 

PHC M: Ga 21, 15-19

"Con hy chăn dắt cc chin mẹ v chin con của Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi Cha Gisu tỏ mnh ra cho cc mn đệ, Người dng bữa với cc ng, v hỏi Simon Phr rằng: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy hơn những người ny khng?" ng đp: "Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?" ng đp: "Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin con của Thầy". Người hỏi ng lần thứ ba: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?" Phr buồn phiền, v thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con c yu mến Thầy khng?" ng đp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con cn trẻ, con tự thắt lưng lấy v đi đu mặc ý; nhưng khi con gi, con sẽ giang tay ra, người khc sẽ thắt lưng cho con v dẫn con đến nơi con khng muốn đến". Cha ni thế c ý m chỉ Phr sẽ chết cch no để lm sng danh Thin Cha. Phn những lời ấy đoạn, Người bảo ng: "Con hy theo Thầy".

Đ l lời Cha.

______________________

 

Lễ Chnh Ngy

 

BI ĐỌC I: Cv 12, 1-11

"By giờ ti biết thật Cha đ cứu ti khỏi tay Hrđ".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, vua Hrđ lm khổ mấy người trong Hội thnh. ng đ dng gươm giết Giacb anh của Gioan. ng thấy việc ấy đẹp lng người Do-thi, nn lại cho bắt cả Phr. Bấy giờ l ngy lễ Bnh Khng Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, c ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dn. Phr bị giam trong ngục, nhưng Hội thnh vẫn lun lun cầu nguyện cng Cha cho người. Đến khi vua Hrđ sắp điệu người ra, th đm ấy, Phr phải mang xiềng xch, nằm ngủ giữa hai tn lnh, v c qun canh giữ trước cửa ngục. Bỗng c thin thần Cha đứng kề bn, một luồng nh sng chiếu gii vo ngục; thin thần đập vo cạnh sườn Phr, đnh thức người dậy m rằng: "Hy chỗi dậy mau". Xiềng xch liền rơi khỏi tay người. Thin thần bảo người rằng: "Hy thắt lưng v mang giy vo". Người lm y như vậy. Thin thần lại bảo rằng: "Hy khoc o vo m theo ta".

Người liền đi ra theo thin thần, m chẳng biết việc thin thần lm c thật chăng, người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất v chặng thứ hai, th đến cửa sắt thng ra thnh. Cửa ấy tự nhin mở ra. Thin thần v Phr rảo qua một phố nọ, rồi thin thần biến đi. Phr hon hồn v ni rằng: "By giờ ti biết thật Cha đ sai thin thần cứu ti khỏi tay Hrđ v khỏi mọi m mưu của dn Do-thi".

Đ l lời Cha.

 

ĐP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đp: Cha đ cứu ti khỏi điều lo sợ (c. 5b).

1) Ti chc tụng Cha trong mọi lc; miệng ti hng lin lỉ ngợi khen Người. Trong Cha linh hồn ti hnh diện, bạn ngho hy nghe v hy mừng vui. - Đp.

2) Cc bạn hy cng ti ca ngợi Cha, cng nhau ta hy tn tạ danh Người. Ti cầu khẩn Cha, Cha đ nhậm lời, v Người đ cứu ti khỏi điều lo sợ. - Đp.

3) Hy nhn về Cha để cc bạn vui tươi, v cc bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Ka người đau khổ cầu cứu v Cha đ nghe, v Người đ cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đp.

4) Thin Thần Cha hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Cha v bnh chữa họ. Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao; phc đức ai tm nương tựa ở nơi Người. - Đp.

 

BI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18

"Từ đy triều thin cng chnh đ dnh cho cha".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi Timthu.

Con thn mến, phần cha, cha đ gi yếu, giờ ra đi của cha đ gần rồi. Cha đ chiến đấu trong trận chiến chnh nghĩa, đ chạy đến cng đường v đ giữ vững đức tin. Từ đy triều thin cng chnh đ dnh cho cha. V trong ngy đ, Cha l Đấng phn xt ch cng sẽ trao lại cho cha mũ triều thin ấy, nhưng khng phải cho cha m thi, m cn cho những kẻ yu mến trng đợi Người xuất hiện. Nhưng c Cha ph hộ gip sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nn trọn, v tất cả Dn Ngoại được nghe giảng dạy: v cha đ thot được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang mun đời. Amen.

Đ l lời Cha.

 

ALLELUIA: Mt 16, 18

Alleluia, alleluia! - Con l Đ, trn đ ny Thầy sẽ xy Hội Thnh của Thầy, v cửa địa ngục sẽ khng thắng được. - Alleluia.

 

PHC M: Mt 16, 13-19

"Con l Đ, Thầy sẽ trao cho con cha kho nước trời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu đến địa hạt thnh Csara Philipph, v hỏi cc mn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người l ai?" Cc ng thưa: "Người th bảo l Gioan Tẩy Giả, kẻ th bảo l lia, kẻ khc lại bảo l Girmia hay một tin tri no đ". Cha Gisu ni với cc ng: "Phần cc con, cc con bảo Thầy l ai?" Simon Phr thưa rằng: "Thầy l Đức Kit, Con Thin Cha hằng sống".

Cha Gisu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ng Giona, con c phc, v chẳng phải xc thịt hay mu huyết mạc khải cho con, nhưng l Cha Thầy, Đấng ngự trn trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con l Đ, trn đ ny Thầy sẽ xy Hội Thnh của Thầy, v cửa địa ngục sẽ khng thắng được. Thầy sẽ trao cho con cha kho nước trời. Sự g con cầm buộc dưới đất, trn trời cũng cầm buộc; v sự g con cởi mở dưới đất, trn trời cũng cởi mở".

Đ l lời Cha.

 

Trang ch