0

 

 

 

Thứ Hai

CHA GI覺U CHỊU PHケ RỬA

 

KINH S蹐H

KINH S躁G

KINH TRƯA

KINH CHIỀU

KINH TỐI

 

 

1

 

 

 

2

KINH S蹐H

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Thuở Gio-an thi hnh sứ mệnh,

Con Ch彗 Trời xuống bến Gio-đan,

Th穎 d杜 dưới nước lan trn,

Ðổi d蕨g s冢g ấy thnh ln nước trong.

 

Người ging thế bởi l蕨g Trinh Nữ

Ðể Gio-an tẩy rửa th穎 m渡h,

Người đ疫 phải rửa tội t渡h

Nhưng l rửa tội nh穎 sinh bao đời.

 

Bỗng c tiếng từ trời phn bảo :

"Ny l Con tuyệt hảo của Ta."

Rồi Bồ C疫 trắng hiện ra

Tượng trưng cho Ch彗 Ng冓 Ba Thnh Thần.

 

Danh mầu nhiệm vang ng穎 cứu rỗi

Cả bốn phương Gio Hội của Người

Nơi đ謁 hiện diện Ba Ng冓,

Nhưng l một Ch彗 cao vời ch t冢.

 

i ch穎 lý, 冓 nguồn sống thật,

Ngi ban cho tri đất chan h和,

Mu冢 vinh hiển, vạn lời ca

D穎g Ngi c拵g với Ng冓 Cha, Thnh Thần.

 

Ca vịnh

 

Tv 28 (29)

Bi ca tụng Ng冓 Lời Thi刃 Ch彗

C tiếng từ trời phn rằng: "Ð謁 l Con y訊 dấu của Ta" (Mt 3,17).

 

ÐC    Tiếng Ch彗 rền vang tr刃 s溶g nước,

         Thi刃 Ch彗 hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm.

 

H及 d穎g Ch彗, hỡi chư thần chư thnh,

d穎g Ch彗 quyền lực v vinh quang, *

h及 d穎g Ch彗 vinh quang xứng danh Người,

v thờ lạy Ch彗 uy nghi仁 thnh thiện.

 

Tiếng Ch彗 rền vang tr刃 s溶g nước,

Thi刃 Ch彗 hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, *

Ch彗 ngự tr刃 nước lũ m刃h m冢g.

 

Tiếng Ch彗 thật h拵g mạnh!

Tiếng Ch彗 thật uy nghi仁!

 

Tiếng Ch彗 đnh gẫy ngn hương b,

Ch彗 đnh gẫy ngn hương b Li-băng. *

Người lm cho d及 Li-băng thnh như b nhảy nh葉,

đỉnh Xi-ri-on khc no ngh tung tăng.

 

Tiếng Ch彗 ph溶g ra ngn tia lửa, *

tiếng Ch彗 lay động v拵g sa mạc,

lay động v拵g sa mạc Ca-đ.

 

Tiếng Ch彗 lay động cả rặng sồi,

tuốt trụi l c謁 cao rừng rậm. *

C蕨 trong thnh điện Người,

tất cả c拵g h: "Vinh danh Ch彗!"

 

Ch彗 ngự trị tr刃 cơn hồng thuỷ,

Ch彗 l Vua ngự trị mu冢 đời. *

Xin Ch彗 ban quyền lực cho d穎 Ch彗,

tu冢 đổ ph彡 lnh cho d穎 hưởng b渡h an.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Tiếng Ch彗 rền vang tr刃 s溶g nước,

         Thi刃 Ch彗 hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm.

 

Tv 65 (66), I

Ca kh彡 tạ ơn

Bi ny m chỉ Ch彗 Ki-t phục sinh v mu冢 d穎 trở lại (H-xi-ki-).

 

ÐC    Lạy Ch彗, cả tri đất phải h穎 hoan thờ lạy Ngi.

         Quả thật, Ngi l nh sng mới

         dẫn đường mu冢 thế hệ.

 

Cả tri đất, h及 tung h Thi刃 Ch彗,

đn ht l刃 mừng Danh Thnh rạng ngời, *

no d穎g lời ca tụng t冢 vinh!

 

H及 thưa c拵g Thi刃 Ch彗:

"Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngi! *

Trước thần lực uy h拵g, địch th kh徇 n徇.

 

"Ton tri đất phải quỳ lạy t冢 thờ, *

v đn ca mừng Ch彗,

đn ca mừng Thnh Danh."

 

Ðến m xem c冢g tr渡h của Thi刃 Ch彗: *

Hnh động của Người đối với phm nh穎

thật đng kinh đng sợ!

 

Ch彗 lm cho biển khơi ho đất liền,

v d穎 Người đi bộ qua s冢g; *

việc Người lm đ khiến ta hoan hỷ.

 

Ch彗 uy dũng hiển trị mu冢 đời;

đ冓 mắt Người theo d嬖 chư d穎, *

qu穎 lm phản chớ c h蕨g nổi dậy!

 

No ch彡 tụng Ch彗 Trời ch從g ta, mu冢 d穎 hỡi,

trổi vang l刃 lời tn dương Người, *

Người l Ðấng bảo ton mạng sống

v giữ g渡 ta khỏi lỡ bước sa ch穎.

 

V穎g lạy Ch彗, Ngi đ từng thử thch,

luyện ch從g con như luyện bạc trong l, *

đ để cho rơi vo cạm bẫy,

gnh nặng nề chồng chất cả tr刃 vai,

mặc thi刃 hạ cỡi l刃 đầu l刃 cổ.

 

Cơn nước lửa, ch從g con từng gặp bao lần,

nhưng Ngi đ cứu thot, đem ra chỗ thảnh thơi.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Lạy Ch彗, cả tri đất phải h穎 hoan thờ lạy Ngi.

         Quả thật, Ngi l nh sng mới

         dẫn đường mu冢 thế hệ.

 

Tv 65 (66), II

Ca kh彡 tạ ơn

Bi ny m chỉ Ch彗 Ki-t phục sinh v mu冢 d穎 trở lại (H-xi-ki-).

 

ÐC    Ch彡 tụng Thi刃 Ch彗,

         Ðấng bảo ton mạng sống con,

         đem con ra chỗ thảnh thơi an nhn.

 

Mang lễ vật ton thi訊, bước vo nh Ch彗,

con xin giữ trọn điều khấn hứa c拵g Ngi. *

Lời khấn đ, m冓 ny đ nguyện,

miệng thốt ra l彡 gặp gian nguy.

 

Con tiến d穎g Ngi b chi刃 d b姉 tốt,

lm lễ ton thi訊 nghi ng徼 bay l刃.

 

Tất cả những ai k地h sợ Ch彗 Trời,

đến m nghe t冓 kể

việc Ch彗 đ lm để gi徘 t冓.

 

Vừa mở miệng k訊 l刃 c拵g Ch彗,

tấc lưỡi tn dương, t冓 đ sẵn sng.

 

Ðiều gian c, nếu l蕨g ny ấp ủ,

chắc hẳn l Ch彗 chẳng nghe đ疫. *

Thế m Thi刃 Ch彗 đ nghe rồi,

để t盈 đến lời t冓 cầu nguyện.

 

Xin ch彡 tụng Thi刃 Ch彗

đ chẳng bc lời thỉnh nguyện t冓 d穎g, *

lại cũng kh冢g dứt nghĩa đoạn t渡h.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ch彡 tụng Thi刃 Ch彗,

         Ðấng bảo ton mạng sống con,

         đem con ra chỗ thảnh thơi an nhn.

 

Xướng đp

 

X      Ð謁 l Con Ta y訊 dấu,

Р     h及 v穎g nghe lời Người.

 

Bi đọc 1: Is 42,1-9 ; 49,1-9

 

Người T冓 Trung dịu hiền của Thi刃 Ch彗 ch地h l nh sng mu冢 d穎

 

Như cc sch Tin Mừng cho ta thấy : đối với cc Ki-t hữu ngay từ thế hệ đầu ti刃, Người T冓 Trung của sch ng冢 sứ I-sai-a xuất hiện như một nh穎 vật huyền b với những n師 hết sức đặc biệt, đưa ch從g ta vo mầu nhiệm Đức Ki-t. Trong đoạn văn sau đ謁, Thi刃 Ch彗 gọi Người T冓 Trung l người được tuyển chọn. Ch地h Thi刃 Ch彗 lặp lại những từ đ khi Đức Ki-t chịu ph姿 rửa. Ước g đối với ch從g ta, Người T冓 Trung lu冢 l nh sng mu冢 d穎, l người quy tụ d穎 ri刃g của Ch彗, gi徘 ch從g ta chịu đau khổ, chịu chết với Người.

 

Lời Ch彗 trong sch ng冢 sứ I-sai-a.

 

Đ謁 l người t冓 trung Ta n穎g đỡ, l người Ta tuyển chọn v quý mến hết l蕨g, Ta cho thần kh Ta ngự tr刃 Người ; Người sẽ lm sng tỏ c冢g lý trước mu冢 d穎.

 

Người sẽ kh冢g k訊 to, kh冢g n擁 lớn, kh冢g để ai nghe tiếng giữa phố phường.

 

C謁 lau bị giập, Người kh冢g đnh bẻ gẫy, tim đ熟 leo l師, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thnh lm sng tỏ c冢g lý.

 

Người kh冢g nao n從g, kh冢g chịu thua, cho đến khi thiết lập c冢g lý tr刃 địa cầu. D穎 cc hải đảo xa xăm đều mong được Người chỉ bảo.

 

Đ謁 l lời Thi刃 Ch彗, lời ĐỨC CHA, Đấng sng tạo v căng v藁 trời, Đấng trải rộng mặt đất với hoa mầu trn lan, Đấng ban hơi thở cho d穎 tr刃 mặt đất, ban sinh kh cho ton thể cư d穎.

 

Người phn thế ny : "Ta l ĐỨC CHA, Ta đ gọi ngươi, v muốn lm sng tỏ đức c冢g ch地h của Ta. Ta đ nắm tay ngươi, đ g渡 giữ ngươi v đặt lm giao ước với d穎, lm nh sng chiếu soi mu冢 nước, để mở mắt cho những ai m lo, đưa ra khỏi t những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

 

Ta l ĐỨC CHA, đ l danh Ta. Vinh quang của Ta, Ta kh冢g nhường cho ai khc ; lời tn tụng dnh cho Ta, Ta kh冢g để cc tượng thần tước đoạt.

 

Chuyện cũ đ qua rồi, nay Ta loan bo những điều mới, v trước khi những điều ny xảy ra, Ta đ cho cc ngươi nghe biết.

 

Hỡi cc đảo, h及 nghe t冓 đ謁, hỡi cc d穎 tộc miền xa xăm, h及 ch ý : ĐỨC CHA đ gọi t冓 từ khi t冓 c蕨 trong l蕨g mẹ, l彡 t冓 chưa cho đời, Người đ nhắc đến t刃 t冓.

 

Người đ lm cho miệng lưỡi t冓 n刃 như gươm sắc b始, giấu t冓 dưới bn tay của Người. Người đ biến t冓 thnh mũi t刃 nhọn, cất t冓 trong ống t刃 của Người.

 

Người đ phn c拵g t冓 : "Hỡi 黎-ra-en, ngươi l t冓 trung của Ta. Ta sẽ d拵g ngươi để biểu lộ vinh quang."

 

Phần t冓, t冓 đ n擁 : "T冓 vất vả luống c冢g, ph sức m chẳng được g." Nhưng sự thật, đ c ĐỨC CHA minh x師 cho t冓, Người dnh sẵn cho t冓 phần thưởng.

 

Giờ đ謁 ĐỨC CHA lại l刃 tiếng. Người l Đấng nho nặn ra t冓 từ khi t冓 c蕨 trong l蕨g mẹ để t冓 trở thnh người t冓 trung, đem nh Gia-c用 về cho Người v quy tụ d穎 黎-ra-en chung quanh Người. Thế n刃 t冓 được ĐỨC CHA tr穎 trọng, v Thi刃 Ch彗 t冓 thờ l sức mạnh của t冓.

 

Người phn : "Nếu ngươi chỉ l t冓 trung của Ta để ti lập cc chi tộc Gia-c用, để dẫn đưa cc người 黎-ra-en sống s葉 trở về, th vẫn c蕨 qu 稚. V vậy, ny Ta đặt ngươi lm nh sng mu冢 d穎, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận c拵g c嬖 đất."

 

Với người bị thi刃 hạ khinh ch, bị d穎 m渡h kinh tởm, với người lm t冓 mọi cho bạo ch彗, ĐỨC CHA l Đấng Cứu Chuộc v l Đức Thnh của 黎-ra-en, Người phn thế ny : Vua ch彗 sẽ thấy v đứng l刃, chư hầu sẽ thấy v bi lạy v uy quyền của ĐỨC CHA l Đấng trung thnh, l Đức Thnh của 黎-ra-en, Đấng đ tuyển chọn ngươi.

 

ĐỨC CHA phn thế ny : Ta đ nhận lời ngươi vo thời Ta thi 穎, ph trợ ngươi trong ngy Ta cứu độ. Ta đ g渡 giữ ngươi, đặt ngươi lm giao ước giữa Ta với d穎, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đ bị tn ph, để n擁 với người t : "H及 đi ra", với những kẻ ngồi trong b溶g tối : "H及 ra ngoi." Như bầy chi刃, ch從g sẽ được nu冓 ăn tr刃 cc nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ tr刃 mọi đồi hoang.

 

Xướng đp : x. Mt 3,16.17 ; Lc 3,22

 

X     H冦 nay, trong s冢g Gio-đan, khi Ch彗 chịu ph姿 rửa, cc tầng trời mở ra, Thnh Thần đp xuống như chim bồ c疫 v ngự tr刃 Người. Rồi c tiếng Ch彗 Cha vọng xuống :

Đ     Đ謁 l Con y訊 dấu của Ta, Ta hi l蕨g về Người.

X     Thnh Thần hiện h渡h tr冢g giống như chim bồ c疫, ngự xuống tr刃 Người. Rồi c tiếng từ trời phn.

Đ     Đ謁 l Con y訊 dấu của Ta, Ta hi l蕨g về Người.

 

Bi đọc 2 

 

Đức Ki-t chịu ph姿 rửa

 

Tr団h bi giảng của thnh Gh-g-ri-, gim mục Na-di-en.

 

Đức Ki-t toả sng, ch從g ta h及 toả sng c拵g với Người. Đức Ki-t được d杜 xuống nước, ch從g ta h及 c拵g xuống để rồi c拵g l刃 với Người. 

 

Thnh Gio-an đang lm ph姿 rửa, th Ch彗 Gi-su đến. C thể l Ch彗 muốn thnh ho kẻ lm ph姿 rửa cho Ch彗, nhưng chắc chắn để ch冢 v拱 trọn vẹn con người A-đam cũ trong d蕨g nước. Thật vậy, trước khi thanh tẩy ta, Ch彗 thnh ho s冢g Gio-đan ; v Người vừa l thần kh vừa l xc phm, n刃 Người cũng muốn nhờ Thần Kh v nước để đưa ch從g ta vo đạo. 

 

Vị Tẩy Giả kh冢g chấp nhận, nhưng Đức Gi-su vẫn nhất quyết đ亙 hỏi. Gio-an n擁 : ch地h t冓 mới cần được Ngi lm ph姿 rửa, đ l đ熟 n擁 với Mặt Trời, tiếng n擁 với Lời, ph rể n擁 với Chng Rể, người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi đn b, n擁 với Trưởng Tử mọi loi thọ sinh, người nhảy mừng trong dạ mẹ n擁 với Đấng được thờ lạy ngay khi c蕨 trong l蕨g mẹ, người tiền h trong hiện tại v tương lai n擁 với Đấng vừa xuất hiện v sẽ xuất hiện. Ch地h t冓 mới cần được Ngi lm ph姿 rửa, v h及 th仁 : メđể lm chứng cho Ngiモ. Quả thật, con người ấy biết rằng m渡h sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử đạo, cũng như thnh Ph-r, kh冢g phải chỉ c ch穎 mới được rửa m th冓. 

Nhưng Đức Gi-su cũng từ dưới nước đi l刃. Người n穎g thế gian l刃 cao với Người. Người thấy trời bị x v mở ra, v xưa kia, khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đng v bị lưỡi gươm lửa cấm đon, ch地h A-đam đ đ溶g cửa trời lại, kh冢g cho m渡h m cũng kh冢g cho con chu vo.

 

Bấy giờ, Thnh Thần chứng nhận thần t地h của Đức Gi-su, v Thnh Thần đến c拵g với Đấng c拵g c thần t地h với m渡h. Khi ấy c tiếng từ trời vọng xuống để lm chứng cho Đấng từ trời m đến. Tiếng đ by tỏ l蕨g t冢 trọng th穎 xc dưới h渡h chim bồ c疫, v th穎 xc đ được thần ho, khi Thi刃 Ch彗 tự tỏ m渡h ra trong th穎 xc. Điều ny cũng giống như chuyện xảy ra trước đ謁 nhiều thế kỷ : chim bồ c疫 đến bo tin chấm dứt đại hồng thuỷ. 

 

Vậy, h冦 nay, ch從g ta h及 đem l蕨g t冢 k地h m tưởng niệm ngy Đức Gi-su chịu ph姿 rửa, v h及 mừng lễ cch xứng đng. 

 

Anh em h及 thanh tẩy m渡h cho thanh sạch, h及 tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hon ton. V Thi刃 Ch彗 kh冢g ưa th団h điều g hơn việc con người hối cải v được cứu độ : mọi lời giảng dạy v mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đ団h ny. Anh em h及 n刃 như đ熟 sng giữa thế gian, n刃 sức sống cho người khc. Như những tia sng hon hảo b刃 cạnh Nguồn Sng cao cả, anh em h及 để m渡h được thấm nhuần nh sng huy hong của nh sng đ, l nh sng tr刃 trời. H及 để Ch彗 Ba Ng冓 chiếu soi tr刃 anh em cch s疫 xa v rực rỡ hơn, v giờ đ謁, tuy chưa trọn vẹn, nhưng anh em cũng đ nhận được một tia sng xuất pht từ thần t地h duy nhất, trong Đức Gi-su Ki-t Ch彗 ch從g ta, v vinh quang v uy quyền thuộc về Người đến mu冢 đời mu冢 thuở. A-men.

 

Xướng đp Tv 113A,5

 

X     H冦 nay trời rộng mở, biển cả n刃 hiền ho, đất mừng vui hớn hở, n彿 đồi cũng hoan ca.

Đ     V Đức Ki-t đến b刃 bờ s冢g Gio-đan xin 冢g Gio-an lm ph姿 rửa.

X     Biển kia ơi, việc g m trốn chạy ? Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược d蕨g ?

Đ     V Đức Ki-t đến b刃 bờ s冢g Gio-đan xin 冢g Gio-an lm ph姿 rửa.

 

Thnh thi メLạy Thi刃 Ch彗モ (Te Deum)

 

Lạy Thi刃 Ch彗,

Ch從g con xin ca ngợi ht mừng,

Tuy刃 xưng Ngi l Đức Ch彗.

 

Ch彗 l Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hon vũ ny k地h cẩn suy t冢.

 

Trước nhan Ch彗, cc tổng thần phủ phục, *

Mọi thi刃 thần v đạo binh thi刃 quốc

Đều cảm tạ v cung ch彡 t冢 thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung h :

 

Thnh ! Thnh ! Ch Thnh !

Ch彗 Tể cn kh冢 l Đấng Thnh ! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Ch彗 uy linh.

 

Bậc T冢g Đồ đồng thanh ca ngợi Ch彗,

Bao vị ng冢 sứ tn tụng Ngi.

 

Đon tử đạo quang huy h拵g dũng,

Mu đo đổ ra minh chứng về Ngi,

 

V trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thnh Ngi hoan hỷ tuy刃 xưng :

 

Ch彗 l Cha lẫm liệt uy h拵g,

V Con Một Ngi ch t冢 ch i,

C拵g Thnh Thần, Đấng an ủi y訊 thương.

 

Lạy Đức Ki-t, Con Ch彗 Trời hằng sống,

Ngi l Ch彗 hiển vinh

 

Đ chẳng nề mặc lấy xc phm

Nơi cung l蕨g Trinh Nữ

Hầu giải ph溶g nh穎 loại lầm than.

 

Ngi đ ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngi hiển trị b刃 hữu Ch彗 Cha,

Ngy cuối c拵g sẽ ging l盈 thẩm phn.

 

C彿 lạy Ch彗, xin ph hộ bề t冓

Ngi cứu chuộc bằng bửu huyết tu冢 trn.

 

Xin được hợp đon c拵g mu冢 thần thnh,

Ph彡 mi刃 trường vui hưởng nh vinh quang.

 

Lời nguyện

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng hằng hữu, khi Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa tại s冢g Gio-đan v Thnh Thần ngự xuống tr刃 Người, Ch彗 đ long trọng tuy刃 bố Người l Con ch i, xin cho ch從g con l đon nghĩa tử được ti sinh bởi nước v Thnh Thần, hằng bền vững thi hnh ý Ch彗. Ch從g con cầu xin...

 

Kết th彡

 

Chủ sự            No ta ch彡 tụng Ch彗.

Cộng đon      Tạ ơn Ch彗.

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

 

 

3

 

KINH S躁G

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin mở miệng con,

Cộng đon      cho con cất tiếng ngợi khen Ngi.

 

Tv 94

 

ÐC    Ðức Ki-t l Con y訊 dấu

         lm cho l蕨g Ch彗 Cha vui thoả,

         no ta h及 đến bi thờ Người.

 

H及 đến đ謁 ta reo h mừng Ch彗,

tung h Người l n彿 đ độ tr ta. *

Vo trước Thnh Nhan d穎g lời cảm tạ,

c拵g tung h theo điệu ht cung đn.

 

Bởi Đức Ch彗 l Ch彗 Trời cao cả,

l đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực s疫 l蕨g đất,

giữ chủ quyền mu冢 ngọn n彿 v徼 cao. *

Đại dương Ch彗 đ tạo thnh l của Ch彗,

lục địa do tay Người nho nắn cũng thuộc về Người.

 

H及 vo đ謁 ta c彿 m渡h phủ phục,

quỳ trước t冢 nhan Ch彗 l Đấng dựng n刃 ta. *

Bởi ch地h Người l Thi刃 Ch彗 ta thờ,

c蕨 ta l d穎 Người l杵h đạo,

l đon chi刃 tay Người dẫn dắt.

 

Ngy h冦 nay, ước g anh em nghe tiếng Ch彗 ! *

Người phn : メCc ngươi chớ cứng l蕨g

như tại M-ri-ba,

như ngy ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ cc ngươi đ từng thch thức

v dm thử thch Ta

d đ thấy những việc Ta lm.

 

メSuốt bốn mươi năm,

d蕨g giống ny lm Ta chn ngn,

Ta đ n擁 :

Đ謁 l d穎 t盈 hồn lầm lạc,

ch從g no biết đến đường lối của Ta ! *

N刃 Ta mới thịnh nộ thề rằng :

Ch從g sẽ kh冢g được vo chốn y刃 nghỉ của Ta.モ

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ðức Ki-t l Con y訊 dấu

         lm cho l蕨g Ch彗 Cha vui thoả,

         no ta h及 đến bi thờ Người.

 

Thnh thi

 

Ki-t rực rỡ nh vinh quang,

L Ðấng Cứu Tinh cả vũ hon,

No hỡi mu冢 loi mu冢 t地 hữu,

Ðồng thanh ch彡 tụng kh彡 ca vang.

 

Khi vừa được chẵn ba mươi tuổi,

Ch彗 đ l刃 đường rảo khắp nơi,

Ðến với Gio-an, xin thụ tẩy,

Dầu đời nguy刃 vẹn n師 tinh kh冓.

 

Run rẩy Gio-an lm ph姿 rửa,

D杜 Người xuống nước, nước Gio-đan,

Gio-an cảm biết Người l Ch彗,

Ch彗 của mu冢 loi x預 tội d穎.

 

Bỗng tự trời cao tiếng vọng xa:

Người l Quý Tử của Ng冓 Cha,

Thnh Thần ban tặng nguồn 穎 tứ,

輜h sng trn lan phủ ch擁 l和.

 

Nguyện Ch彗 Ki-t hằng bảo trợ

Ðỡ n穎g che chở cả xc hồn,

Giữ g渡 l蕨g tr lu冢 trong sng,

Ðể sống cho Người vẹn sắt son.

 

Lạy Ðức Ki-t l Sự Thật,

Ngn mu冢 vinh hiển k地h d穎g Ngi,

D穎g k地h Thnh Linh v Thnh Phụ,

Ngn đời mu冢 kiếp chẳng hề phai.

 

Ca vnh

 

Tv 62, 2-9

T盈 hồn khao kht Ch彗

Kẻ từ bỏ những c冢g việc tối tăm mờ m, ấy l người tỉnh thức chờ mong Ch彗.

 

ÐC    Gio-an dm thanh tẩy Ðấng Cứu Tinh.

         Khiến d蕨g nước Gio-đan như ngỡ ngng sửng sốt,

         Thnh Thần như chim bồ c疫 đến chứng nhận,

         v tiếng Ch彗 Cha nghe đ rnh rnh:

         "Ð謁 l Con y訊 dấu của Ta."

 

Lạy Thi刃 Ch彗, Ngi l Ch彗 con thờ,

ngay từ rạng đ冢g, con t杜 kiếm Ch彗.

Linh hồn con đ kht khao Ngi,

tấm th穎 ny m蕨 mỏi đợi tr冢g, *

như mảnh đất hoang kh cằn, kh冢g giọt nước.

 

N刃 con đến ngắm nh渡 Ngi trong nơi thnh điện,

để thấy uy lực v vinh quang của Ngi. *

Bởi 穎 t渡h Ngi quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi ny xin ca ngợi tn dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện d穎g lời ch彡 tụng,

v giơ tay cầu khẩn danh Ngi. *

L蕨g thỏa thu như khch vừa dự tiệc,

m冓 miệng con rộn r kh彡 hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Ch彗 tr刃 giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngi. *

Quả thật Ngi đ thương trợ gi徘,

nương b溶g Ngi, con hớn hở reo vui.

 

Tr葉 cả t盈 t渡h, con c拵g Ngi gắn b,

giơ tay quyền lực, Ngi che chở ph tr.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Gio-an dm thanh tẩy Ðấng Cứu Tinh.

         Khiến d蕨g nước Gio-đan như ngỡ ngng sửng sốt,

         Thnh Thần như chim bồ c疫 đến chứng nhận,

         v tiếng Ch彗 Cha nghe đ rnh rnh:

         "Ð謁 l Con y訊 dấu của Ta."

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Mu冢 loi mu冢 vật h及 ca ngợi Ch彗

No ca ngợi Ch彗 đi, hỡi những ai hằng k地h sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC    Khi xuất hiện vẻ vang trong c嬖 thế,

         Ðức Ki-t đ thnh h預 mọi nguồn suối s冢g ng亙.

         No cc bạn h及 vui mừng hoan hỷ

         uống tận nguồn cứu độ tro d穎g.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi c冢g tr渡h của Ch彗,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, cc thi刃 sứ của Người,

ch彡 tụng Ch彗 đi, ch地 tầng trời thăm thẳm.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, nguồn nước tận cao xanh,

ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, mặt trời với mặt trăng,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi tinh t mu冢 ngn.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, no mưa sương tất cả,

ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi luồng gi cơn d冢g, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, sức n溶g với lửa hồng,

ch彡 tụng Ch彗 đi, trời nồng v kh lạnh.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, no sương đọng mưa tu冢,

ch彡 tụng Ch彗 đi, k殿 thời đ冢g tiết gi. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny băng phủ tuyết rơi,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi đ仁 ngy đắp đổi.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, nh sng v b溶g tối,

ch彡 tụng Ch彗 đi, chớp giật với m謁 tr冓, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, tất cả mười phương đất,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny đồi xanh n彿 biếc,

ch彡 tụng Ch彗 đi, k殿 hoa l cỏ c謁, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi suối nước trn đầy,

ch彡 tụng Ch彗 đi, no s冢g s疫 biển cả.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, k渡h ngư c拵g thủy tộc,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hết mọi loi chim ch幼, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, gia s彡 lẫn th rừng,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi phm nh穎 dương thế,

ch彡 tụng Ch彗 đi, d蕨g d嬖 黎raen, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, tư tế phụng thờ Ch彗,

ch彡 tụng Ch彗 đi, t冓 tớ phục vụ Người.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, hồn thi刃g hng c冢g ch地h,

ch彡 tụng Ch彗 đi, người thnh kẻ khi仁 nhường. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny Khanania,

Adaria v Misaen hỡi,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

No ch彡 tụng Ch彗 Cha,

Ch彗 Con, v Ch彗 Thnh Thần, *

mu冢 ngn đời, c拵g ca tụng suy t冢.

 

Lạy Ch彗,

ch彡 tụng Ch彗 tr刃 c嬖 trời cao thẳm, *

mu冢 ngn đời, xin ca tụng suy t冢.

 

ÐC    Khi xuất hiện vẻ vang trong c嬖 thế,

         Ðức Ki-t đ thnh h預 mọi nguồn suối s冢g ng亙.

         No cc bạn h及 vui mừng hoan hỷ

         uống tận nguồn cứu độ tro d穎g.

 

Tv 149

Cc t地 hữu khải hon vinh hiển

Hỡi con ci của Gio Hội, tức l những thnh phần của d穎 mới, h及 vui mừng v được Ðức Kit lm Vua hiển trị (h靭iki).

 

ÐC    Ngi thanh tẩy lỗi lầm nh穎 thế

         bằng Thnh Linh c拵g với lửa hồng.

         Ch從g con xin đồng thanh ch彡 tụng :

         Ngi l Thi刃 Ch彗 cứu độ ch從g con.

 

Ht l刃 mừng Ch彗 một bi ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đon những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi 黎raen, no hoan hỷ,

v c Ch彗 l Ðấng tạo thnh ngươi. *

Con ci Xion, h及 nhảy mừng,

v được Ch彗 lm Vua hiển trị.

 

Mừng Thnh Danh, no d穎g điệu vũ,

nhịp trống họa đn theo kh彡 hoan ca. *

Bởi v Ch彗 mến chuộng D穎 Người,

ban cho kẻ ngh出 h熟 được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung h及 vui mừng rạng rỡ,

no phủ phục m cất tiếng reo h, *

miệng vang lời tn dương Thi刃 Ch彗,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả th mu冢 nước

v trừng trị chư d穎,

để xiềng ch穎 vua ch彗

v x団h cổ vương hầu,

 

để thi hnh n phạt

Ch彗 đ viết từ xưa.

Ð l niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ngi thanh tẩy lỗi lầm nh穎 thế

         bằng Thnh Linh c拵g với lửa hồng.

         Ch從g con xin đồng thanh ch彡 tụng :

         Ngi l Thi刃 Ch彗 cứu độ ch從g con.

 

Lời Ch彗 : Is 61,1-2a

 

Thần Tr Ch彗 ngự tr刃 t冓, v Ch彗 đ xức dầu tấn phong t冓, sai t冓 đi bo Tin Mừng cho kẻ ngh出 h熟, băng b những tấm l蕨g tan nt, tuy刃 co việc 穎 x cho người bị giam giữ, ngy ph溶g th団h cho những t nh穎, c冢g bố một năm hồng 穎 của Ch彗.

 

Xướng đp

 

X      Lạy Ðức Kit, Con Ch彗 Trời hằng sống,

         xin thương x葉 ch從g con.

Đ      Lạy Ðức Kit, Con Ch彗 Trời hằng sống,

         xin thương x葉 ch從g con.

X      Ngy h冦 nay, Ch彗 xuất hiện rỡ rng.

Đ      xin thương x葉 ch從g con.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Lạy Ðức Kit, Con Ch彗 Trời hằng sống,

         xin thương x葉 ch從g con.

 

Thnh ca Tin Mừng メCh彡 tụng Đức Ch彗モ (Benedictus)

 

ÐC    Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa,

         l cả trần gian được thnh h預,

         ch從g ta được tha tội,

         được thanh tẩy nhờ nước v Thnh Thần.

 

Ch彡 tụng Đức Ch彗 l Thi刃 Ch彗 黎-ra-en,
Đ viếng thăm cứu chuộc d穎 Người.

 

Từ d蕨g d嬖 trung thần Đa-v稚,
Người đ cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để gi徘 ta.

 

Như Người đ d拵g miệng cc vị thnh ng冢 sứ
M phn hứa tự ngn xưa :

 

Sẽ cứu ta thot khỏi địch th,
Thot tay mọi kẻ hằng ghen gh師 ;

 

Sẽ trọn bề nh穎 nghĩa với tổ ti刃
V nhớ lại lời xưa giao ước ;

 

Ch彗 đ thề với tổ phụ 輛-ra-ham
Rằng sẽ giải ph溶g ta khỏi tay địch th,

 

V cho ta chẳng c蕨 sợ h喫,
Để ta sống thnh thiện c冢g ch地h trước nhan Người,
M phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hi nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
L ng冢 sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Ch彗, mở lối cho Người,

 

Bảo cho D穎 Ch彗 biết : Người sẽ cứu độ
L tha cho họ hết mọi tội khi刃.

 

Thi刃 Ch彗 ta đầy l蕨g trắc ẩn,
Cho Vầng Đ冢g tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sng những ai ngồi nơi tăm tối
V trong b溶g tử thần,
dẫn ta bước vo đường nẻo b渡h an.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa,

         l cả trần gian được thnh h預,

         ch從g ta được tha tội,

         được thanh tẩy nhờ nước v Thnh Thần.

 

Lời cầu

 

Ðấng cứu chuộc ch從g ta đ chẳng nề l杵h nhận ph姿 rửa của Gio-an tại s冢g Gio-đan. Ch從g ta h及 nguyện xin Người:

 

Lạy Ch彗, xin thương x葉 ch從g con.

 

Lạy Ch彗 Ki-t, khi xuất hiện tại s冢g Gio-đan, Ch彗 đ chiếu tỏa tr刃 ch從g con luồng nh sng rạng ngời, - xin cho những người ch從g con sẽ gặp gỡ h冦 nay được nh sng của Ch彗 soi dẫn.

 

Ch彗 tự hạ, đến xin Gio-an lm ph姿 rửa, hầu chỉ lối khi仁 nhường cho ch從g con học đ亙, - xin cho ch從g con được tinh thần khi仁 tốn m phục vụ tha nh穎.

 

Ch彗 đ chịu ph姿 rửa, hầu thanh tẩy ch從g con sạch mu冢 vn tội lỗi, v lm cho ch從g con trở thnh con ci Cha, - xin ban tinh thần nghĩa tử cho những ai đang t杜 kiếm Ch彗.

 

Ch彗 đ d拵g ph姿 rửa m thnh ho nh穎 loại v mở cửa cho những người thống hối trở về, - xin cho ch從g con thnh những người rao giảng Tin Mừng trong khắp cả thế giới.

 

Khi chịu ph姿 rửa, Ch彗 đ mạc khải cho ch從g con biết mầu nhiệm Thi刃 Ch彗 Ba Ng冓, - xin cho những người đ được rửa tội biết phụng thờ Thi刃 Ch彗 v phục vụ Gio Hội, với tinh thần con ci thảo hiền.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng hằng hữu, khi Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa tại s冢g Gio-đan v Thnh Thần ngự xuống tr刃 Người, Ch彗 đ long trọng tuy刃 bố Người l Con ch i, xin cho ch從g con l đon nghĩa tử được ti sinh bởi nước v Thnh Thần, hằng bền vững thi hnh ý Ch彗. Ch從g con cầu xin...

 

Kết th彡

 

                       (Chủ sự kh冢g phải l Linh mục hoặc Ph tế)

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng ban ph彡 lnh cho tất cả ch從g ta,

                       xin Người che chở ch從g ta khỏi mọi sự dữ,

                       v dẫn đưa ch從g ta tới cuộc sống mu冢 đời.

Cộng đon       A-men.

 

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

 

 

4

 

KINH TRƯA

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Giờ Ba

 

L彡 ny đ謁, lạy Thần Linh cực thnh,

Rủ t渡h thương, xin ngự đến t盈 hồn,

C拵g Ch彗 Cha v hợp với Ch彗 Con

Toả bao la rạng ngời mu冢 nh sng.

 

Để ch從g con, trong l蕨g như ngoi miệng,

Tr葉 cuộc đời, c拵g tr葉 cả tấm th穎

Bừng chy l刃 lửa y訊 Ch彗 v ngần

M sưởi ấm tha nh穎 bằng thương mến.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,

Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,

Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần

Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Giờ Su

 

Ngy tới l彡 thật huy hong rực rỡ,


Khắp địa cầu trn ngập nh thiều quang,


Đon ch從g con phủ phục trước ngai vng


Thờ lạy Ch彗, Đấng Ton Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam m tội lỗi,


Lửa giận hờn c蕨 nung nấu t盈 can,


Cho bc i thnh mưa sa tưới gội


L蕨g ch從g con hoa thắm nở b渡h an.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,


Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,


Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần


Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Giờ Ch地

 

Lạy Thi刃 Ch彗, Đấng thường hằng bất biến,


Ngi nắm quyền lm b chủ thời gian,


Ngy đ xế, b溶g chiều vng ẩn hiện,


Xin chở che hồn xc m喫 vẹn ton.

 

Cho ch從g con hưởng nguồn sống v bi刃


V tuổi thọ kh冢g nhuốm mu đen tối,


Mong chờ Ch彗, một mai khi trở lại


Dẫn vo nơi đầy nh sng diệu huyền.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,


Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,


Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần


Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Ca vịnh

 

Giờ Ba

 

ÐC    ng Gio-an một mực can Ðức Gi-su rằng:

         Ch地h t冓 mới cần được Ngi lm ph姿 rửa,

         thế m Ngi lại đến với t冓.

 

Giờ Su

 

ÐC    Ch彗 Gi-su trả lời 冢g Gio-an:

         "B謁 giờ cứ thế đ,

         bởi v đ謁 l cch ch從g ta phải chu ton."

 

Giờ Ch地

 

ÐC    ng Gio-an đ lm chứng về Ðức Gi-su rằng:

         T冓 đ thấy Thần Kh

         tựa chim bồ c疫 từ trời xuống

         v ngự tr刃 Người.

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Ðức Gi尽u Kit l vi刃 đ m quý vị l thợ x謁 đ loại bỏ, ch地h vi刃 đ ấy lại trở n刃 đ tảng g幼 tường (Cv 4,11).

 

I

 

H及 tạ ơn Ch彗 v Ch彗 nh穎 từ,

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

黎raen h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Nh Aharon h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Ai k地h sợ Ch彗 h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Giữa cảnh gian tru穎, t冓 đ k訊 cầu Ch彗,

Ch彗 đp lời v giải thot t冓.

 

C Ch彗 ở c拵g t冓, t冓 chẳng sợ g,

hỏi người đời lm chi t冓 được?

 

C Ch彗 ở c拵g t冓 m b刃h đỡ,

t冓 dm ngh刃h lũ địch th t冓.

 

Ẩn th穎 b刃 cạnh Ch彗 Trời,

th hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vo thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn nu ở b刃 Ch彗 Trời.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

II

 

Chư d穎 x徇 lại bủa v謁 t冓,

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g bủa v謁 t冓, tr拵g điệp tư bề,

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g bủa v謁 t冓 như thể đn ong,

ch從g như lửa bụi gai chy bừng bừng, *

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g x đẩy t冓, x cho ng,

nhưng Ch彗 đ ph trợ th穎 ny.

 

Ch彗 l sức mạnh t冓,

l Ðấng t冓 ca ngợi,

ch地h Người cứu độ t冓.

 

K殿 nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại ch地h nh穎:

 

"Tay hữu Ch彗 đ ra oai thần lực,

tay hữu Ch彗 giơ cao, *

tay hữu Ch彗 đ ra oai thần lực."

 

T冓 kh冢g phải chết, nhưng t冓 sẽ sống,

để loan bo những c冢g việc Ch彗 lm.

 

Sửa phạt t冓, v穎g Ch彗 sửa phạt t冓,

nhưng kh冢g nỡ để t冓 phải chết.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

III

 

Xin mở cửa c冢g ch地h cho t冓

để t冓 vo tạ ơn Ðức Ch彗.

 

Ð謁 l cửa dẫn vo nơi Ch彗 ngự,

chỉ những người c冢g ch地h mới được qua.

 

Lạy Ch彗, con xin tạ ơn Ngi,

v đ đp lời con v thương cứu độ.

 

Tảng đ thợ x謁 nh loại bỏ

lại trở n刃 đ tảng g幼 tường.

 

Ð ch地h l c冢g tr渡h của Ch彗,

c冢g tr渡h kỳ diệu trước mắt ch從g ta.

 

Ð謁 l ngy Ch彗 đ lm ra,

no ra h及 vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Ch彗, xin ban ơn cứu độ,

lạy Ch彗, xin thương gi徘 thnh c冢g.

 

Nguyện xin Ch彗 tu冢 đổ ph彡 lnh

cho người tiến vo đ謁 nh穎 danh Ch彗. *

Từ nh Ch彗, ch從g t冓 ch彡 lnh cho anh em.

 

Ðức Ch彗 l Thượng Ðế,

Người gi喫 sng tr刃 ta, *

tay cầm l, h及 sắp thnh đm rước

đến b刃 cạnh bn thờ.

 

Lạy Ch彗, ch地h Ngi l Thi刃 Ch彗 của con,

xin d穎g Ngi mu冢 c疫 cảm tạ; *

lạy Thi刃 Ch彗 con thờ,

xin d穎g Ngi vạn tiếng t冢 vinh.

 

H及 tạ ơn Ch彗 v Ch彗 nh穎 từ,

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Giờ Ba

 

ÐC    ng Gio-an một mực can Ðức Gi-su rằng:

         Ch地h t冓 mới cần được Ngi lm ph姿 rửa,

         thế m Ngi lại đến với t冓.

 

Giờ Su

 

ÐC    Ch彗 Gi-su trả lời 冢g Gio-an:

         "B謁 giờ cứ thế đ,

         bởi v đ謁 l cch ch從g ta phải chu ton."

 

Giờ Ch地

 

ÐC    ng Gio-an đ lm chứng về Ðức Gi-su rằng:

         T冓 đ thấy Thần Kh

         tựa chim bồ c疫 từ trời xuống

         v ngự tr刃 Người.

 

Lời Ch彗 v Xướng đp

 

Giờ Ba : Is 11,1-3a

 

Từ gốc tổ Gie-s, sẽ đ盈 ra một nhnh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc l刃 một mầm non. Tr刃 người ny, Thần Tr Ch彗 sẽ ngự lại : Thần Tr kh冢 ngoan v minh mẫn, Thần Tr mưu lược v h拵g dũng, Thần Tr hiểu biết v t冢 s拵g. Thần Tr sẽ lm cho Người đầy l蕨g k地h sợ Ch彗.

 

X      Người phải nổi bật l刃

Р     T冓 phải lu mờ đi.

 

Giờ Su : Is 42,1

 

Ð謁 l người T冓 Trung Ta n穎g đỡ: đ謁 l người Ta tuyển chọn, Ta hết l蕨g quý mến. Ta cho Thần Tr Ta ngự tr刃 Người. Người sẽ lm sng tỏ c冢g lý trước mu冢 d穎.

 

X      Ð謁 l người T冓 Trung được Ta n穎g đỡ,

Р     Ta hết l蕨g quý mến v đ tuyển chọn.

 

Giờ Ch地 : Is 49,6

 

Ch彗 đ phn với T冓 Trung Người rằng: Cắt cử ngươi lm t冓 tớ lo việc phục hồi cc chi tộc nh Gia-c用 v đưa những người 黎-ra-en sống s葉 trở về, Ta thấy c蕨 l qu 稚. Vậy Ta sẽ đặt ngươi lm nh sng mu冢 d穎, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận c拵g tri đất.

 

X      Ta cho Thần Kh Ta ngự tr刃 Người

Р     Người sẽ loan bo c冢g lý trước mu冢 d穎.

 

Lời nguyện 

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng hằng hữu, khi Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa tại s冢g Gio-đan v Thnh Thần ngự xuống tr刃 Người, Ch彗 đ long trọng tuy刃 bố Người l Con ch i, xin cho ch從g con l đon nghĩa tử được ti sinh bởi nước v Thnh Thần, hằng bền vững thi hnh ý Ch彗. Ch從g con cầu xin...

 

Kết th彡

 

Chủ sự            No ta ch彡 tụng Ch彗.

Cộng đon      Tạ ơn Ch彗.

 

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

 

 

5

 

KINH CHIỀU

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Thuở Gio-an thi hnh sứ mệnh,

Con Ch彗 Trời xuống bến Gio-đan,

Th穎 d杜 dưới nước lan trn,

Ðổi d蕨g s冢g ấy thnh ln nước trong.

 

Người ging thế bởi l蕨g Trinh Nữ

Ðể Gio-an tẩy rửa th穎 m渡h,

Người đ疫 phải rửa tội t渡h

Nhưng l rửa tội nh穎 sinh bao đời.

 

Bỗng c tiếng từ trời phn bảo :

"Ny l Con tuyệt hảo của Ta."

Rồi Bồ C疫 trắng hiện ra

Tượng trưng cho Ch彗 Ng冓 Ba Thnh Thần.

 

Danh mầu nhiệm vang ng穎 cứu rỗi

Cả bốn phương Gio Hội của Người

Nơi đ謁 hiện diện Ba Ng冓,

Nhưng l một Ch彗 cao vời ch t冢.

 

i ch穎 lý, 冓 nguồn sống thật,

Ngi ban cho tri đất chan h和,

Mu冢 vinh hiển, vạn lời ca

D穎g Ngi c拵g với Ng冓 Cha, Thnh Thần.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 1-5.7

Ðức Kit l Vua v Thượng Tế

Ðức Kit phải nắm vương quyền cho đến khi Thi刃 Ch彗 đặt mọi th địch dưới ch穎 Người (1Cr 15,25).

 

ÐC    Từ trời cao, một tiếng phn ra:

         đ l tiếng Ch彗 Cha phn dạy:

         "Ð謁 l Con y訊 dấu của Ta,

         lm cho Ta vui thỏa,

         h及 v穎g nghe lời Người."

 

Sấm ng冢 của Ðức Ch彗

ngỏ c拵g Ch彗 Thượng t冓: *

"B刃 hữu Cha đ謁, Con l刃 ngự trị,

để rồi bao địch th,

Cha sẽ đặt lm bệ dưới ch穎 Con."

 

Từ Xion, Ðức Ch彗 sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngi: *

Giữa l蕨g địch qu穎, xin Ngi lm b chủ.

 

Ðức Ch彗 phn bảo rằng:

"Ngy đăng quang Con nắm quyền thủ l杵h,

vẻ huy hong rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước l彡 hừng đ冢g xuất hiện,

tự l蕨g Cha, Cha đ sinh ra Con."

 

Ðức Ch彗 đ một lần thề ước,

Người sẽ chẳng r徼 lời, *

rằng: "Mu冢 thủa, Con l Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixđ."

 

T疫 Ch彗 Thượng, Ðức Ch彗 ở b刃 hữu Ngi

sẽ đập tan vương b ngy phẫn nộ.

 

Dọc đường, Ch彗 Thượng t冓 uống nơi mạch suối,

n刃 sẽ ngẩng đầu thật hi刃 ngang.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Từ trời cao, một tiếng phn ra:

         đ l tiếng Ch彗 Cha phn dạy:

         "Ð謁 l Con y訊 dấu của Ta,

         lm cho Ta vui thỏa,

         h及 v穎g nghe lời Người."

 

Tv 111 (112)

Hạnh ph彡 người c冢g ch地h

Anh em h及 ăn ở như con ci nh sng, m nh sng đem lại tất cả những g l lương thiện, c冢g ch地h v ch穎 thật (Ep 5,8-9).

 

ÐC    Trong d蕨g nước Gio-đan,

         Ðấng Cứu Ðộ đập tan đầu con rồng dữ,

         giải thot mọi người khỏi quyền lực của n.

 

Hạnh ph彡 thay, người k地h sợ Ch彗,

những ưa c拵g th団h mệnh lệnh Ch彗 truyền ban. *

Tr刃 mặt đất, con chu của họ sẽ h拵g cường,

d蕨g d嬖 kẻ ngay lnh được Ch彗 thương ging ph彡.

 

Gia đ渡h họ ph quý giu sang,

đức c冢g ch地h của họ tồn tại mu冢 đời. *

Giữa tối tăm bừng l刃 một nh sng

chiếu rọi kẻ ngay lnh:

đ l người từ bi nh穎 hậu v c冢g ch地h.

 

Ph彡 thay người biết cảm thương v cho vay mượn,

biết theo lẽ phải m thu xếp c冢g việc m渡h. *

Họ sẽ kh冢g bao giờ lay chuyển,

thi刃 hạ mu冢 đời c蕨 tưởng nhớ ch地h nh穎.

 

Họ kh冢g lo phải nghe tin dữ,

hằng an t盈 v tin cậy Ch彗, *

lu冢 vững l蕨g kh冢g sợ h喫 chi

v rốt cuộc coi khinh lũ địch th.

 

Kẻ t從g ngh出, họ rộng tay lm ph彡,

đức c冢g ch地h của họ tồn tại mu冢 đời, *

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 

Thấy cảnh ny c nh穎 tức giận,

nghiến răng nghiến lợi v m蕨 mỏi h姉 hon, *

ước vọng của c nh穎 sẽ chẳng c蕨.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Trong d蕨g nước Gio-đan,

         Ðấng Cứu Ðộ đập tan đầu con rồng dữ,

         giải thot mọi người khỏi quyền lực của n.

 

Tc Kh 19,1-7

H冢 lễ Chi刃 Thi刃 Ch彗

 

ÐC    Một mầu nhiệm cao vời nay mới tỏ ra:

         tại d蕨g s冢g Gio-đan, Ðấng tạo thnh vạn vật

         rửa ch從g ta sạch mu冢 tội lỗi.

 

Hal人uia. Thi刃 Ch彗 ta thờ l Ðấng Cứu Ðộ,

Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phn quyết

đều ch穎 thật c冢g minh. Hal人uia.

 

Hal人uia. No ca ngợi Ch彗 đi,

hỡi tất cả t冓 trung của Ch彗, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng k地h sợ Người. Hal人uia.

 

Hal人uia. Ðức Ch彗 l Thi刃 Ch彗 ton năng

đ l刃 ng冓 hiển trị: *

No ta h及 vui mừng hoan hỷ

d穎g Ch彗 lời t冢 vinh. Hal人uia.

 

Hal人uia. V nay đ tới ngy

cử hnh h冢 lễ Chi刃 Thi刃 Ch彗, *

v Hiền Th của Người

đ điểm trang lộng lẫy. Hal人uia.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Một mầu nhiệm cao vời nay mới tỏ ra:

         tại d蕨g s冢g Gio-đan, Ðấng tạo thnh vạn vật

         rửa ch從g ta sạch mu冢 tội lỗi.

 

Lời Ch彗 : Cv 10,37-38

 

Quý vị biết r biến cố đ xảy ra trong ton c嬖 Giu-đ, bắt đầu từ miền Ga-li-l, sau ph姿 rửa m 冢g Gio-an rao giảng. Quý vị biết r : Ðức Gi-su xuất th穎 từ Na-da-r師, Thi刃 Ch彗 đ d拵g Thnh Thần v quyền năng m xức dầu tấn phong Người. Ði tới đ疫 l Người thi 穎 ging ph彡 tới đ, v chữa lnh mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi v Thi刃 Ch彗 ở với Người.

 

Xướng đp

 

X      Ðức Gi-su Ki-t đ đến với ch從g ta,

c nước v mu lm chứng.

Đ      Ðức Gi-su Ki-t đ đến với ch從g ta,

c nước v mu lm chứng.

X      Ch地h Người l Con Thi刃 Ch彗.

Đ      c nước v mu lm chứng.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Ðức Gi-su Ki-t đ đến với ch從g ta,

c nước v mu lm chứng.

 

Thnh ca Tin Mừng

"Linh hồn t冓 ngợi khen Ðức Ch彗" (Magnificat)

 

ÐC    Ch彗 Gi-su Ki-t đ y訊 thương ch從g ta,

         đ chịu chết m giải thot ta khỏi tội lỗi

         v lm cho ta trở thnh một d穎 nước

         chuy刃 lo việc tế tự

         v phụng thờ Thi刃 Ch彗 l Cha của Người.

Vạn tuế Người vinh hiển quyền năng.

 

Linh hồn t冓 ngợi khen Đức Ch彗
Thần tr t冓 hớn hở vui mừng
V Thi刃 Ch彗, Đấng cứu độ t冓.

 

Phận nữ tỳ h熟 mọn,
Người đoi thương nh渡 tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen t冓 diễm ph彡.

 

Đấng Ton Năng đ lm cho t冓
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật ch thnh ch t冢 !

 

Đời nọ tới đời kia,
Ch彗 hằng thương x葉 những ai k地h sợ Người.

 

Ch彗 giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường l蕨g tr ki訊 căng.

 

Ch彗 hạ bệ những ai quyền thế,
Người n穎g cao mọi kẻ khi仁 nhường.

 

Kẻ đ擁 ngh出, Ch彗 ban của đầy dư,
Người giu c, lại đuổi về tay trắng.

 

Ch彗 độ tr 黎-ra-en, t冓 tớ của Người,
Như đ hứa c拵g cha 冢g ch從g ta.

 

V Người nhớ lại l蕨g thương x葉
Dnh cho tổ phụ 輛-ra-ham
V cho con chu đến mu冢 đời.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ch彗 Gi-su Ki-t đ y訊 thương ch從g ta,

         đ chịu chết m giải thot ta khỏi tội lỗi

         v lm cho ta trở thnh một d穎 nước

         chuy刃 lo việc tế tự

         v phụng thờ Thi刃 Ch彗 l Cha của Người.

Vạn tuế Người vinh hiển quyền năng.

 

Lời cầu

 

Ðấng cứu chuộc ch從g ta đ chẳng nề l杵h nhận ph姿 rửa của Gio-an tại s冢g Gio-đan. No ch從g ta h及 nguyện xin Người:

 

Lạy Ch彗, xin sai Thnh Thần Ch彗 ngự xuống tr刃 ch從g con.

 

Lạy Ch彗 Ki-t l Vị T冓 Trung được Ch彗 Cha đ溶 nhận v hết l蕨g sủng i, - xin sai Thnh Thần Ch彗 đến với ch從g con.

 

Lạy Ðấng được Ch彗 Trời tuyển chọn, Ch彗 kh冢g nỡ nghiền nt c謁 lau đ g及, cũng chẳng đnh dập tắt tim đ熟 đang kh擁, - xin thương x葉 những kẻ đang kiếm t杜 Ch彗 trong ch穎 lý với tất cả l蕨g thnh.

 

Lạy Con Ðức Ch彗 Trời hằng sống, trong giao ước mới, ch地h Ch彗 l nh sng mu冢 d穎, - xin ban nh sng đức tin cho những người đang t杜 Ch彗.

 

Lạy Ðấng cứu chuộc nh穎 loại, xưa Ch彗 Cha đ ban Thnh Thần để tấn phong Ch彗 lm Ðấng Thi刃 Sai, - xin dẫn dắt mọi người đến c拵g Ch彗, để khi thấy Ch彗 v đem l蕨g tin tưởng, họ được sống mu冢 đời.

 

Lạy Ch彗 Ki-t l nguồn hy vọng của ch從g con, Ch彗 dẫn đưa những kẻ ngồi trong b溶g tối vo chốn rạng ngời ơn cứu độ, - xin thương đến anh chị em ch從g con đ qua đời v dẫn đưa họ vo Nước Ch彗.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng hằng hữu, khi Ðức Ki-t chịu ph姿 rửa tại s冢g Gio-đan v Thnh Thần ngự xuống tr刃 Người, Ch彗 đ long trọng tuy刃 bố Người l Con ch i, xin cho ch從g con l đon nghĩa tử được ti sinh bởi nước v Thnh Thần, hằng bền vững thi hnh ý Ch彗. Ch從g con cầu xin...

 

Kết th彡

 

                               (Chủ sự kh冢g phải l Linh mục hoặc Ph tế)

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng ban ph彡 lnh cho tất cả ch從g ta,

                       xin Người che chở ch從g ta khỏi mọi sự dữ,

                       v dẫn đưa ch從g ta tới cuộc sống mu冢 đời.

Cộng đon       A-men.

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

6

 

 

 

KINH TỐI

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

(Sau đ, n刃 thinh lặng gi謁 lt để x師 m渡h. C thể d拵g một c冢g thức thống hối như trong thnh lễ).

 

Thnh Thi

 

Đ仁 tối xuống dần tr刃 c嬖 thế,
Đon con chạy đến Ch彗 cn kh冢,
Ngn mu冢 ơn thnh xin đổ xuống
Giữ g渡 ch從g con cả xc hồn.

 

Mơ thấy Ch彗 Trời : l蕨g nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm l彡 ngủ ngon,
Vầng Đ冢g lấp l ch穎 trời thẳm
Sẽ ht mừng Ngi kh彡 nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngy đầy sức sống
Bồi th仁 sinh kh kẻo tn phai,
Chập chờn b溶g tối gieo sợ h喫,
Xin h及 đốt l刃 lửa sng ngời.

 

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
V Thnh Tử Ngi, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thnh i, ơn ph trợ,
Mu冢 thuở ngn đời m喫 hiển vinh.

 

Ca vịnh

Tv 85 (86)

Người ngh出 kh cầu nguyện trong cơn quẫn bch

Ch彡 tụng Thi刃 Ch彗, Đấng lu冢 n穎g đỡ ủi an ch從g ta trong mọi cơn thử thch (2 Cr 1,3.4).ĐC    Phần Ngi, mu冢 lạy Ch彗,

         Ngi chậm giận,

         lại giu t渡h thương v l蕨g thnh t地.

 

Lạy Ch彗, xin lắng tai v đp lời con,
v th穎 con ngh出 h熟 t從g quẫn.

 

Xin Ch彗 bảo ton sinh mạng con,
bởi v con trung hiếu. *
Xin cứu độ t冓 tớ Ngi đ謁,
hằng tin tưởng nơi Ngi.

 

Ch地h Ngi l Thi刃 Ch彗 của con,
xin rủ l蕨g thương con, lạy Ch彗 : *
con k訊 con gọi Ch彗 suốt ngy.

 

Lạy Ch彗, xin lm cho con được vui thoả,
v con n穎g t盈 hồn l刃 tới Ch彗.

 

Lạy Ch彗, Ngi nh穎 hậu khoan hồng,
giu t渡h thương với mọi kẻ k訊 xin ; *
lạy Ch彗, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van ni, xin để ý lưu t盈.

 

L盈 cảnh ngặt ngh出, con k訊 l刃 Ch彗,
v Ch彗 vẫn đp lời. *
Kh冢g một thần linh snh kịp Ngi, lạy Ch彗,
việc Ngi lm, quả thật v song.

 

Lạy Ch彗, mu冢 d穎 ch地h tay Ngi tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thnh Nhan
v t冢 vinh danh Ngi.

 

V Ngi thật cao cả
v lm n刃 những việc lạ l拵g ; *
chỉ một m渡h Ngi l Thi刃 Ch彗.

 

Xin dạy con đường lối Ngi, lạy Ch彗,
để con vững bước theo ch穎 lý của Ngi. *
Xin Ch彗 hướng l蕨g con,
để con biết một niềm k地h t冢 Danh Thnh.

 

Lạy Ch彗 l Thi刃 Ch彗 con thờ,
con hết l蕨g cảm tạ,
thnh danh Ngi, con m喫 m喫 t冢 vinh, *
v t渡h Ch彗 thương con như trời như biển,

Ngi đ k姉 con ra khỏi vực thẳm 盈 ty.

 

Lạy Thi刃 Ch彗, phường ki訊 ngạo nổi l刃 chống đối,
b lũ hung tn t杜 hại mạng sống con : *
ch從g đ疫 c kể chi đến Ngi.

 

Phần Ngi, mu冢 lạy Ch彗,
Ngi l Thi刃 Ch彗 nh穎 hậu từ bi, *
Ngi chậm giận,
lại giu t渡h thương v l蕨g thnh t地.

 

Xin đoi nh渡 v x葉 thương con, *
ban sức mạnh của Ngi v xuống ơn cứu độ
cho t冓 tớ Ngi đ謁, con của nữ tỳ Ngi.

 

Xin ban cho con một điềm bo ph彡,
để bọn th gh師 con tr冢g thấy m hổ thẹn, *
v, lạy Ch彗, ch地h Ngi gi徘 đỡ ủi an con.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ĐC    Phần Ngi, mu冢 lạy Ch彗,

         Ngi chậm giận,

         lại giu t渡h thương v l蕨g thnh t地.

 

Lời Ch彗 : 1 Tx 5,9-10

 

Thi刃 Ch彗 đ kh冢g định cho ch從g ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Gi-su Ki-t, Ch彗 ch從g ta, Đấng đ chết v ch從g ta, để dầu thức hay ngủ, ch從g ta cũng sống với Người.

 

(Sau khi nghe lời Ch彗, thinh lặng suy niệm trong gi謁 lt).

 

Xướng đp

 

X      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

Đ      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

X      Ngi đ cứu chuộc ch從g con,

         lạy Ch彗 Trời thnh t地.

Đ      con xin ph thc hồn con.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

 

Tc Tin Mừng メMu冢 lạy Ch彗モ (Nunc dimittis)

 

ĐC    Lạy Ch彗, l彡 ch從g con c蕨 thức,

         xin Ngi cứu vớt cho, *

         khi ch從g con đ ngủ,

         xin Ch彗 cũng giữ g渡, *

         để c拵g thức tỉnh với Đức Ki-t,

         v nghỉ ngơi an b渡h.

 

Mu冢 lạy Ch彗, giờ đ謁

theo lời Ngi đ hứa,

xin để t冓 tớ ny

được an b渡h ra đi.

 

V ch地h mắt con được thấy ơn cứu độ

Ch彗 đ dnh sẵn cho mu冢 d穎 : *

đ l nh sng soi đường cho d穎 ngoại,

l vinh quang của 黎-ra-en d穎 Ngi.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ĐC    Lạy Ch彗, l彡 ch從g con c蕨 thức,

         xin Ngi cứu vớt cho, *

         khi ch從g con đ ngủ,

         xin Ch彗 cũng giữ g渡, *

         để c拵g thức tỉnh với Đức Ki-t,

         v nghỉ ngơi an b渡h.

 

Lời nguyện

 

Lạy Ch彗, ngy h冦 nay ch從g con đ kh nhọc gieo hạt giống Nước Trời, giờ đ謁, xin cho ch從g con được nghỉ ngơi lại sức, v xin cho hạt giống ch從g con gieo v喫 được nẩy nở v trổ b冢g ch地 vng trong ngy m拌 sau hết. Ch從g con cầu xin

 

Kết th彡

 

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng
                       cho ta qua một đ仁 y刃 ổn,
                       v giờ sau hết được chết lnh.

Cộng đon      A-men.

 

Ca v杵 k地h Đức Mẹ

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

 

Lạy Mẫu Nghi cao cả,

Sinh dưỡng Ch彗 cứu đời

L Cửa Trời rộng mở

Ng冓 Sao Biển rạng ngời.

 

Xin Mẹ thương cứu trợ

Kẻ lỡ bước sa ch穎

Ðang t杜 tay n穎g đỡ

M cải qu tự t穎.

 

Mẹ sinh Ch彗 Thi刃 Ð渡h,

Ðấng tạo thnh n刃 Mẹ,

Trước sau vẫn khiết trinh,

i lạ l拵g kh冢 v!

 

Gp-ri-en mừng ht,

xin Mẹ nhận lời cho,

V dủ t渡h thương x葉

Ðon tội lỗi quỳ t疫.

 

 

 

Về đầu trang

Trang chủ