Ngy 19 thng 3

L̃ Thnh Cả Giuse

Lễ trọng

 

Bi Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

"Thin Cha sẽ ban cho Người ngi bu của Ðavt, t̉ phụ Người".

Trch sch Samuel quỷn thứ hai.

Trong những ngy ́y, Cha phn cng Nathan rằng: "Hy đi ni với Ðavt ti tớ Ta rằng: Khi ngy của ngươi đ vin mn, ngươi sẽ yn nghỉ với cc t̉ phụ ngươi; sau đ, Ta sẽ cho miu duệ ngươi ln ḱ vị v Ta sẽ lm cho trìu đại người được vững b̀n. Chnh người sẽ xy ćt một ngi nh đ̉ knh danh Ta, v Ta sẽ lm cho ngi bu trìu đại người được củng ć đ́n mun đời. Ta sẽ l Cha của người, v người sẽ l con Ta. Nh của ngươi v trìu đại của ngươi sẽ vững chắc đ́n mun đời trước mặt Ta, ngi bu ngươi sẽ vững b̀n mi mi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 v 29

Ðp: Miu duệ người t̀n tại đ́n mun đời (c. 37).

Xướng: 1) Ti sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời; qua mọi th́ hệ, miệng ti loan truỳn lng trung thnh Cha. V Ngi đ phn: "Tnh thương của Ta đứng vững mun đời"; trn ci trời cao, Ngi thít lập lng trung tn. - Ðp.

2) Ta đ ký minh ước cng người ta tuỷn lựa, Ta đ th̀ cng Ðavt l ti tớ của Ta rằng: "Cho tới mun đời Ta bảo t̀n miu duệ của ngươi, v Ta thít lập ngai bu ngươi qua mun th́ hệ". - Ðp.

3) Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha con, v Thin Cha l Ð Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i, v lời ước Ta ký với người sẽ được mi mi duy tr. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 4, 13. 16-18. 22

"Mặc d̀u tuyệt vọng, ng ṽn tin".

Trch thư Thnh Phaol Tng đ̀ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn ḿn, khng phải nhờ l̀ luật mới c lời hứa ban cho Abraham hay dng di của ng trở nn kẻ thừa ḱ th́ gian, nhưng l nhờ sự cng chnh của đức tin. V th́, do đức tin, được coi như l theo n sủng, lời hứa cho mọi dng di được vững b̀n, khng phải chỉ cho kẻ sinh bởi l̀ luật, m cn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, t̉ phụ của mọi người chng ta, (như c lời chp rằng: Ta đ đặt ngươi lm cha nhìu dn tộc) trước mặt Thin Cha, Ð́ng ng đ tin, Ð́ng cho kẻ ch́t śng lại, v ku gọi ci khng c như c. Mặc d̀u tuyệt vọng, ng ṽn tin rằng mnh sẽ trở thnh cha nhìu dn tộc, như c lời đ phn với ng rằng: "Dng di ngươi sẽ như th́". V vậy, ng đ được k̉ như sự cng chnh.

Ð l lời Cha.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Tv 83, 5

(Ma Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, phc cho những ai ngụ nơi nh Cha, họ sẽ khen ngợi Cha đ́n mun đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Giuse đ thực hiện như lời Thin th̀n Cha truỳn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Giacp sinh Giuse l bạn của Maria, mẹ của Cha Gisu gọi l Ðức Kit. Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy: Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi v̀ chung śng với nhau, đ thụ thai bởi php Cha Thnh Th̀n. Giuse bạn của b l người cng chnh, khng mún t́ co b, nn định tm la bỏ b cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy, th Thin th̀n hiện đ́n cng ng trong gíc mơ v bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavt, đừng ngại nhận Maria v̀ nh lm bạn mnh, v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Th̀n; b sẽ sinh hạ một con trai m ng đặt tn l Gisu: v chnh Người sẽ cứu dn mnh khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đ thực hiện như lời Thin th̀n Cha truỳn.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch