0

 

 

 

 

CHA NHẬT

Ngy 1 thng 1

Thnh Maria, Ðức Mẹ Ch彗 Trời

Lễ Trọng

 

KINH S蹐H

KINH S躁G

KINH TRƯA

KINH CHIỀU

KINH TỐI

 

 

 

 

2

 

KINH S蹐H

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Gốc tổ Gies c một cnh

Một cnh trĩu nặng tri thơm xinh:

Một b mẹ trẻ sinh Con Ch彗,

Sau trước một bề vẫn đồng trinh.

 

Ðấng đ tc thnh n刃 nh sng

M nay sinh xuống giữa hang lừa,

C拵g Cha tạo dựng trời v hạn,

Giờ Mẹ đặt nằm quấn t thưa.

 

Người đem luật php đến cho đời,

Huấn giới mười điều dạy khắp nơi,

Cam phận nh穎 sinh trong c嬖 thế,

Người v穎g luật lệ m喫 kh冢g th冓.

 

Ho quang cứu độ nay trn tới

Qu師 sạch đ仁 đen, diệt tử thần,

Mu冢 nước, mu冢 d穎, no hội lại

K地h thờ Con Ch彗 xuống trần gian.

 

Gi尽u Cứu Ch彗, Con Trinh Mẫu,

Ngn vạn lời ca ch彡 tụng Ngi,

Thnh Phụ, Thnh Thần, mu冢 nh穎 hậu,

Xin c拵g thượng tiến nhạc thi刃 thai.

 

Ca vịnh

 

Tv 23

Ch彗 ngự vo đền thnh

Cửa trời rộng mở đ溶 Ch彗 Kit khi Người l刃 ngự b刃 hữu Ch彗 Cha (thnh Ir刃).

 

ÐC    Vươn cao l刃, hỡi cửa đền cổ k地h,

         để Ðức Vua vinh hiển ngự vo!

 

Ch彗 lm chủ tri đất c拵g mu冢 vật mu冢 loi,

lm chủ hon cầu với ton thể d穎 cư. *

Nền tri đất Người dựng tr刃 biển cả,

đặt vững vng tr刃 ln nước m刃h m冢g.

 

Ai được l刃 n彿 Ch彗?

Ai được ở trong đền thnh của Người?

 

Ð l kẻ tay sạch l蕨g thanh,

chẳng m theo ngẫu tượng,

kh冢g thề gian thề dối.

 

Người ấy sẽ được Ch彗 ban ph彡 lnh,

được Thi刃 Ch彗 cứu độ thưởng c冢g xứng đng. *

Ð謁 ch地h l d蕨g d嬖 những kẻ kiếm t杜 Người,

t杜 thnh nhan Thi刃 Ch彗 nh Giac用.

 

Hỡi cửa đền, h及 cất cao l刃, *

cao l刃 nữa, hỡi cửa đền cổ k地h,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vo.

 

Ðức Vua vinh hiển đ l ai? *

L Ðức Ch彗 mạnh mẽ oai h拵g,

Ðức Ch彗 oai h拵g khi xuất trận.

 

Hỡi cửa đền, h及 cất cao l刃, *

cao l刃 nữa, hỡi cửa đền cổ k地h,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vo.

 

Ðức Vua vinh hiển đ l ai? *

L Ch彗 Tể cn kh冢:

ch地h Người l Ðức Vua vinh hiển.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Vươn cao l刃, hỡi cửa đền cổ k地h,

         để Ðức Vua vinh hiển ngự vo!

 

Tv 86

Gi甚usalem l mẹ mu冢 d穎

Gi甚usalem thượng giới th tự do: đ l mẹ ch從g ta (Gl 4,26).

 

ÐC    Người người sinh ra tại Xion.

         Ch地h Ðấng Tối Cao đ củng cố thnh.

 

Thnh Xion được lập tr刃 n彿 thnh, *

Ch彗 y訊 chuộng cửa thnh

hơn mọi nh của d蕨g họ Giac用.

 

Thnh của Thi刃 Ch彗 hỡi,

thi刃 hạ n擁 bao điều hiển hch về thnh!

 

Ch彗 phn:

"Ta sẽ kể Babylon v AiCập

vo số những d穎 tộc nhận biết Ta."

 

K殿 xứ Philitinh,

thnh Tia c拵g miền 誥hi用 : *

tại đ, kẻ ny người nọ đ sinh ra.

 

Nhưng n擁 về Xion, thi刃 hạ bảo:

"Người người sinh tại đ." *

Ch地h Ðấng Tối Cao đ củng cố thnh.

 

Ch彗 ghi vo sổ bộ cc d穎:

"Kẻ ny người nọ đều sinh ra tại đ." *

V ai nấy m彗 nhảy ht ca:

"Xion hỡi, mọi nguồn gốc của t冓 ở nơi thnh."

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Người người sinh ra tại Xion.

         Ch地h Ðấng Tối Cao đ củng cố thnh.

 

Tv 98

Thi刃 Ch彗 ch從g ta l Ðấng Thnh

Lạy Ch彗 l Ðấng ngự tr刃 cc thần hộ gi, khi trở n刃 giống ch從g con, Ch彗 đ biến đổi t渡h trạng sa đọa của thế giới (thnh Athanaxi).

 

ÐC    Ðấng Cha đ sinh ra

         ngay từ trước mu冢 thuở

         khi chưa c rạng đ冢g,

         ngy h冦 nay ging trần

         để cứu độ ch從g ta.

 

Ch彗 l Vua hiển trị:

chư d穎 phải rụng rời; *

Người ngự tr刃 cc thần hộ gi:

địa cầu phải chuyển rung.

 

Ở Xion, Ch彗 quả l vĩ đại,

Người trổi vượt tr刃 tất cả mọi d穎.

 

Chư d穎 h及 xưng tụng danh Ngi,

danh vĩ đại khả t冢 khả 忱,

danh thnh thiện dường bao!

 

Ngi l Vua uy dũng y訊 chuộng c冢g b渡h,

ch地h Ngi ấn định đường ngay lẽ phải; *

trong nh Giac用,

Ngi thực hiện điều ch地h trực c冢g minh.

 

H及 suy t冢 Ðức Ch彗

l Thi刃 Ch彗 ch從g ta,

phủ phục trước bệ rồng,

bởi Người l Ðấng Thnh.

 

M冱 c拵g Aharon

trong hng tư tế Ch彗,

cũng như Samuen

trong số người cầu khẩn Thnh Danh! *

Cc ngi cầu khẩn Ch彗, Ch彗 thương đp lại.

 

Từ cột m謁, Người phn dạy cc ngi, *

cc ngi đ tu穎 hnh thnh ý

v chiếu chỉ Người ban.

 

Lạy Ch彗 l Thi刃 Ch彗 ch從g con,

Ch彗 đ thương đp lại, *

Ch彗 l Thi刃 Ch彗 khoan dung khi xử với cc ngi,

nhưng trừng phạt khi cc ngi lầm lỗi.

 

H及 suy t冢 Ðức Ch彗

l Thi刃 Ch彗 ch從g ta,

hướng về n彿 thnh m phủ phục, *

v Ðức Ch彗, Thi刃 Ch彗 ta thờ,

quả thật l Ðấng Thnh.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ðấng Cha đ sinh ra

         ngay từ trước mu冢 thuở

         khi chưa c rạng đ冢g,

         ngy h冦 nay ging trần

         để cứu độ ch從g ta.

 

Xướng đp

 

X      Ng冓 Lời đ lm người. Hal人uia.

Р     V ở giữa ch從g ta. Hal人uia.

 

Ngy 1 thng Gi刃g

Cuối tuần Bt Nhật Ging Sinh

 

TH躁H MARIA, ĐỨC MẸ CHA TRỜI

Lễ trọng

 

Bi đọc 1 : Dt 2,9-17


 

Đức Kit giống anh em mọi sự

Đức Kit l đầu của gia đ渡h nh穎 loại, Người mang lấy bản t地h loi người để lm cho tất cả ch從g ta trở thnh anh em của Người v giải thot ch從g ta khỏi tội lỗi.

 

Lời Ch彗 trong thư gửi cho t地 hữu Do Thi.

 

Con người đ bị thua k士 cc thi刃 thần trong một thời gian ngắn, th ch從g ta lại thấy được Thi刃 Ch彗 ban vinh quang danh dự lm mũ triều thi刃, bởi v đ cam chịu tử h渡h. Con người đ, ch地h l Đức Gi尽u. Thật vậy, Đức Gi尽u đ phải nếm sự chết, l để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thi刃 Ch彗.

 

Quả thế, Thi刃 Ch彗 l nguồn gốc v c拵g đ団h mọi loi, ch地h v muốn đưa mu冢 vn con ci đến vinh quang, n刃 Người đ lm một việc th団h đng, l cho Đức Gi尽u trải qua gian khổ m trở thnh vị l杵h đạo thập ton, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đấng thnh ho l Đức Gi尽u, v những ai được thnh ho đều do một nguồn gốc. V thế, Người đ kh冢g hổ thẹn gọi họ l anh em, khi n擁 : Con nguyện sẽ loan truyền danh Ch彗 cho anh em tất cả được hay, v trong đại hội D穎 Ngi, con xin d穎g tiến một bi tn dương.

 

Người lại n擁 : Phần t冓, t冓 sẽ tin cậy Thi刃 Ch彗. Người lại n擁 : Ny t冓 đ謁, c拵g với những con ci m Thi刃 Ch彗 đ ban cho t冓.

 

Như thế, v con ci th đều chung một huyết nhục, n刃 Đức Gi尽u đ c拵g mang lấy huyết nhục đ. Như vậy, nhờ ci chết của Người, Người đ ti訊 diệt t刃 l杵h ch彗 g謁 ra sự chết, tức l ma quỷ, v đ giải thot những ai v sợ chết m suốt đời sống trong t渡h trạng n lệ. V những kẻ được Người gi徘 đỡ kh冢g phải l cc thi刃 thần, m l con chu 輛raham. Bởi thế, Người đ phải n刃 giống anh em m渡h về mọi phương diện, để trở thnh một vị Thượng Tế nh穎 từ v trung t地 trong việc thờ phượng Thi刃 Ch彗, hầu đền tội cho d穎.

 

Xướng đp : Lc 1,28

 

X       Lạy Mẹ Maria, Mẹ quả l Nữ Trinh diễm ph彡, v Đấng Mẹ hạ sinh l Thi刃 Ch彗 cứu độ gian trần.

Đ       Mẹ sinh Ch彗 thi刃 đ渡h, Đấng tạo thnh n刃 Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. i lạ l拵g kh冢 v !

X       K地h cho Đức Maria, Mẹ đầy 穎 sủng, Thi刃 Ch彗 ở c拵g Mẹ.

Đ       Mẹ sinh Ch彗 thi刃 đ渡h, Đấng tạo thnh n刃 Mẹ, trước sau vẫn khiết trinh. i lạ l拵g kh冢 v !

 

Bi đọc 2

Nhờ Đức Maria, Ng冓 Lời nhận lấy bản t地h của ch從g ta

 

Tr団h thư của thnh Athanaxi, gim mục.

 

Ng冓 Lời đ nhận lấy d蕨g giống 輛raham, như thnh T冢g Đồ n擁, bởi thế Người đ phải n刃 giống anh em m渡h về mọi phương diện, v phải mang lấy một th穎 xc giống ch從g ta. V vậy, cần phải c Đức Maria để từ nơi Mẹ, Ng冓 Lời nhận lấy một th穎 xc v Người hiến d穎g th穎 xc ấy như của ri刃g m渡h để ch從g ta được hưởng nhờ. Nhắc đến việc Người ging sinh, Kinh Thnh viết : B đ lấy t bọc con ; v đ c冢g bố : Ph彡 cho b mẹ đ cho Người b mớm, đ sinh người con đầu l蕨g lm lễ hiến d穎g.

 

Thi刃 sứ Gprien đ thận trọng v kh冢 ngoan truyền tin cho Đức Mẹ, thi刃 sứ kh冢g n擁 trống rằng : Đấng sẽ sinh ra nơi b, kẻo c người lầm tưởng c một th穎 xc từ b刃 ngoi được đưa vo trong l蕨g Đức Mẹ. Nhưng thi刃 sứ n擁 : Đấng b sẽ sinh ra, để người ta tin rằng Đấng được sinh ra đ xuất pht bởi ch地h Đức Mẹ.

 

Tất cả sự kiện xảy ra như thế để khi Ng冓 Lời nhận lấy bản t地h ch從g ta v hiến d穎g lm hy tế, th Người nhận lấy hết lm của m渡h, v Người mặc cho ch從g ta bản t地h của Người, do đ thnh Phaol đ c thể n擁 được rằng : ci th穎 sẽ hư nt ny phải mặc lấy sự bất diệt ; ci th穎 sẽ chết ny phải mặc lấy sự bất tử.Những sự ny kh冢g phải l giả tưởng như c một số người nghĩ. Dứt khot l kh冢g. Nhưng khi Đấng Cứu Độ đ thực sự lm người, th từ l彡 đ con người ton diện nhận được ơn cứu độ. Ơn cứu độ ch從g ta kh冢g hề l chuyện giả tạo, hoặc chỉ dnh cho th穎 xc m th冓, nhưng l ơn cứu độ thực sự cho con người ton diện, nghĩa l cho cả hồn lẫn xc. Ơn cứu độ ny xuất pht từ ch地h Ng冓 Lời.

 

V vậy, Đấng do Đức Maria sinh ra quả l người thật, x師 theo bản t地h như Kinh Thnh dạy, v th穎 xc của Ch彗 l th穎 xc đ団h thực. T冓 n擁 : đ l một th穎 xc đ団h thực v th穎 xc ấy cũng giống như th穎 xc ch從g ta. Quả thật, Đức Maria l chị em ch從g ta, v tất cả ch從g ta pht xuất từ Ađam.

 

V thế phải hiểu lời thnh Gioan : Ng冓 Lời đ lm người theo c拵g ý nghĩa tr刃, như c thể thấy được từ những kiểu n擁 tương tự, chẳng hạn thnh Phaol n擁 : Đức Kit đ trở n刃 kẻ bị nguyền rủa thay cho ch從g ta. Nhờ hiệp th冢g v hợp nhất với Ng冓 Lời, th穎 xc loi người đạt được mức thăng tiến phi thường : quả thật l th穎 phận phải chết, th穎 xc trở thnh bất tử ; từ giới sinh vật, th穎 xc trở n刃 loi c thần kh ; được lm ra bởi đất, th穎 xc được vo cửa trời.

C蕨 về Ba Ng冓, sau khi Ng冓 Lời nhận lấy th穎 xc bởi Đức Maria, Ba Ng冓 vẫn lu冢 hon hảo. Nơi Ba Ng冓, người ta nhận biết chỉ c một Thi刃 Ch彗. V thế, trong Hội Thnh, người ta rao giảng một Thi刃 Ch彗 duy nhất l Cha của Ng冓 Lời.

 

Xướng đp : Lc 1,42

 

X       Lạy Mẹ Maria, Mẹ thnh thiện tinh khiết dường no, con biết n擁 g để ca ngợi Mẹ đ謁 !

Đ       V Đấng trời c拵g đất kh冢g chứa nổi, th ch地h Mẹ đ được ph彡 cưu mang.

X       Mẹ l người c ph彡 nhất trong giới phụ nữ, v Đấng Mẹ cưu mang cũng thật l c ph彡.

Đ       V Đấng trời c拵g đất kh冢g chứa nổi, th ch地h Mẹ đ được ph彡 cưu mang.

 

Thnh thi メLạy Thi刃 Ch彗モ (Te Deum)

 

Lạy Thi刃 Ch彗,

Ch從g con xin ca ngợi ht mừng,

Tuy刃 xưng Ngi l Đức Ch彗.

 

Ch彗 l Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hon vũ ny k地h cẩn suy t冢.

 

Trước nhan Ch彗, cc tổng thần phủ phục, *

Mọi thi刃 thần v đạo binh thi刃 quốc

Đều cảm tạ v cung ch彡 t冢 thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung h :

 

Thnh ! Thnh ! Ch Thnh !

Ch彗 Tể cn kh冢 l Đấng Thnh ! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Ch彗 uy linh.

 

Bậc T冢g Đồ đồng thanh ca ngợi Ch彗,

Bao vị ng冢 sứ tn tụng Ngi.

 

Đon tử đạo quang huy h拵g dũng,

Mu đo đổ ra minh chứng về Ngi,

 

V trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thnh Ngi hoan hỷ tuy刃 xưng :

 

Ch彗 l Cha lẫm liệt uy h拵g,

V Con Một Ngi ch t冢 ch i,

C拵g Thnh Thần, Đấng an ủi y訊 thương.

 

Lạy Đức Ki-t, Con Ch彗 Trời hằng sống,

Ngi l Ch彗 hiển vinh

 

Đ chẳng nề mặc lấy xc phm

Nơi cung l蕨g Trinh Nữ

Hầu giải ph溶g nh穎 loại lầm than.

 

Ngi đ ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngi hiển trị b刃 hữu Ch彗 Cha,

Ngy cuối c拵g sẽ ging l盈 thẩm phn.

 

C彿 lạy Ch彗, xin ph hộ bề t冓

Ngi cứu chuộc bằng bửu huyết tu冢 trn.

 

Xin được hợp đon c拵g mu冢 thần thnh,

Ph彡 mi刃 trường vui hưởng nh vinh quang.

 

Lời nguyện

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng, ngy Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Ch彗 đ tặng ban cho nh穎 loại kho tng ơn cứu độ mu冢 đời. Xin cho ch從g con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện gi徘 cầu thay, v ch地h nhờ Ðức Mẹ ch從g con mới đng nhận l杵h nguồn sức sống vĩnh cửu l Ðức Gi尽u Kit, Con Ch彗, Ch彗 ch從g con. Người l Thi刃 Ch彗 hằng sống v hiển trị c拵g Ch彗, hiệp nhất với Ch彗 Thnh Thần đến mu冢 đời. 

 

Kết th彡

 

Chủ sự            No ta ch彡 tụng Ch彗.

Cộng đon      Tạ ơn Ch彗.

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

3

 

 

KINH S躁G

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin mở miệng con,

Cộng đon      cho con cất tiếng ngợi khen Ngi.

 

Tv 94

 

ÐC    Ta h及 ht mừng Trinh Mẫu Maria

         v thờ lạy Ch彗 Kit l Thnh Tử Người.

 

H及 đến đ謁 ta reo h mừng Ch彗,

tung h Người l n彿 đ độ tr ta. *

Vo trước Thnh Nhan d穎g lời cảm tạ,

c拵g tung h theo điệu ht cung đn.

 

Bởi Đức Ch彗 l Ch彗 Trời cao cả,

l đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực s疫 l蕨g đất,

giữ chủ quyền mu冢 ngọn n彿 v徼 cao. *

Đại dương Ch彗 đ tạo thnh l của Ch彗,

lục địa do tay Người nho nắn cũng thuộc về Người.

 

H及 vo đ謁 ta c彿 m渡h phủ phục,

quỳ trước t冢 nhan Ch彗 l Đấng dựng n刃 ta. *

Bởi ch地h Người l Thi刃 Ch彗 ta thờ,

c蕨 ta l d穎 Người l杵h đạo,

l đon chi刃 tay Người dẫn dắt.

 

Ngy h冦 nay, ước g anh em nghe tiếng Ch彗 ! *

Người phn : メCc ngươi chớ cứng l蕨g

như tại M-ri-ba,

như ngy ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ cc ngươi đ từng thch thức

v dm thử thch Ta

d đ thấy những việc Ta lm.

 

メSuốt bốn mươi năm,

d蕨g giống ny lm Ta chn ngn,

Ta đ n擁 :

Đ謁 l d穎 t盈 hồn lầm lạc,

ch從g no biết đến đường lối của Ta ! *

N刃 Ta mới thịnh nộ thề rằng :

Ch從g sẽ kh冢g được vo chốn y刃 nghỉ của Ta.モ

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ta h及 ht mừng Trinh Mẫu Maria

         v thờ lạy Ch彗 Kit l Thnh Tử Người.

 

Thnh thi

 

Maria, cửa trời rộng mở

Cho hồng 穎 tu冢 đổ chan h和,

Vườn xu穎 hương gi thoảng qua,

Cửa ci then đ溶g tinh hoa ngn đời.

 

Ch彗 Gi尽u ở Ng冓 Thi刃 Tử

Ð bởi l蕨g Trinh Nữ sinh ra,

Người l Ðấng cứu độ ta,

Bạn hiền Gio Hội 疫 ca ngn lời.

 

L vinh dự, niềm vui phấn khởi,

Cả t地 d穎 mong đợi kht khao,

L mưa xuống từ trời cao,

Ðể cho tri đất dạt do hồng 穎.

 

No hoan hỷ, t盈 thần nh穎 thế,

V giờ đ謁 Ch彗 Tể mu冢 d穎,

Ðoi thương ngự xuống gian trần,

Ban ơn cứu chuộc canh t穎 mọi loi.

 

D穎g Con Ch彗 ngự ngai ch擁 lọi

Tự mu冢 đời c拵g với Ch彗 Cha,

Nay do Trinh Nữ sinh ra,

Hiển vinh c拵g với Ng冓 Ba Thnh Thần.

 

Ca vnh

 

Tv 62, 2-9

T盈 hồn khao kht Ch彗

Kẻ từ bỏ những c冢g việc tối tăm mờ m, ấy l người tỉnh thức chờ mong Ch彗.

 

ÐC    Ngnh Gi尽 nay đ trổ hoa,

         tự nh Giac用, một v sao đ mọc,

         người Trinh Nữ hạ sinh Ðấng Cứu Thế.

         Mu冢 lạy Ch彗, ch從g con ngợi khen Ngi!

 

Lạy Thi刃 Ch彗, Ngi l Ch彗 con thờ,

ngay từ rạng đ冢g, con t杜 kiếm Ch彗.

Linh hồn con đ kht khao Ngi,

tấm th穎 ny m蕨 mỏi đợi tr冢g, *

như mảnh đất hoang kh cằn, kh冢g giọt nước.

 

N刃 con đến ngắm nh渡 Ngi trong nơi thnh điện,

để thấy uy lực v vinh quang của Ngi. *

Bởi 穎 t渡h Ngi quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi ny xin ca ngợi tn dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện d穎g lời ch彡 tụng,

v giơ tay cầu khẩn danh Ngi. *

L蕨g thỏa thu như khch vừa dự tiệc,

m冓 miệng con rộn r kh彡 hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Ch彗 tr刃 giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngi. *

Quả thật Ngi đ thương trợ gi徘,

nương b溶g Ngi, con hớn hở reo vui.

 

Tr葉 cả t盈 t渡h, con c拵g Ngi gắn b,

giơ tay quyền lực, Ngi che chở ph tr.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ngnh Gi尽 nay đ trổ hoa,

         tự nh Giac用, một v sao đ mọc,

         người Trinh Nữ hạ sinh Ðấng Cứu Thế.

         Mu冢 lạy Ch彗, ch從g con ngợi khen Ngi!

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Mu冢 loi mu冢 vật h及 ca ngợi Ch彗

No ca ngợi Ch彗 đi, hỡi những ai hằng k地h sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC    Ny Ðức Maria đ sinh Ðấng cứu chuộc nh穎 loại.

         Sau ny 冢g Gioan chỉ Ðấng Cứu Tinh m n擁:

         Ð謁 l Chi刃 Thi刃 Ch彗,

         đ謁 l Ðấng x預 bỏ tội trần gian. Hal人uia.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi c冢g tr渡h của Ch彗,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, cc thi刃 sứ của Người,

ch彡 tụng Ch彗 đi, ch地 tầng trời thăm thẳm.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, nguồn nước tận cao xanh,

ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, mặt trời với mặt trăng,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi tinh t mu冢 ngn.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, no mưa sương tất cả,

ch彡 tụng Ch彗 đi, mọi luồng gi cơn d冢g, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, sức n溶g với lửa hồng,

ch彡 tụng Ch彗 đi, trời nồng v kh lạnh.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, no sương đọng mưa tu冢,

ch彡 tụng Ch彗 đi, k殿 thời đ冢g tiết gi. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny băng phủ tuyết rơi,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi đ仁 ngy đắp đổi.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, nh sng v b溶g tối,

ch彡 tụng Ch彗 đi, chớp giật với m謁 tr冓, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, tất cả mười phương đất,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny đồi xanh n彿 biếc,

ch彡 tụng Ch彗 đi, k殿 hoa l cỏ c謁, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi suối nước trn đầy,

ch彡 tụng Ch彗 đi, no s冢g s疫 biển cả.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, k渡h ngư c拵g thủy tộc,

ch彡 tụng Ch彗 đi, hết mọi loi chim ch幼, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, gia s彡 lẫn th rừng,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, hỡi phm nh穎 dương thế,

ch彡 tụng Ch彗 đi, d蕨g d嬖 黎raen, *

ch彡 tụng Ch彗 đi, tư tế phụng thờ Ch彗,

ch彡 tụng Ch彗 đi, t冓 tớ phục vụ Người.

 

Ch彡 tụng Ch彗 đi, hồn thi刃g hng c冢g ch地h,

ch彡 tụng Ch彗 đi, người thnh kẻ khi仁 nhường. *

Ch彡 tụng Ch彗 đi, ny Khanania,

Adaria v Misaen hỡi,

mu冢 ngn đời, h及 ca tụng suy t冢.

 

No ch彡 tụng Ch彗 Cha,

Ch彗 Con, v Ch彗 Thnh Thần, *

mu冢 ngn đời, c拵g ca tụng suy t冢.

 

Lạy Ch彗,

ch彡 tụng Ch彗 tr刃 c嬖 trời cao thẳm, *

mu冢 ngn đời, xin ca tụng suy t冢.

 

ÐC    Ny Ðức Maria đ sinh Ðấng cứu chuộc nh穎 loại.

         Sau ny 冢g Gioan chỉ Ðấng Cứu Tinh m n擁:

         Ð謁 l Chi刃 Thi刃 Ch彗,

         đ謁 l Ðấng x預 bỏ tội trần gian. Hal人uia.

 

Tv 149

Cc t地 hữu khải hon vinh hiển

Hỡi con ci của Gio Hội, tức l những thnh phần của d穎 mới, h及 vui mừng v được Ðức Kit lm Vua hiển trị (h靭iki).

 

ÐC    Ðức Mẹ đ sinh ra Vua Cả,

         Ðấng mệnh danh l Ch彗 mu冢 đời,

         vui lm Mẹ, m vẫn c蕨 trinh khiết,

         vạn thuở trước sau, kh冢 kẻ snh ty. Hal人uia.

 

Ht l刃 mừng Ch彗 một bi ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đon những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi 黎raen, no hoan hỷ,

v c Ch彗 l Ðấng tạo thnh ngươi. *

Con ci Xion, h及 nhảy mừng,

v được Ch彗 lm Vua hiển trị.

 

Mừng Thnh Danh, no d穎g điệu vũ,

nhịp trống họa đn theo kh彡 hoan ca. *

Bởi v Ch彗 mến chuộng D穎 Người,

ban cho kẻ ngh出 h熟 được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung h及 vui mừng rạng rỡ,

no phủ phục m cất tiếng reo h, *

miệng vang lời tn dương Thi刃 Ch彗,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả th mu冢 nước

v trừng trị chư d穎,

để xiềng ch穎 vua ch彗

v x団h cổ vương hầu,

 

để thi hnh n phạt

Ch彗 đ viết từ xưa.

Ð l niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Ðức Mẹ đ sinh ra Vua Cả,

         Ðấng mệnh danh l Ch彗 mu冢 đời,

         vui lm Mẹ, m vẫn c蕨 trinh khiết,

         vạn thuở trước sau, kh冢 kẻ snh ty. Hal人uia.

 

Lời Ch彗 : Mk 5,3.4.5a

Ch彗 sẽ bỏ mặc 黎raen cho đến ngy một sản phụ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống s葉 của người con đ sẽ trở về đon tụ với đại gia đ渡h 黎raen. Người sẽ dựa vo quyền lực Ch彗, vo uy danh Thi刃 Ch彗 của Người, m đứng l刃 chăn dắt họ. Ch地h Người sẽ đem lại h和 b渡h.

 

Xướng đp

 

X      Ch彗 đ biểu dương

         Hal人uia. Hal人uia.

Đ      Ch彗 đ biểu dương

         Hal人uia. Hal人uia.

X      Ơn cứu độ của Người.  

Đ      Hal人uia. Hal人uia.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Ch彗 đ biểu dương

         Hal人uia. Hal人uia.

 

Thnh ca Tin Mừng メCh彡 tụng Đức Ch彗モ (Benedictus)

 

ÐC    Một mầu nhiệm lạ l拵g, nay mới tỏ ra:

         Thi刃 Ch彗 lm người, phối hiệp hai bản t地h;

         Ðấng hằng cửu, lại mang th穎 hữu hạn,

         hai bản t地h khc nhau, nhưng kh冢g thể tch rời. 

 

Ch彡 tụng Đức Ch彗 l Thi刃 Ch彗 黎-ra-en,
Đ viếng thăm cứu chuộc d穎 Người.

 

Từ d蕨g d嬖 trung thần Đa-v稚,
Người đ cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để gi徘 ta.

 

Như Người đ d拵g miệng cc vị thnh ng冢 sứ
M phn hứa tự ngn xưa :

 

Sẽ cứu ta thot khỏi địch th,
Thot tay mọi kẻ hằng ghen gh師 ;

 

Sẽ trọn bề nh穎 nghĩa với tổ ti刃
V nhớ lại lời xưa giao ước ;

 

Ch彗 đ thề với tổ phụ 輛-ra-ham
Rằng sẽ giải ph溶g ta khỏi tay địch th,

 

V cho ta chẳng c蕨 sợ h喫,
Để ta sống thnh thiện c冢g ch地h trước nhan Người,
M phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hi nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
L ng冢 sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Ch彗, mở lối cho Người,

 

Bảo cho D穎 Ch彗 biết : Người sẽ cứu độ
L tha cho họ hết mọi tội khi刃.

 

Thi刃 Ch彗 ta đầy l蕨g trắc ẩn,
Cho Vầng Đ冢g tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sng những ai ngồi nơi tăm tối
V trong b溶g tử thần,
dẫn ta bước vo đường nẻo b渡h an.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Một mầu nhiệm lạ l拵g, nay mới tỏ ra:

         Thi刃 Ch彗 lm người, phối hiệp hai bản t地h;

         Ðấng hằng cửu, lại mang th穎 hữu hạn,

         hai bản t地h khc nhau, nhưng kh冢g thể tch rời. 

 

Lời cầu

 

Ta h及 ca ngợi Ch彗 Kit l Ðấng sinh lm con Ðức Trinh Nữ Maria, do quyền năng Ch彗 Thnh Thần, v h及 tha thiết nguyện xin:

 

Lạy Con Ðức Trinh Nữ Maria,

xin thương x葉 ch從g con.

 

Lạy Ch彗 Kit l Hi Nhi tuyệt diệu, l Thủ L杵h đem lại h和 b渡h, - xin ban cho thế giới được x謁 dựng trong h和 b渡h trật tự.

 

Ch彗 l Vua thống trị ch從g con, Ch彗 đến cho ch從g con được vinh dự lm con Thi刃 Ch彗, - xin dạy ch從g con biết t冢 vinh Ch彗 bằng cuộc đời nhuần thấm đức tin.

 

Ch彗 đ mang th穎 phận loi người ch從g con, - xin cũng cho ch從g con tham dự vo thi刃 t地h của Ch彗.

 

Ch彗 đ chọn tri đất ny lm qu hương của Ch彗, - xin nhận ch從g con vo qu hương vĩnh cửu tr刃 trời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng, ngy Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Ch彗 đ tặng ban cho nh穎 loại kho tng ơn cứu độ mu冢 đời. Xin cho ch從g con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện gi徘 cầu thay, v ch地h nhờ Ðức Mẹ ch從g con mới đng nhận l杵h nguồn sức sống vĩnh cửu l Ðức Gi尽u Kit, Con Ch彗, Ch彗 ch從g con. Người l Thi刃 Ch彗 hằng sống v hiển trị c拵g Ch彗, hiệp nhất với Ch彗 Thnh Thần đến mu冢 đời. 

 

Kết th彡

 

                               (Chủ sự kh冢g phải l Linh mục hoặc Ph tế)

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng ban ph彡 lnh cho tất cả ch從g ta,

                       xin Người che chở ch從g ta khỏi mọi sự dữ,

                       v dẫn đưa ch從g ta tới cuộc sống mu冢 đời.

Cộng đon       A-men.

 

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

4

 

KINH TRƯA

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Giờ Ba

 

L彡 ny đ謁, lạy Thần Linh cực thnh,

Rủ t渡h thương, xin ngự đến t盈 hồn,

C拵g Ch彗 Cha v hợp với Ch彗 Con

Toả bao la rạng ngời mu冢 nh sng.

 

Để ch從g con, trong l蕨g như ngoi miệng,

Tr葉 cuộc đời, c拵g tr葉 cả tấm th穎

Bừng chy l刃 lửa y訊 Ch彗 v ngần

M sưởi ấm tha nh穎 bằng thương mến.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,

Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,

Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần

Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Giờ Su

 

Ngy tới l彡 thật huy hong rực rỡ,


Khắp địa cầu trn ngập nh thiều quang,


Đon ch從g con phủ phục trước ngai vng


Thờ lạy Ch彗, Đấng Ton Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam m tội lỗi,


Lửa giận hờn c蕨 nung nấu t盈 can,


Cho bc i thnh mưa sa tưới gội


L蕨g ch從g con hoa thắm nở b渡h an.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,


Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,


Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần


Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Giờ Ch地

 

Lạy Thi刃 Ch彗, Đấng thường hằng bất biến,


Ngi nắm quyền lm b chủ thời gian,


Ngy đ xế, b溶g chiều vng ẩn hiện,


Xin chở che hồn xc m喫 vẹn ton.

 

Cho ch從g con hưởng nguồn sống v bi刃


V tuổi thọ kh冢g nhuốm mu đen tối,


Mong chờ Ch彗, một mai khi trở lại


Dẫn vo nơi đầy nh sng diệu huyền.

 

Xin nhậm lời, mu冢 lạy Ch彗 ton năng,


Cậy nhờ Đức Ki-t, Con Một Ch彗,


Đấng trị v c拵g với Ch彗 Thnh Thần


Tự ngn xưa tới mu冢 đời mu冢 thuở.

 

Ca vịnh

 

Giờ Ba

 

ÐC    Cha mẹ Hi Nhi rất đỗi ngạc nhi刃

         v những điều thi刃 hạ n擁 về Người.

 

Giờ Su

 

ÐC    Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

         v suy niệm trong l蕨g.

 

Giờ Ch地

 

ÐC    Ch地h mắt con đ thấy ơn cứu độ

         Ch彗 đ dnh sẵn cho mu冢 d穎.

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Ðức Gi尽u Kit l vi刃 đ m quý vị l thợ x謁 đ loại bỏ, ch地h vi刃 đ ấy lại trở n刃 đ tảng g幼 tường (Cv 4,11).

 

I

 

H及 tạ ơn Ch彗 v Ch彗 nh穎 từ,

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

黎raen h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Nh Aharon h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Ai k地h sợ Ch彗 h及 n擁 l刃 rằng:

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Giữa cảnh gian tru穎, t冓 đ k訊 cầu Ch彗,

Ch彗 đp lời v giải thot t冓.

 

C Ch彗 ở c拵g t冓, t冓 chẳng sợ g,

hỏi người đời lm chi t冓 được?

 

C Ch彗 ở c拵g t冓 m b刃h đỡ,

t冓 dm ngh刃h lũ địch th t冓.

 

Ẩn th穎 b刃 cạnh Ch彗 Trời,

th hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vo thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn nu ở b刃 Ch彗 Trời.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

II

 

Chư d穎 x徇 lại bủa v謁 t冓,

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g bủa v謁 t冓, tr拵g điệp tư bề,

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g bủa v謁 t冓 như thể đn ong,

ch從g như lửa bụi gai chy bừng bừng, *

nhờ danh Ch彗, t冓 đ trừ diệt ch從g.

 

Ch從g x đẩy t冓, x cho ng,

nhưng Ch彗 đ ph trợ th穎 ny.

 

Ch彗 l sức mạnh t冓,

l Ðấng t冓 ca ngợi,

ch地h Người cứu độ t冓.

 

K殿 nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại ch地h nh穎:

 

"Tay hữu Ch彗 đ ra oai thần lực,

tay hữu Ch彗 giơ cao, *

tay hữu Ch彗 đ ra oai thần lực."

 

T冓 kh冢g phải chết, nhưng t冓 sẽ sống,

để loan bo những c冢g việc Ch彗 lm.

 

Sửa phạt t冓, v穎g Ch彗 sửa phạt t冓,

nhưng kh冢g nỡ để t冓 phải chết.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

III

 

Xin mở cửa c冢g ch地h cho t冓

để t冓 vo tạ ơn Ðức Ch彗.

 

Ð謁 l cửa dẫn vo nơi Ch彗 ngự,

chỉ những người c冢g ch地h mới được qua.

 

Lạy Ch彗, con xin tạ ơn Ngi,

v đ đp lời con v thương cứu độ.

 

Tảng đ thợ x謁 nh loại bỏ

lại trở n刃 đ tảng g幼 tường.

 

Ð ch地h l c冢g tr渡h của Ch彗,

c冢g tr渡h kỳ diệu trước mắt ch從g ta.

 

Ð謁 l ngy Ch彗 đ lm ra,

no ra h及 vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Ch彗, xin ban ơn cứu độ,

lạy Ch彗, xin thương gi徘 thnh c冢g.

 

Nguyện xin Ch彗 tu冢 đổ ph彡 lnh

cho người tiến vo đ謁 nh穎 danh Ch彗. *

Từ nh Ch彗, ch從g t冓 ch彡 lnh cho anh em.

 

Ðức Ch彗 l Thượng Ðế,

Người gi喫 sng tr刃 ta, *

tay cầm l, h及 sắp thnh đm rước

đến b刃 cạnh bn thờ.

 

Lạy Ch彗, ch地h Ngi l Thi刃 Ch彗 của con,

xin d穎g Ngi mu冢 c疫 cảm tạ; *

lạy Thi刃 Ch彗 con thờ,

xin d穎g Ngi vạn tiếng t冢 vinh.

 

H及 tạ ơn Ch彗 v Ch彗 nh穎 từ,

mu冢 ngn đời Ch彗 vẫn trọn t渡h thương.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Giờ Ba

 

ÐC    Cha mẹ Hi Nhi rất đỗi ngạc nhi刃

         v những điều thi刃 hạ n擁 về Người.

 

Giờ Su

 

ÐC    Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

         v suy niệm trong l蕨g.

 

Giờ Ch地

 

ÐC    Ch地h mắt con đ thấy ơn cứu độ

         Ch彗 đ dnh sẵn cho mu冢 d穎.

 

Lời Ch彗 v Xướng đp

 

Giờ Ba : Xp 3,14.15b

 

Reo vui l刃, hỡi thiếu nữ Xion, h vang dậy đi no, nh 黎raen hỡi, ny thiếu nữ Gi甚usalem, h及 nức l蕨g phấn khởi, v Ðức Vua của 黎raen đang ngự giữa ngươi ch地h l Ðức Ch彗.

 

X      Ch彗 nhớ lại 穎 t渡h v t地 nghĩa. Hal人uia.

Р     Dnh cho nh 黎raen. Hal人uia.

 

Giờ Su : Dcr 9,9a

 

No thiếu nữ Xion, h及 vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Gi甚usalem, h及 vui sướng reo h ! V k殿 Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người l Ðấng Ch地h Trực, Ðấng Ton Thắng.

 

X      Ton c嬖 đất ny đ xem thấy, Hal人uia.

Р     ơn cứu độ của Thi刃 Ch彗 ch從g ta. Hal人uia.

 

Lời nguyện

 

Giờ Ch地 : Br 5,3-4

 

Hỡi Gi甚usalem, Thi刃 Ch彗 sẽ cho khắp cả hon cầu thấy ho quang rực rỡ của ngươi. M喫 m喫 Người sẽ gọi ngươi l "B渡h an x謁 dựng tr刃 c冢g ch地h", v "Vinh quang pht xuất từ l蕨g k地h sợ Thi刃 Ch彗."

 

X      T地 nghĩa 穎 t渡h nay hội ngộ, Hal人uia.

Р     h和 b渡h c冢g lý đ giao duy刃. Hal人uia.

 

Lời nguyện 

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng, ngy Ðức Trinh Nữ Maria sinh Ðấng Cứu Thế, Ch彗 đ tặng ban cho nh穎 loại kho tng ơn cứu độ mu冢 đời. Xin cho ch從g con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện gi徘 cầu thay, v ch地h nhờ Ðức Mẹ ch從g con mới đng nhận l杵h nguồn sức sống vĩnh cửu l Ðức Gi尽u Kit, Con Ch彗, Ch彗 ch從g con. Người hằng sống v hiển trị mu冢 đời.

 

Kết th彡

 

Chủ sự            No ta ch彡 tụng Ch彗.

Cộng đon      Tạ ơn Ch彗.

 

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

5

 

 

KINH CHIỀU

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

Thnh thi

 

Thuở trời đất chưa xuất đầu lộ diện,

Ð c Ngi, sinh bởi Ðức Ch彗 Cha,

Ngi l ch地h khởi nguy刃 v tận điểm

Của mọi loi trong hon vũ bao la.

 

Ngi đ疫 quản kiếp ph sinh tạm bợ,

Mặc xc phm, mang vận số ti訊 tan,

Ðể nh穎 thế, bại vong v nguy刃 tổ

Hết tội t渡h, được thot cảnh trầm lu穎.

 

Người Trinh Nữ thụ thai: 冓 nhiệm lạ!

Ph姿 Thnh Linh bao phủ tợ m謁 trời,

V Cứu Thế, miệng trẻ thơ măng sữa

Kh幼 oa oa, Lời Ch彗 đ cho đời.

 

Ðon ng冢 sứ của bao nhi訊 thời đại

Loan Tin Mừng Vị Ch彗 hứa ngn xưa

Bao thng ngy, từng loan đi nhắc lại,

Ðến cả đ謁, c拵g hợp xướng vang h和:

 

Cung trầm bổng no ch彡 vinh Thnh Phụ,

Kh彡 nhạc vng, ta mừng k地h Ch彗 Con,

Nay ging thế, sinh tự l蕨g Trinh Nữ

Bởi ph姿 mầu Thần Kh Ch彗 cao t冢.

 

Ca vịnh

 

Tv 121

 

ÐC    Cuộc trao đổi sao m kỳ diệu:

         Ðấng tc tạo con người

         lại sinh lm Con Ðức Trinh Nữ

         để ta được th冢g phần bản t地h Thi刃 Ch彗.

 

Vui dường no khi thi刃 hạ bảo t冓 :

"Ta c拵g trẩy l刃 đền thnh Ch彗!"

 

V giờ đ謁, Gi甚usalem hỡi,

cửa nội thnh, ta đ dừng ch穎. *

Gi甚usalem khc no đ thị

được x謁 n刃 một khối vẹn ton.

 

Từng chi tộc, chi tộc của Ch彗,

trẩy hội l刃 đền ở nơi đ謁, *

để danh Ch彗, họ c拵g xưng tụng,

như lệnh đ truyền cho 黎raen.

 

Cũng nơi đ, đặt ngai x師 xử,

ngai vng của vương triều Ðav稚.

 

H及 nguyện ch彡 Gi甚usalem được thi b渡h,

rằng: "ch彡 th穎 hữu của thnh lu冢 thịnh đạt, *

tường trong luỹ ngoi hằng y刃 ổn,

l疫 đi dinh thự m喫 an ninh."

 

Nghĩ tới anh em c拵g l bạn hữu,

t冓 n擁 rằng: "ch彡 thnh đ an lạc." *

Nghĩ tới đền thnh Ch彗, Thi刃 Ch彗 ch從g ta thờ,

t冓 ước mong thnh được hạnh ph彡, hỡi thnh đ.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Cuộc trao đổi sao m kỳ diệu:

         Ðấng tc tạo con người

         lại sinh lm Con Ðức Trinh Nữ

         để ta được th冢g phần bản t地h Thi刃 Ch彗.

 

Tv 126

 

ÐC    Khi ging sinh lm Con Trinh Nữ,

         Ch彗 đ thực hiện lời Cựu Ước xưa:

         Mong Người xuống tựa sương sa nội cỏ,

         hầu cứu nh穎 độ thế.

         Lạy Ch彗, ch從g con ngợi khen Ngi!

 

V như Ch彗 chẳng x謁 nh,

thợ nề vất vả cũng l uổng c冢g. *

Thnh kia m Ch彗 kh冢g ph蕨g giữ,

uổng c冢g người trấn thủ canh đ仁.

 

Bạn c thức khuya hay dậy sớm,

kh nhọc lm ăn cũng hoi c冢g. *

C蕨 kẻ được Ch彗 thương dầu c ngủ,

Người vẫn ban cho đủ ti訊 d拵g.

 

Ny con ci l hồng 穎 của Ch彗,

con m渡h sinh hạ l phần thưởng Ch彗 ban. *

Bầy con sinh hạ thời son trẻ,

tựa nắm t刃 người dũng sĩ cầm tay.

 

Hạnh ph彡 thay người no

đeo ống đầy loại t刃 như thế! *

Họ sẽ kh冢g nhục nh

khi phải đến cửa c冢g

tranh tụng với địch th.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Khi ging sinh lm Con Trinh Nữ,

         Ch彗 đ thực hiện lời Cựu Ước xưa:

         Mong Người xuống tựa sương sa nội cỏ,

         hầu cứu nh穎 độ thế.

         Lạy Ch彗, ch從g con ngợi khen Ngi!

 

Tc Ep 1,3-10

 

ÐC    M冱 đ nh渡 thấy

         bụi gai rực lửa nhưng chẳng bị ti訊 tan.

         Lạy Ðức Mẹ Ch彗 Trời,

         đ l h渡h ảnh Ngi đồng trinh trọn vẹn.

         Xin Ngi thương nguyện gi徘 cầu thay! 

 

Ch彡 tụng Thi刃 Ch彗

l Th穎 Phụ Ðức Gi尽u Kit, Ch彗 ch從g ta.

 

Trong Ðức Kit,

từ c嬖 trời, Người đ thi 穎 ging ph彡

cho ta hưởng mu冢 vn 穎 ph彡 của Thnh Thần.

 

Trong Ðức Kit,

Người đ chọn ta trước cả khi tạo thnh vũ trụ,

 

để trước thnh nhan Người,

ta trở n刃 tinh tuyền thnh thiện,

nhờ t渡h thương của Người.

 

Theo ý muốn v l蕨g nh穎 i của Người,

Người đ tiền định cho ta lm nghĩa tử

nhờ Ðức Gi尽u Kit,

 

để ta hằng ngợi khen 穎 sủng rạng ngời, *

穎 sủng Người ban tặng cho ta

trong Thnh Tử y訊 dấu.

 

Trong Thnh Tử, nhờ mu Thnh Tử đổ ra,

ch從g ta được cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng 穎 sủng rất phong ph của Người.

 

蚣 sủng ny, Thi刃 Ch彗 đ rộng ban cho ta

c拵g với tất cả sự kh冢 ngoan th冢g hiểu.

 

Người cho ta được biết thi刃 ý nhiệm mầu: *

thi刃 ý ny l kế hoạch y訊 thương

Người đ định từ trước trong Ðức Kit.

 

Ð l đưa thời gian tới hồi vi刃 m杵, *

l quy tụ mu冢 loi trong trời đất

dưới quyền một thủ l杵h l Ðức Kit.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    M冱 đ nh渡 thấy

         bụi gai rực lửa nhưng chẳng bị ti訊 tan.

         Lạy Ðức Mẹ Ch彗 Trời,

         đ l h渡h ảnh Ngi đồng trinh trọn vẹn.

         Xin Ngi thương nguyện gi徘 cầu thay! 

 

Lời Ch彗 : Gl 4,4-5

 

Khi thời gian tới hồi vi刃 m杵, Thi刃 Ch彗 đ sai Con m渡h tới, sinh lm con một người đn b, v sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu ch從g ta nhận được ơn lm nghĩa tử.

 

Xướng đp

 

X      Ng冓 Lời đ lm người,

         Ha-l-lui-a. Ha-l-lui-a.

Đ      Ng冓 Lời đ lm người,

         Ha-l-lui-a. Ha-l-lui-a.

X      V ở giữa ch從g ta.  

Đ      Ha-l-lui-a. Ha-l-lui-a.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Ng冓 Lời đ lm người,

         Ha-l-lui-a. Ha-l-lui-a.

 

Thnh ca Tin Mừng

"Linh hồn t冓 ngợi khen Ðức Ch彗" (Magnificat)

 

ÐC    Lạy Ch彗 Kit, Ðấng cứu độ trần gian,

         ph彡 cho b mẹ đ cưu mang

         v nu冓 dưỡng Ngi. Hal人uia.

 

Linh hồn t冓 ngợi khen Đức Ch彗
Thần tr t冓 hớn hở vui mừng
V Thi刃 Ch彗, Đấng cứu độ t冓.

 

Phận nữ tỳ h熟 mọn,
Người đoi thương nh渡 tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen t冓 diễm ph彡.

 

Đấng Ton Năng đ lm cho t冓
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật ch thnh ch t冢 !

 

Đời nọ tới đời kia,
Ch彗 hằng thương x葉 những ai k地h sợ Người.

 

Ch彗 giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường l蕨g tr ki訊 căng.

 

Ch彗 hạ bệ những ai quyền thế,
Người n穎g cao mọi kẻ khi仁 nhường.

 

Kẻ đ擁 ngh出, Ch彗 ban của đầy dư,
Người giu c, lại đuổi về tay trắng.

 

Ch彗 độ tr 黎-ra-en, t冓 tớ của Người,
Như đ hứa c拵g cha 冢g ch從g ta.

 

V Người nhớ lại l蕨g thương x葉
Dnh cho tổ phụ 輛-ra-ham
V cho con chu đến mu冢 đời.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,
c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay
lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ÐC    Lạy Ch彗 Kit, Ðấng cứu độ trần gian,

         ph彡 cho b mẹ đ cưu mang

         v nu冓 dưỡng Ngi. Hal人uia.

 

Lời cầu

 

Ðức Kit đ được Trinh Nữ Maria cưu mang v sinh hạ, ch地h l Thi刃 Ch彗 ngự giữa loi người. Ta h及 thiết tha d穎g lời cầu khẩn:

 

Lạy Con Ðức Trinh Nữ Maria,

xin nhận lời ch從g con khẩn nguyện.

 

Ch彗 đ ban cho Ðức Maria niềm vui được lm mẹ, - xin ban cho cc bậc phụ huynh được vui mừng h杵h diện v con ci m渡h.

 

Lạy Ðấng thống trị mu冢 d穎, mở đầu cho kỷ nguy刃 h和 b渡h v c冢g lý, - xin dạy ch從g con biết kiến tạo h和 b渡h.

 

Ch彗 đ đến lm cho loi người trở n刃 một d穎 tộc thnh thiện của Thi刃 Ch彗, - xin kết hợp mu冢 d穎 trong một mối t渡h bc i huynh đệ.

 

Ch彗 ging sinh lm người đ thắt chặt t渡h th穎 i trong gia đ渡h, - xin cho mọi người trong gia đ渡h ch從g con th仁 h和 thuận mến thương nhau.

 

Khi lm người dương thế, Ch彗 đ muốn lệ thuộc vo thời gian, - xin cho anh chị em đ l殿 thế được vui hưởng sự sống mu冢 đời.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lạy Thi刃 Ch彗 ton năng, ngy Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Ch彗 đ tặng ban cho nh穎 loại kho tng ơn cứu độ mu冢 đời. Xin cho ch從g con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện gi徘 cầu thay, v ch地h nhờ Ðức Mẹ ch從g con mới đng nhận l杵h nguồn sức sống vĩnh cửu l Ðức Gi尽u Kit, Con Ch彗, Ch彗 ch從g con. Người l Thi刃 Ch彗 hằng sống v hiển trị c拵g Ch彗, hiệp nhất với Ch彗 Thnh Thần đến mu冢 đời.

 

Kết th彡

 

                               (Chủ sự kh冢g phải l Linh mục hoặc Ph tế)

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng ban ph彡 lnh cho tất cả ch從g ta,

                       xin Người che chở ch從g ta khỏi mọi sự dữ,

                       v dẫn đưa ch從g ta tới cuộc sống mu冢 đời.

Cộng đon       A-men.

 

Về đầu trang

Trang chủ

 

6

 

 

KINH TỐI

 

Gio đầu

 

Chủ sự            Lạy Ch彗 Trời, xin tới gi徘 con.

Cộng đon      Mu冢 lạy Ch彗, xin mau ph trợ.

                       Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

                       c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

                       tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

                       lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

(Sau đ, n刃 thinh lặng gi謁 lt để x師 m渡h. C thể d拵g một c冢g thức thống hối như trong thnh lễ).

 

Thnh Thi

 

Đ仁 tối xuống dần tr刃 c嬖 thế,
Đon con chạy đến Ch彗 cn kh冢,
Ngn mu冢 ơn thnh xin đổ xuống
Giữ g渡 ch從g con cả xc hồn.

 

Mơ thấy Ch彗 Trời : l蕨g nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm l彡 ngủ ngon,
Vầng Đ冢g lấp l ch穎 trời thẳm
Sẽ ht mừng Ngi kh彡 nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngy đầy sức sống
Bồi th仁 sinh kh kẻo tn phai,
Chập chờn b溶g tối gieo sợ h喫,
Xin h及 đốt l刃 lửa sng ngời.

 

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
V Thnh Tử Ngi, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thnh i, ơn ph trợ,
Mu冢 thuở ngn đời m喫 hiển vinh.

 

Ca vịnh

Tv 90 (91)


Nương b溶g Ch彗 ton năng

Thầy đ ban cho anh em quyền năng để ch đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).

 

ĐC    Nương cnh Ch彗,

         bạn kh冢g sợ cảnh h喫 h拵g đ仁 vắng.

 

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,

v n徘 b溶g Đấng quyền năng tuyệt đối,

h及 thưa với Ch彗 rằng : *

メLạy Thi刃 Ch彗, Ngi l nơi con nu ẩn,

l đồn luỹ chở che,con tin tưởng vo Ngi.モ

 

Ch地h Ch彗 g渡 giữ bạn

khỏi lưới kẻ th giăng,

khỏi tai ương tn khốc.

 

Ch彗 ph tr che chở,

dưới cnh Người, bạn c chỗ ẩn th穎 : *

l蕨g Ch彗 t地 trung l khi刃 che thuẫn đỡ.

 

Bạn kh冢g sợ cảnh h喫 h拵g đ仁 vắng

hay mũi t刃 bay giữa ban ngy, *

cả dịch kh honh hnh trong đ仁 tối,

cả 冢 thần st hại l彡 ban trưa.

 

D tả hữu c ngn người quỵ ng,

d hai b刃 c chết cả vạn người, *

ri刃g phần bạn, tuyệt nhi刃 kh冢g hề hấn.

 

Mở mắt coi, bạn liền thấy r

thế no l số phận bọn c nh穎. *

V bạn c Ch彗 lm nơi tr ẩn,

c Đấng Tối Cao lm chỗ nương th穎.

 

Bạn sẽ kh冢g gặp điều c hại,

v tai ương kh冢g b始 mảng tới nh, *

bởi chưng Người truyền cho thi刃 sứ

giữ g渡 bạn tr刃 khắp nẻo đường.

 

V thi刃 sứ sẽ tay đỡ tay n穎g

cho bạn khỏi vấp ch穎 vo đ. *

Bạn c thể giẫm l刃 h拯 thi刃g rắn độc,

đạp nt đầu sư tử khủng long.

 

Ch彗 phn :

メKẻ gắn b c拵g Ta

sẽ được ơn giải thot,

người nhận biết danh Ta

sẽ được sức ph tr ;

 

メkhi k訊 đến Ta, Ta liền đp lại,

l彡 ngặt ngh出, c Ta ở kề b刃.

 

メTa giải cứu v ban nhiều vinh dự,

cho sống l疫, tuổi thọ dư đầy

v hưởng ơn cứu độ Ta ban.モ

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

 

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ĐC    Nương cnh Ch彗,

         bạn kh冢g sợ cảnh h喫 h拵g đ仁 vắng.

 

Lời Ch彗  : Kh 22,4-5

 

Cc t冓 tớ Thi刃 Ch彗 sẽ được nh渡 thấy t冢 nhan Người, v thnh danh Người ghi tr刃 trn họ. Sẽ kh冢g c蕨 đ仁 tối nữa, họ sẽ kh冢g cần đ熟 đuốc hay nh sng mặt trời, v Đức Ch彗 l Thi刃 Ch彗 sẽ chiếu sng tr刃 họ, v họ sẽ hiển trị đến mu冢 thuở mu冢 đời.

 

(Sau khi nghe lời Ch彗, thinh lặng suy niệm trong gi謁 lt).

 

Xướng đp

 

X      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

Đ      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

X      Ngi đ cứu chuộc ch從g con,

         lạy Ch彗 Trời thnh t地.

Đ      con xin ph thc hồn con.

X      Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

         c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

Đ      Trong tay Ngi, lạy Ch彗,

         con xin ph thc hồn con.

       

Tc Tin Mừng メMu冢 lạy Ch彗モ (Nunc dimittis)

 

ĐC    Lạy Ch彗, l彡 ch從g con c蕨 thức,

         xin Ngi cứu vớt cho, *

         khi ch從g con đ ngủ,

         xin Ch彗 cũng giữ g渡, *

         để c拵g thức tỉnh với Đức Ki-t,

         v nghỉ ngơi an b渡h.

 

Mu冢 lạy Ch彗, giờ đ謁

theo lời Ngi đ hứa,

xin để t冓 tớ ny

được an b渡h ra đi.

 

V ch地h mắt con được thấy ơn cứu độ

Ch彗 đ dnh sẵn cho mu冢 d穎 : *

đ l nh sng soi đường cho d穎 ngoại,

l vinh quang của 黎-ra-en d穎 Ngi.

 

Vinh danh Ch彗 Cha v Ch彗 Con,

c拵g vinh danh Thnh Thần Thi刃 Ch彗,

tự mu冢 đời v ch地h hiện nay

lu冢 m喫 đến thi刃 thu vạn đại. A-men.

 

ĐC    Lạy Ch彗, l彡 ch從g con c蕨 thức,

         xin Ngi cứu vớt cho, *

         khi ch從g con đ ngủ,

         xin Ch彗 cũng giữ g渡, *

         để c拵g thức tỉnh với Đức Ki-t,

         v nghỉ ngơi an b渡h.

 

Lời nguyện

 

Lạy Ch彗, ch從g con khi仁 tốn d穎g lời khẩn nguyện : h冦 nay ch從g con đ mừng mầu nhiệm Đức Ki-t Phục Sinh, xin cho ch從g con thot mọi điều tai c, được Ch彗 cho nghỉ ngơi b渡h an, v thức dậy h穎 hoan ca tụng Ch彗. Ch從g con cầu xin

 

Kết th彡

 

Chủ sự            Xin Thi刃 Ch彗 ton năng
                       cho ta qua một đ仁 y刃 ổn,
                       v giờ sau hết được chết lnh.

Cộng đon      A-men.

 

Ca v杵 k地h Đức Mẹ

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

 

Lạy Mẫu Nghi cao cả,

Sinh dưỡng Ch彗 cứu đời

L Cửa Trời rộng mở

Ng冓 Sao Biển rạng ngời.

 

Xin Mẹ thương cứu trợ

Kẻ lỡ bước sa ch穎

Ðang t杜 tay n穎g đỡ

M cải qu tự t穎.

 

Mẹ sinh Ch彗 Thi刃 Ð渡h,

Ðấng tạo thnh n刃 Mẹ,

Trước sau vẫn khiết trinh,

i lạ l拵g kh冢 v!

 

Gp-ri-en mừng ht,

xin Mẹ nhận lời cho,

V dủ t渡h thương x葉

Ðon tội lỗi quỳ t疫.

 

 

Về đầu trang

Trang chủ