Ngy 26 thng 1

Thnh Timthu v Thnh Tit, Gim Mục

Lễ Nhớ

 

(Cc bi đọc lấy ở lễ chung cc Thnh mục tử)

Bi Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8

"Nhớ lại đức tin trung thnh của con".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tim-thu.

Phaol, Tng đồ của Cha Gisu Kit, bởi ý định của Thin Cha, theo lời hứa ban sự sống trong Cha Gisu Kit, gởi lời thăm Timthu, người con yu dấu. Nguyện chc n sủng, lng từ bi v bnh an của Thin Cha Cha, v Ðức Gisu Kit, Cha chng ta.

Cha cảm tạ ơn Cha, Ðấng cha phụng sự như tổ tin cha, với tm hồn trong trắng, khi cha đm ngy hằng nhớ đến con trong kinh nguyện, nhớ đến nước mắt con đ chảy ra. Cha mong ước gặp con, để được đầy lng vui mừng. Cha nhớ lại đức tin trung thnh của con, đức tin m b ngoại của con l Lois đ c trước, rồi đến mẹ con l unik, v cha tin chắc con cũng c đức tin đ. V vậy, cha nhắc nhở con điều ny, l hy lm sống động ơn Cha trong con, ơn m con lnh nhận qua việc cha đặt tay trn con. Thật vậy, Thin Cha khng ban cho chng ta một thần tr nht sợ, m l thần tr dũng mạnh, mến yu v độ lượng. Vậy con chớ hổ thẹn lm chứng cho Cha chng ta, cũng đừng hổ thẹn v cha l t nhn của Người; nhưng hy cộng tc với Tin Mừng dựa theo quyền lực của Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Tt 1, 1-5

"Gởi lời thăm Tit, người con chn thật trong cng một đức tin".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi cho Tit.

Phaol, đầy tớ của Thin Cha, Tng đồ của Ðức Gisu Kit, theo đức tin của những người được Cha chọn, v sự hiểu biết chn lý theo lng đạo đức, trong hy vọng được sống đời đời m Thin Cha l Ðấng khng lừa dối, đ hứa từ mun đời; v khi đến giờ đ định, Người by tỏ lời Người qua việc rao giảng m Người đ giao ph cho cha theo lệnh của Thin Cha Ðấng Cứu độ chng ta: gởi lời thăm Tit, người con chn thật trong cng một đức tin. Nguyện chc cho con được n sủng v bnh an của Thin Cha Cha, v của Ðức Gisu Kit, Ðấng Cứu độ chng ta. Ðy l lý do cha để con ở lại Crta, l để con tổ chức cho xong xui tất cả, v thiết lập hng nin trưởng trong mỗi thnh phố, như cha đ truyền dạy cho con.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Ðp: Hy tường thuật php lạ Cha giữa mun dn (c. 3).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, hy ca mừng Cha đi, ton thể địa cầu! Hy ca mừng Cha, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

2) Ngy ngy hy loan truyền ơn Người cứu độ. Hy tường thuật vinh quang Cha giữa mun dn v php lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðp.

3) Hy knh tặng Cha, hỡi người chư dn b tnh, hy knh tặng Cha quyền thế với vinh quang; hy knh tặng Cha vinh quang xứng với danh Người. Hy mang lễ vật, tiến vo hnh lang nh Cha. - Ðp.

4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay, Người cai quản chư dn theo đường đoan chnh. - Ðp.

 

Alleluia: Mt 23, 9a. 10b

Alleluia, alleluia! - "Cc ngươi chỉ c một Cha, Người ngự trn trời. Cc ngươi chỉ c một người chỉ đạo, đ l Ðức Kit". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 10, 1-9

"La chn đầy đồng m thợ gặt th t".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha chọn thm bảy mươi hai người nữa v sai cc ng cứ từng hai người đi trước Người, đến cc thnh v cc nơi m chnh Người sẽ tới. Người bảo cc ng rằng: "La chn đầy đồng m thợ gặt th t; vậy cc con hy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt la của người. Cc con hy đi. Ny Thầy sai cc con như con chin ở giữa si rừng. Cc con đừng mang theo ti tiền, bao bị, giy dp, v đừng cho hỏi ai dọc đường. Vo nh no, trước tin cc con hy ni: "Bnh an cho nh ny". Nếu ở đấy c con ci sự bnh an, th sự bnh an của cc con sẽ đến trn người ấy. Bằng khng, sự bnh an lại trở về với cc con. Cc con ở lại trong nh đ, ăn uống những thứ họ c, v thợ đng được trả cng. Cc con đừng đi nh ny sang nh nọ. Khi vo thnh no m người ta tiếp cc con, cc con hy ăn những thức người ta dọn cho. Hy chữa cc bệnh nhn trong thnh v ni với họ rằng: "Nước Thin Cha đ đến gần cc ngươi".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch