Ngy 25 thng Ging

Thnh Phaol Tng Ðồ Trở Lại

Lễ Knh

 

 

Bi Ðọc I: Cv 22, 3-16

"Ku danh thnh Cha, ti chỗi dậy".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Ngy ấy, Phaol ni với dn chng: "Ti l người Do-thi, sinh tại Tars xứ Cilicia, đ được nui nấng trong thnh ny, đ được đo tạo theo chn lý lề luật cha ng dưới chn ng Gamalil. Ti nhiệt thnh với lề luật cũng như hết thảy quý vị hm nay. Ti đ bắt bớ giết chc đạo ny, xiềng xch v bỏ t cả đn ng lẫn đn b. Như thầy thượng tế v ton thể hội đồng kỳ lo đ lm chứng điều đ. Cc ngi đ trao cho ti chứng minh thư để ti đến kiếm anh em ở Ðamas, bắt tri họ v điệu về Girusalem để trừng phạt.

Xảy đến lc đ khoảng trưa, ti đang trn đường gần đến Ðamas, thnh lnh một luồng nh sng chan ho từ trời chi rạng quanh ti. Ti ng xuống đất v nghe tiếng phn bảo ti: "Saol, Saol, sao ngươi bắt bớ Ta?" Ti đp: "Thưa Ngi, Ngi l ai?" Người trả lời: "Ta l Gisu Nadart m ngươi đang bắt bớ". V những người cng ở đ với ti lc ấy, cũng thấy nh sng, nhưng khng nghe tiếng Ðấng ni với ti. Ti hỏi: "Lạy Cha, con phải lm g?" Cha liền ni với ti: "Hy chỗi dậy, vo thnh Ðamas, ở đ sẽ ni cho ngươi tất cả những g ngươi phải lm". Nhưng v nh sng chi lo kia, ti khng cn thấy được, nn cc bạn ti cầm tay dẫn ti vo thnh Ðamas. C một người kia tn l Anania, người đạo đức, sống theo Lề luật, v được mọi người Do-thi ở đ knh phục, đến tm ti v đứng gần ti m ni: "Hỡi anh Saol, anh hy nhn!" Ngay lc đ ti nhn thấy ng.

V ng ni: "Thin Cha cha ng chng ta đ tiền định cho anh biết thnh ý Người, thấy Ðấng Cng Chnh v nghe tiếng Người ni. Vậy anh phải lm chứng cho Người trước mặt mọi người về điều anh đ thấy v đ nghe. V by giờ, anh cn chần chừ g nữa? Hy chỗi dậy v cầu khẩn danh Người m chịu thanh tẩy v gột rửa mnh cho sạch tội lỗi".

Ð l lời Cha.

 

2. Hoặc: Cv 9, 1-22

"Lạy Cha, Cha muốn con lm g?"

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Saol cn mải say m hăm doạ giết cc mn đồ Cha. ng đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ng bắt tri đem về Girusalem.

Ðang khi đi đường, lc đến gần Ðamas, bỗng nhin một luồng nh sng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ng, ng ng xuống đất v nghe tiếng phn rằng: "Saol, Saol, sao ngươi bắt bớ Ta?" ng thưa: "Lạy Ngi, Ngi l ai?" Cha đp: "Ta l Gisu m ngươi đang bắt bớ; giơ chn đạp mũi nhọn th khổ cho ngươi". Saol run sợ v kinh hong hỏi rằng: "Lạy Cha, Cha muốn con lm g?" Cha phn: "Hy chỗi dậy, vo thnh, v ở đ người ta sẽ ni cho ngươi phải lm g". Những kẻ đồng hnh với ng đứng lại, hoảng hốt; họ nghe r tiếng m khng thấy ai. Saol chỗi dậy khỏi đất, mắt ng vẫn mở m khng trng thấy g. Người ta cầm tay dẫn ng vo thnh Ðamas; ng ở lại đấy ba ngy m khng thấy, khng ăn, cũng khng uống.

Bấy giờ ở Ðamas, c một mn đồ tn l Anania; trong một thị kiến, Cha gọi ng rằng: "Anania". ng thưa: "Lạy Cha, ny con đy". Cha phn: "Hy chỗi dậy v đến phố kia gọi l phố "Thẳng", v tm tại nh Giuđa một người tn Saol, qu ở Tars; n đang cầu nguyện". (Saol cũng thấy một người tn Anania bước vo, v đặt tay trn ng để ng được sng mắt). Anania thưa: "Lạy Cha, con đ nghe nhiều người ni về người ny rằng: ng đ gy nhiều tai c cho cc thnh của Cha tại Girusalem; tại đy, ng đ được cc thượng tế cho php bắt tri tất cả những ai ku cầu danh Cha". Nhưng Cha phn: "Cứ đi, v người ny l lợi kh Ta đ chọn, để mang danh Ta đến trước dn ngoại, vua quan v con ci Israel. Ta sẽ tỏ cho n biết phải chịu nhiều đau khổ v danh Ta".

Anania ra đi, bước vo nh, v đặt tay trn Saol m ni: "Anh Saol, Cha Gisu, Ðấng hiện ra với anh trn đường đi đến đy, sai ti đến cng anh, để anh được thấy v được trn đầy Thnh Thần. Tức th c thứ g như những ci vảy rơi khỏi mắt ng, v ng được sng mắt.

ng chỗi dậy chịu php rửa, v sau khi ăn uống, ng được lại sức, ng ở lại t ngy cng với cc mn đồ thnh Ðamas. V lập tức ng rao giảng trong cc hội đường rằng Ðức Gisu l Con Thin Cha. Mọi người nghe rao giảng đều kinh ngạc v ni rằng: "H chẳng phải ng ny đ bch hại những người đ cầu khẩn danh ấy tại Girusalem, v cũng đ tới đy m truy n họ để điệu họ về cho cc thượng tế sao?"

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðp: Hy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Ton thể chư dn, hy ngợi khen Cha! Hết thảy cc nước, hy chc tụng Người! - Ðp.

2) V tnh thương Cha dnh cho chng ta thực l mnh liệt. v lng trung thnh của Cha tồn tại mun đời. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Ta đ chọn cc con giữa thế gian, hầu để cc con đi v mang lại hoa tri, để hoa tri cc con tồn tại". - Alleluia.

 

Phc m: Mc 16, 15-18

"Cc con hy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu (hiện ra với mười một mn đệ v) ni: "Cc con hy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin v chịu php rửa, th sẽ được cứu độ; ai khng tin, sẽ bị luận phạt. V đy l những dấu lạ đi theo những người đ tin: nhn danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, ni cc thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, v nếu uống phải chất độc th cũng khng bị hại; họ đặt tay trn những người bệnh, v bệnh nhn được lnh mạnh".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch