Ngy 5 thng Ging

Ma Ging Sinh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 3, 11-21

"Chng ta đ được chuyển từ ci chết đến ci sống, v chng ta thương yu anh em".

Bi trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, đy sứ điệp cc con đ nghe từ ban đầu l chng ta phải thương yu nhau.

Khng như Cain, người thuộc về ma qủy, nn đ giết em mnh.

Nhưng tại sao n đ giết em? V cng việc n lm l gian c, cn cng việc của em n th chnh trực.

Cc con đừng ngạc nhin, nếu thế gian ght cc con.

Chng ta biết rằng chng ta đ được chuyển từ ci chết đến ci sống, v chng ta thương yu anh em.

Ai khng yu thương, th ở trong ci chết.

Hễ ai ght anh em mnh đều l kẻ st nhn, v cc con biết rằng mọi kẻ st nhn khng c sự sống đời đời ở trong mnh.

Do điều ny m chng ta đ biết tnh yu của Thin Cha l chnh Người đ th mạng sống mnh v chng ta, nn chng ta cũng phải th mạng sống mnh cho anh em.

Nếu ai c của cải đời ny m thấy anh em mnh tng thiếu, lại đng cửa lng mnh đối với họ, th lm sao tnh yu của Thin Cha ở trong người ấy được?

Cc con thn mến, chng ta đừng yu bằng lời ni v miệng lưỡi, nhưng bằng việc lm v chn thật.

Do đ chng ta biết mnh thuộc về sự thật, v sẽ được vững lng trước mặt Cha.

V nếu lng chng ta c khiển trch chng ta, th Thin Cha cn lớn hơn lng chng ta v Người thng biết mọi sự.

Cc con thn mến, nếu lng chng ta khng khiển trch, th chng ta tin tưởng nơi Thin Cha, v bất cứ điều g chng ta xin, th chng ta cũng được Người ban cho, v chng ta giữ giới răn Người v lm điều đẹp lng Người.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 99,2,3, 4,5

Ðp: Ton thể địa cầu, hy reo mừng Thin Cha. (2a)

Xướng 1) Ton thể địa cầu, hy reo mừng Thin Cha, hy phụng sự Thin Cha với niềm vui vẻ! Hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr. - Ðp.

2) Hy biết rằng Thin Cha l Thượng Ðế, chnh Ngi đ tạo tc thn ta v ta thuộc quyền sở hữu của Ngi. - Ðp.

3) Ta l dn tộc, l đon chin Cha chăn nui, hy vo trụ quan nh Ngi với lời khen ngợi, vo hnh lang với khc ca vui, hy tn dương, hy chc tụng danh Ngi. - Ðp.

4) V Thin Cha, Ngi thiện hảo, lng từ bi Ngi tồn tại mun đời, v lng trung tn cn tới mun mun thế hệ. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, Alleluia. - Ngy thnh đ dọi nh sng trn chng ta, hỡi cc dn, hy tới thờ lạy Cha, v hm nay nh sng chan ha đ tỏa xuống trn địa cầu. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 1,43-51

"Thầy l Con Thin Cha, l Vua Israel"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu định đi Galila.

Người gặp Philipph v ni với ng: "Hy theo Ta".

Philipph l người thnh Btsaiđa, qu qun của Anr v Phr.

Philipph gặp Nathanaen v ni với ng: "Ðấng đ được Moisen ghi trong Luật v cc tin tri ni đến, chng ti đ gặp rồi: đ l Gisu con ng Giuse, người thnh Nazart".

Nathanaen đp: "Bởi Nazart no c ci chi hay?".

Philipph ni: "Hy đến m xem".

Cha Gisu thấy Nathanaen đi tới mnh, th ni về ng: "Ðy thật l người Israel, nơi ng khng c g gian dối".

Nathanaen đp: "Sao Ngi biết ti?"

Cha Gisu trả lời rằng: "Trước khi Philipph gọi ngươi, lc ngươi cn ở dưới cy vả, th Ta đ thấy ngươi".

Nathanaen thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy l Con Thin Cha, l Vua Israel".

Cha Gisu trả lời: "V Ta đ ni với ngươi rằng: ta đ thấy ngươi dưới gốc cy vả, nn ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

V Người ni với ng: "Quả thật, quả thật, Ta ni với cc ngươi, cc ngươi sẽ thấy trời mở ra, v cc Thin Thần Cha ln xuống trn Con Người".

Ð l Lời Cha.

 

 

Trang ch