Ngy 25 thng 3

L̃ Truỳn Tin Cho Ðức Mẹ

Lễ trọng

 

Bi Ðọc I: Is 7, 10-14


"Ny trinh nữ sẽ thụ thai". Trch sch Tin tri Isaia.

Ngy ́y, Cha phn bảo vua Achaz rằng: "Hy xin Thin Cha, Cha ngươi, một d́u ở dưới lng đ́t hay ở trn trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Ti sẽ khng xin, v ti khng dm thử Cha". V Isaia ni: "Vậy nghe đy, hỡi nh Ðavt, lm phìn lng người ta chưa đủ ư, m cn mún lm phìn lng Thin Cha nữa? V th́ chnh Cha sẽ cho cc ngươi một d́u: ny một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, v tn con trẻ sẽ gọi l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha ở cng chng ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Ðp: Lạy Cha, ny con xin đ́n đ̉ thực thi ý Cha (c. 8a v 9a).

Xướng: 1) Hy sinh v l̃ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở tai con. Cha khng đi hỏi l̃ ton thiu v l̃ đ̀n tội, b́y giờ con đ thưa: "Ny con xin đ́n". - Ðp.

2) Như trong cún sch đ chp v̀ con, lạy Cha, con sung sướng thực thi ý Cha, v luật php của Cha ghi tận đy lng con. - Ðp.

3) Con đ loan truỳn đức cng minh Cha trong đại hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha bít r̀i. - Ðp.

4) Con chẳng c che đậy đức cng minh Cha trong lng con; con đ k̉ ra lng trung thnh với ơn ph trợ Cha; con đ khng gíu gím g với đại hội v̀ n sủng v lng trung thnh của Cha. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Dt 10, 4-10

"Ở đoạn đ̀u cún sch đ vít v̀ ti l, lạy Cha, ti thi hnh thnh ý Cha".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn ḿn, mu b v d đực khng th̉ xo được tội l̃i. V th́, khi đ́n trong th́ gian, Cha Gisu phn: "Cha đ khng mún hy t́ v của l̃ hín dng, nhưng đ tạo nn cho con một th̉ xc. Cha khng nhận của l̃ ton thiu v của l̃ đ̀n tội. Nn con ni: Lạy Cha, ny con đ́n đ̉ thi hnh thnh ý Cha, như đ ni v̀ con ở đoạn đ̀u cún sch. Sch ́y bắt đ̀u như th́ ny: Của l̃ hy t́, của l̃ hín dng, của l̃ ton thiu v của l̃ đ̀n tội, Cha khng mún cũng khng nhận, mặc d̀u được hín dng theo l̀ luật". Ðoạn Người ni típ: "Lạy Cha, ny con đ́n đ̉ thi hnh thnh ý Cha". Như th́ đ bi bỏ đìu trước đ̉ thít lập đìu sau, chnh bởi thnh ý đ m chng ta được thnh ho nhờ việc hín dng Mnh Cha Gisu Kit một l̀n l đủ.

Ð l lời Cha.


 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 1, 14ab

(Ma Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Ngi Lời đ ho thnh nhục th̉, v Người đ cư ngụ giữa chng ta, v chng ta đ nhn th́y vinh quang của Người. -Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 26-38

"Ny B sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ́y, thin th̀n Gabriel được Cha sai đ́n một thnh xứ Galila, tn l Nadart, đ́n với một trinh nữ đ đnh hn với một người tn l Giuse, thuộc chi họ Ðavt, trinh nữ ́y tn l Maria. Thin th̀n vo nh trinh nữ v cho rằng: "Knh cho B đ̀y ơn phước, Thin Cha ở cng B, B được chc phc giữa cc người phụ nữ". Nghe lời đ, B b́i ŕi v tự hỏi lời cho đ c ý nghĩa g.

Thin th̀n lìn thưa: "Maria đừng sợ, v đ được nghĩa với Cha. Ny B sẽ thụ thai, sinh một Con trai v đặt tn l Gisu. Người sẽ nn cao trọng v được gọi l Con Ð́ng T́i Cao. Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu Ðavt t̉ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nh Giacp, v trìu đại Người sẽ v tận".

Nhưng Maria thưa với thin th̀n: "Việc đ xảy đ́n th́ no được, v ti khng bít đ́n người nam"

Thin th̀n thưa: "Cha Thnh Th̀n sẽ đ́n với B v uy quỳn Ð́ng T́i Cao sẽ bao trm B. V th́ Ð́ng B sinh ra, sẽ l Ð́ng Thnh v được gọi l Con Thin Cha. V ny, Isave chị họ B cũng đ thụ thai con trai trong lc tủi gi v nay đ mang thai được su thng, người m thin hạ họi l son sẻ; v khng c việc g m Cha khng lm được".

Maria lìn thưa: "Ny ti l ti tớ Cha, ti xin vng như lời Thin th̀n truỳn". V thin th̀n co biệt B.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch