Ngy 7 thng Ging

Ma Ging Sinh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 5, 14-21

"Cha nhậm lời chng ta ku cầu".

Bi trch thơ thứ nhất của Thnh Gioan Tng Ðồ.

Cc con thn mến, nầy l sự chng ta tin tưởng nơi Cha: l hễ chng ta xin sự g hợp ý Người, th Người nhậm lời chng ta.

V chng ta biết Người nghe nhận mọi điều chng ta xin, v chng ta biết rằng chng ta c ku cầu Người.

Ai biết anh em mnh phạm thứ tội khng đưa tới sự chết, th hy cầu xin v Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đ.

C thứ tội đưa đến sự chết, ti khng bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đu.

Mọi sự gian t đều l tội, v c thứ tội đưa đến sự chết.

Chng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thin Cha, th khng phạm tội, chnh sự sinh ra bởi Thin Cha gn giữ họ v ma quỷ khng lm g được họ.

Chng ta biết rằng chng ta bởi Thin Cha m ra, v ton thể thế gian đều phục lụy ma quỷ.

V chng ta biết rằng Con Thin Cha đ đến v đ ban cho chng ta ơn thng hiểu, để chng ta nhận biết Cha chn thật, v được ở trong Con chn thật của Người.

Chnh Ngi l Thin Cha chn thật v l sự sống đời đời.

Cc con thn mến, hy giữ mnh xa cc t thần.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 149,1-2, 3-4, 5 v 6a v 9b

Ðp: Thin Cha vui thch ở giữa dn Người. (4a)

Xướng 1) Hy ca ngợi Cha bằng một khc ca mới, hy vang lời ca tụng Người giữa đon cc thnh. Hỡi Israel, hy vui mừng v Ðấng tạo thnh mnh, con ci Sion, hy nhảy mừng v nh vua của mnh. - Ðp.

2) Hy ca tụng Người trong vũ điệu, ht ca vịnh mừng Người theo nhịp trống cung đn. V Thin Cha vui thch ở giữa dn Người, ban chiến thắng huy hong cho kẻ khim tốn. - Ðp.

3) Thần dn Người sung sướng hn hoan, đồng ca ht cả trn giường nghỉ. Miệng họ cao rao sự cao trọng của Thin Cha, vinh dự thay cho cc thnh của Người. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, Alleluia. Thủa xưa, nhiều lần nhiều cch, Thin Cha đ dng cc tin tri m ni với cha ng, nhưng đến thời sau hết, Người đ ni nơi Cha Con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 2, 1-12

"Cha Gisu đ lm php lạ đầu tin ny tại Cana xứ Galila"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy c tiệc cưới tại Cana xứ Galila.

V c mẹ của Cha Gisu ở đ.

Cha Gisu v cc mn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới.

V bỗng thiếu rượu, mẹ Cha Gisu ni với Người: "Họ hết rượu rồi".

Cha Gisu ni với mẹ: "Hỡi b, ti với b c can chi đu, giờ ti chưa đến".

Mẹ Người ni với những người gip việc: "Hễ Người bảo g, phải lm theo".

Ở đ c su chum đ, dng vo việc thanh tẩy của người Do thi, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thng nước.

Cha Gisu bảo họ: "Hy đổ nước đầy cc chum".

Họ đổ đầy tới miệng.

V Cha Gisu bảo họ: "By giờ hy mc đem cho người quản tiệc", v họ đ đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đ ha thnh rượu, ng khng biết tự đu ra, nhưng những người gip việc đ mc nước th biết, ng mới gọi tn lang m ni: :Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khch đ ng ng th mới đem rượu xong hơn. Cn ng, ng lại giữ rượu ngon cho tới giờ ny".

Cha Gisu đ lm php lạ đầu tin ny tại Cana xứ Galila, v đ tỏ vinh quang Người v cc mn đệ Người tin Người.

Ð l Lời Cha.

 

 

Trang ch